Vojtch Menk, Matj Menk vl v baseballov reprezentaci

0
23

Ml jsem velkou vhodu, protoe jsem el plit prvn a vzal jsem hned prvn nadhoz, m jsem si to odkrtl. Brcha to ml t잚, ten to musel dt a za plot, l s smvem svj poin z vodnho duelu proti n tyiadvacetilet Vojtch.

J jsem typ lovka, kter si ped odletem teba ticetkrt zkontroloval, jestli u sebe m pas. Take jak jsem odplil homerun, pilo mi to pln nereln a po minutch jsem se ujioval, e se to fakt stalo, svuje se o est let star Matj.

Matj Menk dobh metu bhem prvnho utkn World Baseball Classic proti n.

Jejich stopa na japonskm turnaji ovem zdaleka nekon jen u zmnnch zpis do kronik. Oba Menci dr v nrodnm tmu pevnou pozici v zkladn sestav, k emu si pomhaj navzjem. Kdy mme v dugoutu (na lavice pozn. aut.) chviliku se vrtit k njakm rozehrm nebo nadhozm, tak se troku pobavme o strategii, nastiuje Matj. Myslm, e je vhoda mt brchu v tmu, souhlas Vojtch. Nevytv na m dn tlak, naopak. Kdy m nco trp, je fajn, e mm nkoho, s km to mu probrat oteven a bez obav.

Na klubov rovni jsou pitom paradoxn rivalov. Zatmco Matj vl na brnnsk Krav hoe za Techniku, Vojtch m domc hit v Jundrov a nos dres Hroch.

Jak to u sourozeneckch dvojic bv, sportovn cestu uril ten star. Matj hrl tenis, lkal jej hokej, ale nakonec dal ve dvancti na radu otce, kter ml baseball jako konek. Pot, co jej hra chytila, se pidal i Vojtch. Ale jinak si myslm, e jsem v mladch letech pro brchu moc vzorem nebyl, smje se Matj. A jak jsme dospli, je n vztah pevnj a bli. Vojtch reaguje smliv: J si dn patn vzpomnky na brchu nevybavuju. Naopak, skrze baseball jsem ho za vzor vdycky ml.

Matjova klikat cesta

Jet jako kluk si Matj dojednal angam v Technice, kter byla prvn zastvkou i pro jeho mladho sourozence. Jene kvli estiletmu rozdlu se v mldei na stejnm hiti nepotkvali, Vojtch pak navc peel do Jundrova. Prahl jsem, abychom si zahrli spolu, tak jsem na dva roky pestoupil do Hroch. Tm jsme si splnili spolen pn, popisuje Matj.

Srdce ho vak nakonec pivedlo zpt na Krav horu, k tmu, kter momentln vlaje u dna extraligy. Sice to te nen nic moc, ale kdy jsem v klubu zanal, byla Technika jedna z nejlepch. A j bych stran rd byl po tom pdu i u vzestupu, oznamuje s nefalovanm zpalem.

Matji Menkovi se bhem tet smny proti n na World Baseball Classic povedl homerun.

To Vojtch si s Hrochy stoj podstatn lpe. V minul sezon se klub poprv probil a do finle, kde zle zatpl vldcm Brna (i celho eska) Drakm. Doufm, e je brzy sesadme. Kluci z tmu nabrali zkuenosti, kter snad uplatn. A mak se furt. Kdy chcete bt nejlep, muste tomu dvat vc ne ostatn, z eho tili prv Draci. Musme pod tlait a jednou se to prolom v n prospch, v.

Brati, kte maj tak dv sestry, se povahou oznauj spe za introverty. J asi potebuju vc du, Vojta vc volnosti, srovnv star z nich. d mm v nem rd, ale v nem hraju na instinkt. Brcha potebuje trochu vc klidu asi jak je star, ouchne si mlad z dvojice.

Zatmco jejich klubov cesty se rozely, reprezentace je na hiti opt spojila. Pozoruhodn je, e pes zmnn vkov odstup se v n seli takka zrove ped mistrovstvm Evropy 2021. Oba pitom byli pro nesporn talent leny spnch mldenickch vbr pod vedenm souasnho koue dosplho nrodnho tmu Pavla Chadima.

Ml jsem takov hlu obdob. Baseball jsem miloval pod stejn, to nikdy nepestalo, ale neml jsem ambice hnt se nkam do reprezentanho kdru. A kdy jsem od tehdejho koue Mika Griffina dostal nabdku se poprat o msto v tmu na mistrovstv Evropy, tak jsem do toho vlaku naskoil zptky, pibliuje Matj Menk.

Kad kluk m svj pbh. Nikdo nen dokonal, vichni provme sv krize, i kdy to tak zvenku nevypad. Matj byl nejlepm plkaem juniorskho mistrovstv Evropy 2012 v Brn, co se mloktermu eskmu hri povedlo, ale myslm, e neml jednoduch hledn ukotven v ivot. Pomohla mu ptelkyn i nvrat ke koenm do Techniky, kde dostal novou vzvu vrtit ji zptky na vrchol. V Hroch ml za kol jenom hrt, ale on je peduren k vtm lohm, mn Chadim.

To Vojtchova pou do dospl repre byla o poznn pmoaej. Na juniorskm mistrovstv Evropy 2017 taky v Brn hrl na druh met a u tehdy zaujal hodn skaut. Rozhodl se pro univerzitu North Carolina State a potom podepsal smlouvu s organizac Los Angeles Angels. Ale poznal odvrcenou tv profi sportu kdy podepsali dal novky, tak jej nemilosrdn ukonili, protoe on nepodepsal za velk penze, pibliuje Chadim.

Kdy se pak zhy Vojtch ocitl v muskm nrodnm tmu, nael tam bratra po boku. A byl jsem za to hrozn rd. To, co te provme, je zcela uniktn, pipomn vzestup a mezi baseballovou smetnku v Tokiu.

Dobrovoln ob

V eskm tmu pln kad zcela odlinou roli. Zatmco Vojtch nastupuje na klov defenzivn pozici spojky a v plkask sestav, takzvanm lineupu, pichz na adu jako prvn, Matj ste vnj pole a uprosted lineupu m za kol se starat o dalekonosn odpaly.

Vojta pin rychlost a entuziasmus. Mlokdo vid, jak tk je bt v pozici spojky tolik pnosn pro tok, ve dvou tetinch tm je spojka hlavn pro defenzivn koly. Pro ns m navc jet extrmn pnos v tom, e je leadoff, zmiuje Chadim oznaen pro prvnho mue lineupu. Kdy je na met, tla dky sv rychlosti nadhazovae do jistho diskomfortu, vyzdvihuje kou.

Soustedn Vojtch Menk ek na nadhoz bhem druh smny prvnho kola na World Baseball Classic proti n.

Matj je silov plka. Kad tm potebuje silov sted lineupu nejen proto, aby tito hri pokad odplili daleko, ale aby se jich nadhazovai bli a spotebovali na n hodn nronjch nadhoz, co jim bere slu. Matj je ale zrove zklidujcm elementem, kter si nadhozy peliv vybr, co je tak dleit, sna se Chadim odhalit ingredience baseballu.

Hlavnmi soustmi toho eskho jsou vak mimodn oddanost, pracovitost a vle, kter hri investuj do svho sportu vedle bnho zamstnn. Baseball urit bere hodn asu, ale dlme to rdi. Sp to pak musme vracet svm polovikm a rodin, kter musej chpat, e jsme si vybrali prv tuto cestu, k Matj Menk. A mlad bratr pitakv. Nejvt obt je voln as, ale kadho z ns bav ho obtovat prv baseballu. J jsem nikdy ani neml ambice chodit nkam na verky, to m na rozdl od asu strvenho na hiti nebavilo. Sami jsme si to zvolili, akort trochu trp prv rodina.

Zitky jako z prv skonenho eskho vystoupen v Tokiu pak jsou pro baseballov nadence tou nejlep odmnou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno