ZOH 2022 | Temno, kolaps na trati a konec na hrch. Lkai poslaj Tandrevoldovou dom

0
77

Se smutkem vepsanm v oblieji pedstoupila Ingrid Tandrevoldov v pondl ped novine, aby jim oznmila zprvu, kterou velmi tce nesla.

U nemohu na tto olympid zvodit. Je to ze zdravotnch dvod. Moc m to mrz, m srdce je zlomen, sdlovala v slzch.

Pi prvn pleitosti m nasednout na letadlo do Norska.

Nemilosrdn zvrat nastal v jejm olympijskm pbhu, kter v nedlnm veeru dlouho vypadal bjen.

Pedaleko za suvernkou dne Marte Olsbuovou-Riselandovou, ale naopak blzko za prbn druhou Elvirou bergovou vyrela z posledn stelby sthacho zvodu na tet pozici.

Je, zkus to, jet me bt druh, hnali ji vped nort servismani.

A ona se snaila, se mohla.

Ti sta metr ped clem vak ctila, e je zle.

Na vrchol poslednho kopce vyjela Ingrid doslova naprzdno, popisoval lka norskho tmu Lars Kolsrud. Na chvli se zastavila, pak se potciv snaila dostat do cle. Pedbhala ji jedna zvodnice za druhou.

Sama pesn nevm, co se vlastn stalo, popisovala s vce ne pldennm odstupem. Sotva jsem se mohla posunout dopedu. Byla to zoufal situace.

Propadla se a na 14. msto.

Ingrid Tandrevoldov ve sthacm zvod na olympijskch hrch v Pekingu.

Mla pln temno. U jen sledovat jej snaen bylo krut, konstatoval komenttor norsk televize NRK Andreas Stabrun Smith.

Na tohle se nedv vbec dobe, pronesl pmo u trati Michal Krm, pipravujc se na svj vlastn zvod.

Kolaps krajanky pozoroval i norsk trenr eskch en Egil Gjelland. Kdy na zdejch obtnch tratch rozbhnete zvod pli rychle, v zvru za to drsn zaplatte, poukazoval. Muste na vodnch kilometrech pedevm podn dchat a a postupn navyovat tempo.

Bval ampionka Svtovho pohru a nyn televizn expertka Liv Grete Skjelbreidov pipomnala: Nejen e se tady zvod ve vkch nad 1600 metr, navc je tu hodn nzk tlak, dky ktermu se vzduch stv jet idm. Ingrid to odskkala. Pohled na ni byl hrozn.

Za clem se Tandrevoldov okamit bezvldn zhroutila na snh. Na pomoc j pispchala nejprve Francouzka Julia Simonov. Vzpt k n dorazila vtzn Marte Olsbuov-Riselandov a pak dal lenov norskho tmu i zdravotnci.

Po chvli pomohli Tandrevoldov vstt a odnesli ji do zateplovacho stanu, kde dostala dal lkaskou pomoc.

Vechno jsem zkazila, byla dajn jedin slova, kter pronesla.

Ingrid nebyla ani na chvli v bezvdom, ale byla velmi velmi vyerpan, sdloval vzpt lka tmu Lars Kolsrud. Snaila se pedtm ze vech sil dohnat Elviru a prost j dolo.

Obavy ze srden arytmie

Neekan kolaps vyvolval velk obavy tak proto, e Tandrevoldov trp srden arytmi.

Norka Ingrid Tandrevoldov

Ta vak tentokrt nejsp nebyla pinou selhn, usoudil Kolsrud hodinu po zvod. Mili jsme j po zvod srden frekvenci a nic takov diagnze nenasvdovalo. Ocitla se v zvod na konci sil a vystresovan. Myslm, e to zpsobila kombinac zimy a nadmosk vky. Te Ingrid opt pije a j, dostala cukr a postavila se na nohy.

U v pohrov Anterselv 2019 se Tandrevoldov pi posledn stelb zatmlo ped oima a nebyla schopna pokraovat. Loni v Oberhofu pak bhem sprintu kamery zachytily, jak bezvldn le u trati. Nsledn srie vyeten odhalila ji zmnnou arytmii.

Nkdy mm prost o pr tep vc. Je to znt pedevm u stelby, kdy mi tep rychle kles a stoup. Nen to ale nebezpen, nemusm se tm znepokojovat, tvrdila na loskm mistrovstv svta na Pokljuce.

Na pekingskch hrch se poprv zhroutila za clem sprintu, v nm obsadila vborn pt msto. I tehdy potebovala lkaskou pomoc. Bhem stojky se mi zaaly dlat mitky ped oima, doznvala.

Svm blackoutem ve sthace dn vydsila sv spn tmov kolegyn, zlatou Marte Riselandovou a bronzovou Tiril Eckhoffovou, kter se prodrala na tet pku po fantastickm poslednm kole.

Nememe zatm moc slavit, dokud nebudeme vdt, e Ingrid je opravdu v podku, kala na tiskov konferenci Riselandov.

Mm o ni strach. Snad nejde o nic vnho, dodvala Eckhoffov.

Tandrevoldovou aspo potilo, kdy se dozvdla, e pro bronz si dobhla jej nejlep kamardka Eckhoffov. Spolen vedou frum, na nm diskutuj o rznch enskch a sportovnch tabu.

Je dobe, e bronz zstal ve Fossumu, zmnila msto, kde ona i Eckhoffov ij.

Z nejlepho dne se stal nejhor

Na poslednch tech svtovch ampiontech byla lenkou triumfujc norsk ensk tafety. Zda ve stedu vybhne i do t olympijsk, nebylo veer po sthace vbec jist. Navc se probojovala i do sobotnho hromadnho zvodu.

V pondlnm poledni bylo jasno, e ani do jednoho z tchto zvod nenastoup. Mise Peking 2022 pro ni skonila.

Jak mon vtina lid pochopila, nemla jsem vera v m prci nejlep den, kala. Dlouho to vypadalo, e by to mohl bt naopak mj nejlep den v karie, ale potom se z nj stal ten nejhor.

Kdy dostala otzku, kdo o ukonen jejho psoben na hrch rozhodl, opt se rozplakala.

Je jasn, e moje zvodn hlava by mnohem radji la zase na bky, ale… hlas se j zadrhl.

Pot si slovo vzal lka norskho tmu Kolsrud.

J byl tm, kdo uinil tk rozhodnut, e Ingrid poleme dom, oznmil. Nkdo to musel udlat. Vm, e je to pro Ingrid moc patn zprva. Ale obas muste uinit tak tk rozhodnut, abyste chrnili zdrav sportovce.

Lkae, s nimi situaci konzultoval, vystrailo, e ke kolapsu dolo dvakrt po sob, po sprintu a v zvru sthaky.

Nechceme nic riskovat. Mme Ingrid pli rdi a chceme ji v Norsku podn vyetit, vysvtloval Kolsrud. Tady toho meme udlat mnohem mn ne doma. Strvili jsme noc kontaktovnm odbornk, kte Ingrid v Norsku vyetovali, abychom shromdili vechny dostupn informace. Pak jsme dospli k tomuto verdiktu. A pilet do Norska, absolvuje komplexn vyeten.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno