A TOTO VTE? Ponorky jsou nebezpen. O to vce vad, e se patn hledaj

0
39

Protiponorkov S-3 Viking s vysunutm MAD

Otzka Jak se hledaj ponorky?

Strun odpov

Ponorky se hledaj patn, hlavn ty s jadernm pohonem. Vtinou to vyaduje kombinovanou spoluprci letectva, hladinovch sil, vlastnch ponorek, radiotechnickch prostedk a ppadn satelitnho przkumu, pokud je k dispozici.

Doby, kdy nejvt hrozbou ze strany ponorek bylo rozpren konvoje obchodnch lod, jsou dvno pry. Dnen ponorky s jadernm pohonem, vyzbrojen balistickmi raketami, jsou schopn zniit uskupen vojsk, rozvrtit vojensko-prmyslov komplex, zlikvidovat klov zsoby ehokoli kdekoli na svt a zpsobit tko vysliteln ztrty na ivotech a majetku. Proto je znemonn jejich bojov innosti, nikoli nutn znien, jednm z primrnch kol.

Dnen doktrna se jmenuje plnospektrln protiponorkov boj FSASW (Full Spectrum Anti Submarine Warfare). Zahrnuje 10 klovch bod.

  1. Vytvoit podmnky, kter protivnka od nasazen ponorek odrad
  2. Niit ponorky v pstavech
  3. Niit poben prostedky pro velen ponorkm
  4. Niit ponorky v pobench vodch a na pstupech
  5. Niit ponorky v inch
  6. Niit ponorky na otevenm ocenu
  7. Lkat neptelsk ponorky do past
  8. Maskovat vlastn sly ped zjitnm
  9. Porazit neptelsk ponorky ve vzjemnch soubojch
  10. Zniit prostedky napaden

Z toho je zejm, e cel protiponorkov boj by bylo tma na knihu. Proto se omezme jen na prostedky pm detekce ponorek. Pouv se ve od tajnch agent, pes sonary, bje, radary, po przkumn satelity. Ideln je nepustit ponorku z dohledu od okamiku, kdy vypluje z pstavu. Pokud se to nepoda, je jej znovuobjeven mnohem nronj na as, nasazen sly a prostedky a finance.

Hledn ponorky na otevenm moi je jako hledn psloven jehly v kupce sena, ale pln bez ance to nen, protoe ponorka je stroj jako kad jin a zanechv stopy. Kad stopa je pouiteln, pokud mme sprvn prostedky k jejmu peten a vyhodnocen. Nkter prostedky maj za sebou stolet vvoje, nkter jsou mlad.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno