ANALZA: Ukrajina m za sebou trnct dn boj, dodvky zbran stagnuj

0
66

Posledn zprvy z bojit naznauj, e Rusko do frontu pisunuje dal a dal posily, kter zskv utajenmi odvody v odlehlejch stech federace. Linie dotyku se vak neposunuj, rusk vojska stle dor na Kyjev ze severozpadu, na Charkov z vchodu a mezitm se sna zabezpeit spojen mezi povstaleckmi republikami v Donbasu a Krymem. Podle zprv z ernho moe se vak tak chyst dal pokus o vsadek nedaleko Odsy, kdy pedchoz dva ukrajint obrnci odrazili.

Tanky jsou znieny na pedmst Brovary v Kyjevsk oblasti na Ukrajin. (10. bezna 2022)

Dodvky vzbroje z esk republiky

esk republika a doposud dodala na Ukrajinu vybaven a zbran v hodnot zhruba ti tvrt miliardy korun. lo o run zbran (prvn dodvka) a tak protitankov prostedky (druh), zejmna odpalovac zazen pancovek RPG-7. Spekulace o dodvce samohybnch houfnic vz. 77 DANA se zatm nepotvrdily, a tak je na mst se ptt, pro politici ponechvaj v armdnch skladech znan mnostv tk techniky, kterou u armda nebude potebovat.

Jde zejmna o tanky T-72 vyroben v ZS Martin, kter jsou pipraveny k vyazen a ukrajinsk armd by jist pomohly. Dle zmnn 152mm kannov houfnice DANA a tak bojov vozidla pchoty BVP-1 a BVP-2. Po vyazen v roce 2011 by mly bt k dispozici tak raketomety RM-70 a po vyazen v loskm roce tak samohybn protiletadlov komplety S-10 Strela (viz lnekCo mohou ei postrdat? Tanky, BVP i dlostelectvo pro Ukrajinu).

Samohybn houfnice vz. 77 DANA

Pro si je armda ponechv ve skladech, kdy pro n nem vyuit, me mt jedin rozumn vysvtlen, a to e u byly pislbeny nkter z eskch zbrojaskch firem, kter psob zejmna jako peprodejci vyazen techniky.

Kauza polskch MiG

A vlka skon, krom mnoha dalch pbh se bude hodn mluvit o tom, jak se na Ukrajinu poslaly, neposlaly, poslaly a neposlaly polsk, slovensk a bulharsk MiGy-29. Jak se cel vc vyvj v poslednch hodinch? Pentagon veejn prohlsil, e nebude slouit jako prostednk v trojstrannm obchodu, v jeho rmci by ukrajinsk letectvo zskalo sthaky MiG-29 nejprve od vldy USA a pot od polskho letectva. John Kirby, hlavn mluv americk armdy, uvedl, e americk ady zjistily, e jakkoli takov pevod by pedstavoval vysok riziko vyprovokovn vn rusk odvety a e ukrajinsk sly by mly vt prospch z dalch dodvek pozemnch systm protivzdun obrany.

Polsk MiG-29

Pln, jak uvedlo polsk ministerstvo zahrani, zahrnoval odesln devtadvactek na leteckou zkladnu americkho letectva Ramstein v Nmecku a vyzval americk ady, aby pomohly polskmu letectvu zskat odpovdajc poet pouitch sthaek, kter by nahradily tuto ztrtu. Polci tak chtli snadno pijt mimo souasnch 48 letoun F-16 k dalm bezmla ticeti.

Kirby dodal, e pozemn protivzdun obrana ukrajinsk armdy, vetn raket zem-vzduch odpalovanch z ramene, znmch tak jako penosn systmy protivzdun obrany (MANPADS), se ukzala jako vysoce inn proti ruskm letounm. Krom toho ukrajinsk letectvo v souasnosti disponuje nkolika letkami letoun pln schopnch plnit koly, ekl Kirby. Hodnotme, e dodn letoun do ukrajinskho invente pravdpodobn vrazn nezmn efektivitu ukrajinskho letectva ve srovnn s ruskmi schopnostmi. Proto se domnvme, e zisk z pevodu tchto letoun MiG-29 je nzk.

Velk vlka?

Podle americkch zpravodajskch slueb by pesun letoun MiG-29 na Ukrajinu mohl bt myln povaovn za eskalaci a mohl by vst k vznamn rusk reakci, kter by mohla zvit vyhldky na vojenskou eskalaci s NATO.

Tento posledn bod je pozoruhodn, protoe je v pmm rozporu s prohlenmi, kter o uplynulm vkendu uinil americk ministr zahrani Antony Blinken ohledn monho pesunu polskch MiG-29 na Ukrajinu. Ne, to dostane zelenou, ekl Blinken v rozhovoru pro CBS v odpovdi na konkrtn otzku, zda by se americk vlda postavila proti takovmu plnu z obavy, e by jej Kreml mohl povaovat za eskalaci zapojen NATO do konfliktu. Kdy se toto hodnocen rizik mohlo zmnit, je tak otzkou a zejm souvis s tm, kdo vlastn MiGy pedv. Amerian by zejm nemli nic proti tomu, kdyby je pedali sami Polci, kte se k tomu ale zatm nemaj.

Polsk MiG-29

Potvrzuje to sm Kirby, kter doslova odmtl zavt dvee mylence, e by Polsko nebo jakkoli jin zem poskytly ukrajinskmu letectvu letouny MiG-29 nebo jin bojov letouny bez asti americk vldy. Uvedl, e suvernn stty maj pln prvo init takov rozhodnut samy. ada len Kongresu Spojench stt se pitom v poslednch dnech veejn vyslovila pro pesun devtadvactek a dalch bojovch letoun na Ukrajinu a nalhala na administrativu prezidenta Joea Bidena, aby v souvislosti s tmito nvrhy jednala.

A Polci? Polt pedstavitel ji dve uvedli, e se domnvaj, e jednostrann dohoda o vysln tchto sthaek na Ukrajinu je velmi riskantn, a proto chtj, aby se transfery uskutenily prostednictvm vldy USA pod ztitou NATO. Polsk ministerstvo zahraninch vc navc vyzvalo ostatn leny NATO, aby uinili podobn opaten k pevodu letadel na Ukrajinu. To bylo vnmno jako narka na dvj diskuse o monm postoupen slovenskch a bulharskch devtadvactek a bulharskch bitevnch letoun Su-25.

Zajmav pitom je, e polsk vlda opakovan a veejn poprala, e by jakkoli plnovala vyslat sv letouny MiG-29 na Ukrajinu, stejn tak Slovensko a Bulharsko uvedly, e nemaj v myslu prodat nebo darovat sv sthaky. Akoli se to zd jako stle mn pravdpodobn, dal dny rozhodnou, zda Polsko, Slovensko, Bulharsko nebo jin zem nakonec skuten realizuj plny na pesun bojovch letoun na Ukrajinu.

Jakkoli by se takov pln potkal s uritmi geopolitickmi, logistickmi a vcvikovmi pekkami a je otzkou, zda jsou sthac letouny jakhokoli druhu skuten tm, co ukrajinsk armda nyn nejvc potebuje, tato mylenka jist nezapadne, a pokud by se Rusko rozhodlo na Ukrajinu pisunovat dal a dal jednotky, vzroste tlak nejen na zasln tk techniky (jako jsou esk tanky, dla, BVP a vrtulnky), ale znovu se jist oteve i otzka devtadvactek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno