Astronomov ukzali snmek masivn ern dry uprosted na galaxie

Ped temi roky obletl svt vbec prvn snmek, kter zobrazoval ernou dru. Tehdy to byl supermasivn objekt, kter leel ve stedu 55 tisc svtelnch let vzdlen galaxie M87 v souhvzd Panny a vznikl na zklad pozorovn systmem Event Horizon Telescope (EHT). EHT nen jen jeden teleskop, ale pedstavuje data sebran z nkolika radioteleskop, kter jsou rozesety na osmi mstech po cel Zemi.

Nyn se vdci spojen s tmto projektem pochlubili dalm spchem, kdy veejnosti pedstavili snmek objektu Sagittarius A*, co je nyn opravdu potvrzen masivn ern dra ve stedu na galaxie. Je od ns vzdlen 26 tisc svtelnch let a m hmotnost ty milion Slunc.

Vzhledem k tomu, e ern dra je zcela temn, nememe ji spatit pmo. Zc plyn okolo vak odhaluje neklamn znmky jej ptomnosti: temnou centrln oblast oznaovanou jako stn ern dry a jasn prstenec kolem. Zbr zachycuje paprsky svtla zakiven v silnm gravitanm poli ern dry, vysvtluj astronomov.

Pokud kme snmek, pak tm nemyslme fotografii, ale interpretaci rdiovch dat, kter byly peveden do vizuln podoby. Vsledky pitom vdce potily.

Hledn ern dry ve stedu na galaxie

Od roku 1970 astronomov vd o jasnm rdiovm zdroji s vysokou hustotou v centru na galaxie, kter se na obloze promt do souhvzd Stelce. Na zklad 30 let trvajcch opakovanch men poloh a uren obnch drah nkolika hvzd v tsn blzkosti Sgr A* tmy pod vedenm Reinharda Genzela a Andrei M. Ghez dosply k zvru, e v ppad objektu o tto hmotnosti a hustot se s nejvt pravdpodobnost jedn o superhmotnou ernou dru. Za prce jim byla v roce 2020 udlena spolen Nobelova cena za fyziku.

Obrzek je vsledkem mnohalet prce asi 300 vdc z Afriky, Asie, Evropy a Severn a Jin Ameriky, kte analyzovali data z nkolika dubnovch noc roku 2017. Podili je zpsobem, kter se podob poizovn fotografi s velmi dlouhou expozic, kdy sbrali data nkolik hodin.

Museli se pitom vyrovnat s adou problm. Pmmu pohledu na ernou dru v centru na galaxie toti brn pekky, jako je napklad prach i neutrln a ionizovan plyn, kter tvo mezihvzdnou hmotu.

Plyn v blzkosti ernch dr, jak v jde galaxie M87*, tak v ppad Sgr A*, se pohybuje stejnou rychlost tm rychlost svtla. Ale zatmco v ppad M87 mu jeden obh trv dny a tdny, u mnohem men Sgr A* jsou to sotva minuty. To znamen, e jasnost a rozloen plynu kolem Sgr A* se mnily bhem pozorovn EHT velmi rychle bylo to trochu jako podit ostrou fotku tnte honcho si svj vlastn ocsek, vysvtluje vdeck pracovnk tmu EHT Chi-kwan Chan ze Steward Observatory z Univerzity Arizona.

Vdci tak museli vyvinout postupy, kter pohyby tto hmoty eliminovaly. Zatmco M87* byla jednodum a stabilnjm clem a tm vechny snmky vypadaly stejn, v ppad Sgr A* tomu tak nebylo. Snmek ern dry Sgr A* je tak prmrem rznch snmk, kter tm extrahoval, aby konen poprv odhalil obra hajcho v centru na galaxie, vysvtluj postup vdci.

I tak obraz nebyl dokonal a je rozmazan turbulentnm plazmatem, kter omezovalo vhled ke stedu galaxie. Je teba si uvdomit, e pohled do vzdlenosti 26 tisc svtelnch let z tak masivnho objektu m na na obloze asi stejnou hlovou velikost jako donut na povrchu Msce.

Obrzky dvou ernch dr, kter byly zachyceny v rmci projektu Event Horizon Telescope. Ta vlevo se nachz 55 tisc svtelnch let daleko v galaxii Messier 87, vpravo pak je pak Sagittarius A* z centra na galaxie.

Na druhou stranu, pokud porovnme obrzky M87* a Sgr A*, tak jsou si velice podobn i pes rznou velikost obou ernch dr. V relu je ern dra ve stedu na Galaxie vce ne tisckrt men a mn hmotn ne M87*. Vdci si pochvaluj, e i nyn potvrzen ern dra uprosted na galaxie odpovd pedpokladm a teorim.

Byli jsme ohromeni tm, jak dobe se velikost prstence shoduje s pedpovmi Einsteinovy obecn teorie relativity, k vdeck pracovnk projektu EHT Geoffrey Bower z Institutu astronomie a astrofyziky v Academia Sinica v Tchaj-peji. Tato bezprecedentn pozorovn vrazn zlepila nae chpn toho, co se dje v samotnm stedu na galaxie, a nabz nov poznatky o tom, jak tyto ob ern dry interaguj se svm okolm, dodal.

Rozloen radioteleskop zapojench do systmu Event Horizon Telescope.

Mme zde dva rzn typy galaxi a dv ern dry s velmi rozdlnou hmotnost, pesto jsou si pobl okraje pekvapiv podobn, upozoruje spolupedsedkyn EHT Science Council profesorka Sera Markoffov. To znamen, e pi pohledu zblzka d jejich chovn obecn relativita a odlinosti pozorovateln ve vtch vzdlenostech mus bt dsledkem rozdlnch vlastnost hmoty, kter ern dry obklopuje.

Vdci nyn mohou zkoumat zkoumat rozdly mezi obma ernmi drami a posunout sv poznatky chovn gravitace v extrmnch podmnkch.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts