Chlapci z Cesty do pravku by koukali, jak si nyn pedstavujeme stegosaura

Chlapci v Cest do pravku zmili dlku tla mrtvho dinosaura na devt krok, co mlo podle nich odpovdat zhruba osmi metrm. Nejvt hbetn desky jsou zase velk edest krt edest centimetr a samotn stegosaurus je velikostn pirovnvn k tanku. Byli ale opravdu stegosaui tak velc a mohutn, jak meme ve filmu vidt?

Samozejm musme potat s tm, e silueta a dren tla filmovho stegosaura jsou ji znan neaktuln a odpovdaj znalostem o dinosaurech z poloviny minulho stolet. Zde nm ale pjde o nco jinho opravdu dosahoval stegosaurus se svmi vraznmi krnmi, hbetnmi a ocasnmi dermln tvary (desky a ocasn bodce) velikosti zobrazen ve slavn scn zmnnho filmu?

V minulch desetiletch se objevovaly nzory, e stegosaurus Karla Zemana byl pli velk a mohutn a ve skutenosti lo o znan thl a relativn lehk zve. Zsti je to pravda, protoe stegosaui patili skuten sp k menm zstupcm hlavnch vvojovch lini dinosaur, dosahujcm skromnjch rozmr ne nejvt teropodi, ornitopodi a pochopiteln i sauropodi v jimi obvanch ekosystmech.

Klad Stegosauria zahrnuje necel ti destky vdecky platnch druh, ijcch v obdob stedn jury a ran kdy (asi ped 170 a 120 miliony let) na zem vtiny souasnch kontinent. Nejstar formy stegosaur zatm neznme, ale vvojov primitivn tyreofoi (jako byl rod Scutellosaurus) ukazuj, e jejich prvn zstupci byli velc asi jen jako men pes (dlka kolem 1,2 metru a hmotnost v rozmez 3 a 10 kilogram).

Oproti tomu nejvt zstupci, jako byly pozdn jursk rody Dacentrurus a prv Stegosaurus, u mohli pekonvat hmotnost nejvtch zstupc slon africkch a byli dlouz tm jako standardn autobus. Do jak maximln velikosti ale mohli stegosaui skuten dorstat? V nkterch pramenech z pelomu minulho a souasnho stolet je pro tohoto severoamerickho obrnnho dinosaura udvna dlka v rozmez 6 a 7 metr a hmotnost zhruba do t tun.

Tyto odhady vychzely z daj pro rozmry mench kosternch exempl, jakmi jsou napklad i subadultn jedinci, objeven ve Wyomingu v letech 1994 a 2003 (Sophia), dosahujc dlky 4,6 metru, respektive 5,8 metru. Hmotnost tchto nedosplch exempl je odhadovna na 1,5 a 2,2 tuny. Podle americkho badatele Gregoryho S. Paula a jeho referennho dla The Princeton Field Guide to Dinosaurs dosahovaly bn velk dospl exemple druhu S. stenops dlky asi 6,5 metru a hmotnosti piblin 3 500 kilogram, u mrn vtho druhu S. ungulatus pak 7 metr a 3 800 kilogram.

U velkch kosternch exempl, jako je ten z Peabody Museum v Yale (YPM 1850), objeven v Coloradu v roce 1877, jsou nicmn odhadovan rozmry jet podstatn velkolepj. Zmnn jedinec dosahoval dlky kolem 9 metr (v zvislosti na podob rekonstrukce a anatomick pozice kostry), hmotnost takto velkch stegosaur je pak nov odhadovna asi na 4 700 a 7 000 kilogram. A takovmi rozmry u by exempl z Yale velmi dobe odpovdal i velikosti jedince ze snmku Cesta do pravku, ba dokonce by tohoto svho filmovho konkurenta ponkud zastnil.

Jak byla skuten velikost hbetnch plt?

Tak plty trefili tvrci filmu velmi dobe. Zmnn ob jedinec z Colorada ml skuten nejvt plty nad bedern oblast ptee, kde mohly mit pes 60 centimetr na vku i ku. Nejvy udvan rozmr pro vku dermln desky ale in fantastickch 108,6 centimetr a pro jej ku pak 74,3 centimetr. Ocasn bodce dosahuj u znmch jedinc stegosaur dlky v rozmez 60 a 90 centimetr, u velkho exemple z Yale vak dosahuj maximln dlky jen 64 centimetr.

Zajmav daje o tchto stegosauch ozdobch publikoval ped dvma lety ji zmnn Gregory S. Paul se dvma kolegy v rmci odborn prce o odhadech hmotnost obratlovc (vetn dinosaur). Paul se mimo jin zamil na menho jedince stegosaura s oznaenm USNM 4934, dosahujcho odhadovan hmotnosti 2 611 kilogram. Pro tohoto menho subadultnho nebo ran dosplho stegosaura odhaduje hmotnosti jednotlivch hbetnch desek se zapotanou ptomnost keratinovho pokryvu na 0,25 a 24,45 kilogram a jejich celkovou hmotnost pak na 159 kilogram.

Celkov hmotnost tveice ocasnch bodc tohoto exemple in podle Paula 26,5 kilogramu, tedy v prmru asi 6,6 kilogramu na kad z nich.

Tln plty a ocasn bodce pedstavuj u tohoto stegosaura 7,1 procenta celkov hmotnosti tla (konkrtn 185,5 z 2 611 kilogram). Snadno tak meme extrapolovat, e v ppad sedmitunovho jedince stegosaura by za pedpokladu shodnho pomru velikosti tla a tlnch tvar vily desky celkov asi 426 kilogram a bodce 71 kilogram, tedy v prmru tm 18 kilogram kad. Velikost desek ani bodc stegosaur vak spolu s rostouc velikost a mohutnost jejich tla pmo mrn nenarstala.

Pesto se d pinejmenm s dostatenou mrou pravdpodobnosti odhadnout, e nejvt bedern desky stegosaur mohly vit vrazn pes ticet kilogram a nejvt bodce pes deset. Pokud by si je tedy chlapci ve filmu chtli potkat (za pedpokladu, e by byly oddleny od mrtvho tla dinosaura), mon by mli co dlat, aby je vbec uzvedli.

Skuten mli velc dospl stegosaui tak irok hbety?

Ve filmu vidme, e se v prostoru mezi obma adami desek mohl projt lovk jako po pince. Co se tk celkov ky trupu, ta dosahovala u dosplch stegosaur piblin 1,5 a 1,8 metru, co docela odpovd pohodlnmu chodnku. Problmem je vak zejmna rozmstn onch 17 a 22 desek, kter se ve skutenosti nachzely mnohem bl u sebe a prostor mezi nimi byl pro pohodlnou prochzku po hbet dinosaura pli zk.

Pesn podoba rozmstn a orientace tchto pozmnnch osteoderm na stegosauch krcch, hbetech a ocasech je stle pedmtem dohad, nejpravdpodobnj rekonstrukce je nicmn umsuj do dvou vi sob lehce posunutch ad, mezi ktermi inil rozestup maximln nkolik mlo decimetr.

Trochu mn, ne kolik zobrazoval film, ale mon dostaten na to, aby mlad chlapec dokzal v tomto um prostoru projt. Akoli tedy stegosaui vypadali jinak, ne jak jsou ve filmu Cesta do pravku zobrazeni, samotn scna je velmi npadit a nanejv psobiv. A co vc, po hbet velkch jedinc stegosaur (pokud by napklad zahynuli openi o strom a zstali tak ve vzpmen poloze se hbetem mcm vzhru) by se skuten dalo chodit prv tak, jak nm to ped 67 lety ukzal reisr Karel Zeman.

lnek vznikl pro Dinosaurusblog Vladimra Sochy a byl redakn upraven. Pvodn verzi vetn bohatho odkazovho rejstku najdete zde.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts