ekte marn odpov na v e-mail? Neekejte navdy a konejte

0
51

Je jasn, e vtina pjemc elektronick poty po jejm oteven m do nkolika mlo sekund jasno, jestli si e-mail pete, pehldne nebo pesune do spamu i koe. Proto, pokud chcete, aby vce uivatel otevralo, etlo a odpovdalo na vae e-maily je poteba se podle toho zadit. Triky, kter pouvaj firmy jako soust obchodn innosti se mohou hodit i v bnm ivot.

Pokud zjiujete, e stle ekte na odpov, pemlte, zda byl v e-mail oteven, polote si otzku, zda byste ho etli i vy. Podvejte se na nkolik klovch tip, kter o tom rozhoduj.

1.Vhodn pedmt a odeslatel

Prvn dojem je klovm momentem kad mezilidsk komunikace. Proto pi odesln e-mailu je dleit pout poutav pedmt zvlt pokud chcete, aby jej danlovkotevel ihned. Je to toti to prvn, co pjemce uvid, spolen se jmnem odeslatele. Na zklad tchto dvou vjem co pjemce vid se rozhoduje, zda e-mail oteve i ne. Pedmt by proto ml bt krtk a atraktivn. Vstin pedmty zaznamenvaj vt spnost ne nic nekajc dlouh souvt. Pokud nikomu nic neekne, je sloit, nebo zavn spamem, potom je velk ance, e si nikdo e-mail neoteve.

Zde je nkolik tip pro psan lepch pedmt:

  • Vyhnte se psan vt, kter jsou pli dobr na to, aby byly pravdiv
  • Koncipujte pedmt tak, e pidte jmno pjemce, sv jmno nebo nco jinho, co pjemci d vdt, e je v e-mail uren prv jemu
  • Nepite jednoslovn pedmtn dky jako ahoj, au apod.
  • Probute zvdavost pjemce tm, e napete nco, co mon nev
  • Nepouvejte prodejn frze bomba sleva, 100% zdarma, drek pro vs
  • Vyvarujte se vykink nebo velkch psmen.

Mohlo by se zdt, e jmno odeslatele je jen jmno, ale opak je pravdou. Pokud odelete e-mail a pjemci se zobraz, e je od jaku.dvorak (tedy napklad zapomenete psmeno, nebo msto jmna pjmen uvedete e-mailovou adresu, poten psmeno jmna i pjmen je mal apod.), nebo pouijete nco ve stylu XIXIjakub nen to sprvn. Pokud jednte za firmu, tak je vhodn zamyslet se nad tm, zda napklad nepout Jakub z nkupnho oddlen.

2.Napite zabijckou vodn vtu

Jakmile pjemce e-mail oteve, nebo si prohldne jeho nhled v podokn ten, potom je – stejn jako pedmt a odeslatel – dleit, abyste upoutali tak vodn vtou. Vae vodn vta by mla bt dostaten chytlav a zajmav, aby si v pjemce chtl pest vce, a mla by tak shrnout, o em je zbytek e-mailu. Pokud je to mon, snate se vyhnout okamitmu pedstavovn veho, co chcete e-mailem sdlit, protoe to me tene jen zmst.

A jakou prvn vtu zvolit?

Zante otzkou. Poloit teni otzku je skvl zpsob, jak ho zaujmout a vzbudit v nm zjem o to, co pete. Ppadn sdlte njak data/statistiky, co tak vdy upout. Anebo sdlejte osobn pbh souvisejc s danm tmatem. Pokud chcete, aby vaemu e-mail ten vnoval pozornost, pak by v otvrk ml bt jedinen a ml by se odliovat od jinch, kter pjemce obdrel. Vyhnte se otepanm vodnm dkm jako Doufm, e se mte dobe, nebo e vm to vylo atd. Naopak zkuste v zvislosti na situaci nco k pobaven Doufm, e u jsi vypil kvu nebo Slibuji, e tento e-mail bude krat ne ty pedchoz.

3.Dejte si zleet na pravopisu a gramatice

I pestoe lze e-maily pout ke krtkm sdlenm mezi znmmi/kamardy, tak pokud jejich prostednictvm nechcete nkoho k nemu pimt (teba si pest nabdku), tak i pesto by ml bt koncipovn profesionln a v efektivn form. Proto je vdy dobr, hledt na bezchybnost a stylistiku.

Peklepy a gramatick chyby mohou zpsobit, e e-mail bude psobit nedbalm dojmem. Natst dnes u v e-mailech lze pout stylistick a gramatick pomocnky. Ppadn pokud si nejste jisti, podejte nkoho, aby vm text v tomto ohledu zkontroloval. Druh oi vdy pomohou a odhal to, co jste mon vy pehldli.

4.Bute strun

Nikdo nete rd dlouh, sloit koncipovan e-maily, rozdlen do nkolika odstavc, ani by se dostaly k vci. Vtinou kon ihned v koi. Pi psan jdte rovnou k vci a vyhnte se zbytenostem. Jen to zajist, e sdlen bude pedno efektivn.

Pokud u mte ve sdlen vce informac, potom je zkuste rozdlit na men sti, aby byly pro vaeho pjemce snze straviteln. Pokud je to mon, pouvejte podtitulky, abyste si uspodali sv mylenky a usnadnili pjemcm rychl prochzen vaich e-mail tak identifikuj, emu se dan odstavce vnuj.

5.Poskytnte uiten informace

Odstrate vechna zbyten slova, perfekcionismy, przdn a otepan frze jako jen, velmi ve skutenosti apod. Nepidvaj va zprv dnou hodnotu. Vyhnout byste se mli i zkratkm, nebo oborovmu argonu pokud si nejste jisti, zda je pjemce bude znt. Tm zajistte, e vae e-maily budou srozumiteln, i kdy nkte lid nemaj specializovan znalosti o tom, o em pete. Pokud to ji muste pout, tak slovo ihned vysvtlete.

6.Odeslejte e-maily ve sprvn as

Neexistuje dn sprvn, respektive nejvhodnj as, kdy e-mail odeslat zle na obsahu va zprvy a na tom, co chcete od svch pjemc. Pi plnovn asu odesln, mjte na pamti, kdy jsou lid s nejvt pravdpodobnost k dispozici, a podle toho se pizpsobte. Napklad lidem v jinm asovm psmu, od kterch chcete brzkou reakci je vhodn e-maily odeslat v dob, kdy u nich nepanuje hlubok noc. A pokud napklad poslte e-mail souvisejc s konkrtn udlost (napklad pozvnka na njakou akci), je dleit, abyste ho neposlali pli brzy nebo pli pozd.

Zvrem

Tyto tipy jsou platn jak v osobn e-mailov komunikace, tak obchodn. V n si samozejm najde vt uplatnn, protoe v ppad osobn komunikace kamard i znm si v e-mail vtinou pete vdy. Ale i zde plat, e by mu ml pinst jasnou prvu. Ppadn aby se na jeho oteven til, anebo prostednictvm nj zskal nco novho. Dodrenm tchto nkolika mlo postup toho doclte raz dva.

dost o potvrzen o peten

Chcete-li zjistit, kdy si adrest otevel e-mail, kter jste odeslali, mete si vydat potvrzen o peten. Dostanete ho e-mailem, kter vs informuje o datu a ase oteven va zprvy. Je teba si vak uvdomit dv vci. Za prv pjemce e-mailu tuto informaci me zakzat odeslat a za druh ji nemus povaovat za korektn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno