esk tanky pro Ukrajinu bojuj u Mykolajivu. Mme fotky z fronty

V esk republice vznikla ada iniciativ na podporu ukrajinsk vci, nkter jsou znm vce, nkter mn. Jednou z nejznmjch je We Must Act! miliarde Dalibora Ddka, kter provozuje e-shop Zbraneproukrajinu.cz. Lid z iniciativy (jejich spolupracovnkem je autor tohoto lnku) maj kontakty pmo na Ukrajin. Prv dky nim bylo mon zjistit, kde se nyn nachz tanky, kter Ukrajincm poskytla esk republika.

esk tanky u Mykolajivu

V souasn dob jsou esk tanky soust ukrajinskch mechanizovanch jednotek, operujcch na jin front mezi Chersonem a Mykolajivem. Jak je dobe vidt na animovan map, Rusov se zde pokusili nkolikrt prorazit, ale pot, co byli pr dn po zahjen vlky zahnni od Mykolajivu, u se k nmu nepiblili.

Video z nasazen tank v souasn dob nen mon zskat, protoe osdky jsou ve velmi intenzivnm nasazen. Nabzme proto alespo nkolik velmi vzcnch fotografi, kter byly pozeny ve chvlch oddychu osdek.

Tanky byly dodny nemodernizovan. Mly tedy pvodn panc, pvodn motor, pvodn sledovac a zamovac vybaven a pvodn kann. Podle informac pmo z Ukrajiny, kter potvrzuj exkluzivn fotografie i kontakt s vojky byly stroje ped pednm k bojovm tvarm mrn upraveny.

Na v i podvozek byly navaeny chyty pro dynamick panc typu Kontakt. Jsou to schrnky s vbuninou, kter exploduj ve chvli, kdy na n naraz neptelsk projektil, ten zni nebo pokod natolik, e nedoke proniknout hlavnm pancem. Tento typ dynamickho pance slou zejmna proti runm pancovkm nebo protitankovm zenm stelm, mn inn je proti podkalibernm stelm z neptelskch tank.

Z fotografi je zejm, e nae tanky tak pely zmnou maskovn, svtlou olivov zelenou Ukrajinci zmnili na tmavou, vhodnj pro mstn podmnky. Ejektor kannu je oznaen lut, jde o rozpoznvac znamen ukrajinskch jednotek v oblasti. Podle informac, kter mme pmo od tankist, kte v naich tancch bojuj, nebyly provedeny dn pravy pozorovacho vybaven, nebyly do nich tedy napklad namontovny pasivn termovizn pozorovac pstroje, kter vznamn posiluj schopnosti tanku. Lze tak pedpokldat, e nae stroje psob v jednotkch s lpe vybavenmi typy, kter ostatn navd v ternu.

esk dodvky zbran

Prvn zsilka pomoci na Ukrajinu odela z esk republiky ji brzy po zahjen konfliktu. Po prvotnm mrnm vhn od ns odelo pomrn rychle nkolik tisc pistol, samopal a dalch runch zbran star vroby (zejmna pistole vz. 83, samopaly vz. 58 a kulomety vz. 59), s nimi pancovky a tak 4 000 nboj re 152 mm do samohybnch houfnic Dana, jejich modernizovan verze u nkolik msc Ukrajina pouv. Stali jsme se tak jednou z prvnch zem, kter po Velk Britnii, Spojench sttech americkch, Estonsku a Polsku zareagovala na ukrajinsk dosti o pomoc.

Po prvn zsilce, kter byla iroce medializovan (fotografov mli pstup dokonce a k vagnm s munic), se zaaly vechny dal dodvky utajovat. Tu a tam sice proskly informace o tom, co na Ukrajinu posl vlda, nebo co u naich zbroja nakoupila ukrajinsk ambasda, nelo vak o nic konkrtnho.

Na nkolika zbrech z bojit se sice nachzely napklad ton puky CZ 805 BREN z esk zbrojovky Uhersk Brod, kter nae armda po patnch zkuenostech z Afghnistnu radji pesunula od prvosledovch jednotek k aktivnm zlohm, nebo modernizovan typ BREN 2, o tk vzbroji vak bylo ticho po pin.

Kolem 4. dubna zaaly v mdich prosakovat informace o tom, e esk republika m za sebou ji tak zsilky tkch zbran vetn tank. Spekulace podpoilo zveejnn fotografi z jihlavskho nkladovho ndra, dky kterm bylo jasn, e buto vlda nebo et zbrojai, kte obchoduj s tkou technikou, chystaj pro Ukrajinu exnmeck bojov vozidla pchoty BMP-1 a zejmna tanky T-72, pochzejc s nejvt pravdpodobnost z armdnch sklad.

Cherson Mykolajiv Odsa

Jet ne 24. nora zaala bez formlnho vyhlen vlka mezi Ruskem a Ukrajinou, spekulovalo se, jak cle by mohly mt rusk jednotky dlouh tdny seskupovan podl ukrajinskch hranic. Ji brzy po zahjen boj byl obsazen tsettiscov Cherson, msto v st Dnpru zhruba sedmdest kilometr severn od okupovanho poloostrova Krym.

S jeho obsazenm Rusov vyhlsili jeden z dlch spch prvn fze operace, kdy pro Krym zajistili pitnou vodu z Dnpru, s n mli a do t doby znan pote a museli ji sloit erpat z Ruska pes poloostrov Ker na vchod. Dalm clem po dobyt Chersonu se vak stalo msto jet dleitj, Mikolajiv. Pro je pro Rusy i Ukrajince tak dleit?

Rusk nmonictvo dlouhodob doplc na to, e nem velk vojensk lodnice. Vtina nejvtch sovtskch vlench lod vznikala v lodnici slo 444, kter sdl prv v Mykolajivu. Rusko v pedchozch letech pedstavilo adu projekt velkch vojenskch plavidel, vdy je vak provzely otzky na to, kde je vlastn chce vyrbt. K vrob velk vojensk lodi je poteba tzv. such dok, kter vak v potebn velikosti Rusko postrd.

Por na rusk letadlov lodi Admiral Kuzncov bhem oprav v Murmansku na severu Ruska (12. prosince 2019)

Nejvt souasn rusk vojensk plavidlo, letadlov lo Admiral Kuzncov, muselo bt opravovna v plovoucm doku PD-50, kter koupil Sovtsk svaz v 80. letech ve vdsku. I o ten vak Rusov pili, kdy na nj v roce 2018 pi oprav Admirala Kuzncova spadl jeb, piem z genertor pro erpadla, kter mla zatopen dok zachrnit, nkdo ukradl naftu. Provizorn tak zatm spojili nkolik mench suchch dok v Murmansku. Ani zde, ani v lodnicch Severnaja Verf v Petrohradu vak nevyrob plavidlo vt ne fregata.

V Mykolajivu zrove sdl tak tovrna Zorja-Maprojekt, kter vyrb plynov turbny, lodn motory, jimi mly bt vybaveny nov rusk fregaty td Admiral Gorkov a Admiral Grigorovi, nejvt nmon lod, kter v Rusku po rozpadu Sovtskho svazu vznikly.

Po vyhlen ukrajinskho embarga musela bt vroba dalch jednotek pozastavena a Rusov museli urychlen zat vyvjet turbny vlastn. To vechno a zrove fakt, e dobyt Chersonu a Mykolajivu odkryje tonkm strategick ukrajinsk pstav Odsa, vedlo zpadn analytiky k domnn, e Mykolajiv je jednm z primrnch cl rusk ofenzvy.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts