et vdci jsou spoluautory objevu, kter me posunout kapacitu pamt

0
91

Jodid chromit by mohl bt materil, kter v budoucnu pome zvit kapacitu operan pamti potae. Mysl si to vdcistav fyzikln chemie J. Heyrovskho AV R aMatematicko-fyzikln fakulty UK, kte spolu s vdci ze vdska, Nmecka, Ruska, Japonska a Sadsk Arbie publikovali studiiv asopisu Physical Review B, kter vlastnosti tohoto materilu popisuje.

Vdce zaujali zvltn magnetick vlastnosti, kter pi vysokm tlaku vykazuj krystaly jodidu chromitho. Krystaly v urit fzi ztrc obvyklou strukturu a pechzej do chaotickho uspodn tzv. spinovho skla.

2D materily

Vsledn vlastnosti by mohly pomoci pekonat limity souasnch materil pouvanch v pamovch zazench, kter pomalu pestvajstait dalm poadavkm na zmenovn a zrychlovn. Vdci proto zkoumaj dvourozmrn, tzv. 2D, materily, jejich vlastnosti jet nejsou dost znm.

K 2D materilm pat i jodid chromit. Jeho strukturu tvo izolovan vrstvy obsahujc atomy chromu a jdu s tloukou zhruba jeden nanometr. Tm se pustil do vzkumu monokrystal jodidu chromitho za pouit rznho tlaku a teploty. Krystal jodidu chromitho jsme podrobili vysokmu tlaku, 20 gigapascal a vce, a zmny magnetickho stavu jsme sledovali Ramanovm spektrometrem, popsal postup Haider Golam z stavu fyzikln chemie J. Heyrovskho AV.

Vdci zjistili, e pi tlaku do 22 gigapascal se materil choval jako feromagnet a pi tlaku nad 30 gigapascal jako antiferomagnet. V rozmez tlaku od 22 do 30 gigapascal a pi nzk teplot vak zaal vykazovat exotick vlastnosti spojovan s tzv. spinovm sklem.

Kvantov spinov kapalina je exotick stav hmoty, kter popisuje tzv. nikdy nemrznouc magnet, vysvtluje spoluautor vzkumu Martin Kalb z tho stavu.

V bn znmch magnetech, kdy teplota klesne pod kritickou teplotu, se spiny elektron periodicky uspodaj do mky krystalu, kter vykazuje charakteristick magnetick vlastnosti. V kvantov spinov kapalin jsou spiny elektron stle v pohybu jako molekuly v kapalinch, a to i pi extrmn nzkch teplotch v dsledku spinovho provzn na dlouh vzdlenosti. Tento pedpovzen magnetick stav je slibn pro navrhovn lepch kvantovch materil a technologi, kter znamenaj mnohem vce ne pouh zven kapacity RAM, vysvtluje vdec.

Podle Kalbe by kvantov spinov kapaliny mohly bt klem k vytvoen robustnch kvantovch bit, u kterch se oekv, e budou odoln vi vnjmu ruen.

Pozorovn takovch exotickch stav ve dvourozmrnch materilech m jet dal vhodu, a to vrazn snen rozmr zazen ve srovnn se zazenmi na bzi klasickch objemovch materil, dodal.

Na vzkumu vhodnch 2D kvantovch materil pracuje tm podle Kalbe asi dva roky. Sdlil, e dalm clem je dkladnji prozkoumat zmnn exotick magnetick stav a navrhnout systm pro dosaen provzanch kvantovch stav bez nutnosti vytvet extrmn podmnky, jako je velmi vysok tlak.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno