Geopolitick achy: Nmecko potebuje F-35 k nesen jadernch zbran

Nmecko, Belgie, Nizozemsko, Itlie a Turecko jsou soust aliannho programu sdlen taktickch jadernch pum Nuclear sharing. V kad jmenovan zemi se nalz odhadem 20 taktickch jadernch pum B61. Pumy jsou pod kontrolou americkho letectva a svolen k pouit tchto zbran dv americk prezident.

K doruovn jadernch pum Nmci vyuvaj dern letouny Tornado IDS z elitn Taktisches Luftwaffengeschwader 33 (TaktLwG 33, Taktick eskadra letectva 33), sdlc na zkladn Bchel ve spolkov zemi Porn-Falc. TaktLwG 33 m k dispozici 46 stroj, kterm vak kon ivotnost ji mezi roky 2025 a 2030. Pokud se nepoda najt nhradu, Nmecko bude jednodue z programu vyloueno.

Nmecko nen v lehk situaci. Z dostupnch modernch letoun um nst jadern pumy jen nenvidn F-35A Lightning II (viz dle). Souasn nmeck veejn mnn (a 66 % Nmc) je proti ptomnosti americkch jadernch pum.

Naopak Nmecko ve svch strategickch dokumentech (2016) uvd: Dokud bude mon pout jadern zbran ve vojenskch konfliktech, bude vdy poteba odstraen pomoc jadernch zbran. Strategick jadern kapacity NATO, a zejmna Spojench stt, jsou konenou zrukou bezpenosti lenskch stt. NATO zstv jadernou alianc. Prostednictvm Nuclear sharing zstv Nmecko i nadle nedlnou soust jadern politiky a plnovn NATO. Souasn se Nmecko zavzalo poloit zklady svta bez jadernch zbran. NATO pijala tento cl jako soust sv Strategick koncepce z roku 2010.

A do tetice proti jadernm zbranm se stav vznamn st nmeckho politickho spektra, zejmna nmet Zelen. Nicmn v koalin smlouv se nov nmeck vlda (SPD, Zelen, FDP) zavzala zstat soust programu Nuclear sharing a vymnit jadern Tornada IDS.

Video: F-35A odhazuje cvinou verzi jadern pumy B61-12

V adch vldnoucch socilnch demokrat (SPD) a Zelench ovem existuje siln odpor proti sdlen jadernch zbran. Nuclear sharing jednoznan podporuj pouze Svobodn (FDP). Diskuse o jadernch zbran tedy nen v Nmecku rozhodn u konce.

Podle think-tanku Nmeck Marshallv fond Spojench stt GMF (German Marshall Fund of the United States) napklad nmet odprci jadernch zbran mohou doshnout svho, pokud budou oddalovat nkup nstupce letoun Tornado IDS.

Pitom Luftwaffe de facto poruuje dohodu o Nuclear sharingu ji nyn, protoe Nmecko se zavzalo provozovat letadla schopn doruit jadern pumy. Schopnost peit souasnch letoun Tornado IDS na modernm bojiti je pitom siln diskutabiln take je otzkou, zda Tornada IDS skuten jsou schopn jadern pumy doruit.

O tom, zda taktick jadern pumy opravdu pln svou odstraujc roli (nebo naopak zhoruj bezpenost Evropy), nebo jde pouze o politick postoj i strategickou signalizaci (co vak tak hraje ohromnou roli), je na jin lnek. Berme fakt, e Nmecko hodl v programu Nuclear sharing setrvat. Tm se ovem rozt sofistikovan politick achy.

F/A-18F Super Hornet australskho letectva

Dostupnm nosiem taktickch jadernch pum je pouze F-35A Lightning II. Berln vak v roce 2019 letouny F-35A odmtl a prohlsil, e k nesen jadernch pum chce nakoupit americk F/A-18E/F Super Hornet. Letouny EA-18G Growler zase mly nahradit Tornada ECR uren pro przkum a elektronick boj.

Celou flotilu nmeckch tornad (ale i nejstarch Eurofighter Tranche 1) mla podle tehdejch pln nahradit kombinace letoun Super Hornet (30 kus), Growler (15) a Eurofighter (90). Prozatm Berln tento pln splnil sten objednal 38 novch Eurofighter Tranche 4 (nhrada za vechny Tranche 1). Nhrada 68 letadel Tornado IDS (nejen u TaktLwG 33) a 21 letadel ECR se tedy stle e.

Super Hornet vak nen certifikovn k nesen jadernch pum. A nen jist, zda Amerian maj zjem tuto certifikaci umonit / povolit.

F-35A odhazuje cvinou verzi jadern pumy B61-12

F-35A s patrnou B61-12 ve zbraov acht

Nmci nkup F-35A odmtli (dajn; oficiln dvod odmtnut nebyl uveden) zejmna z politickch dvod a na ntlak nmeckho leteckho prmyslu, podle kterho nkup F-35A ohroz program evropsk sthaky Eurofighter. Podle Francouz zase nkup F-35A me ohrozit program francouzsko-nmeck sthaky est generace FCAS (Future Combat Air System) a tedy schopnost Evropy vyvjet vlastn pikov nadzvukov taktick letouny.

Tornado IDS z vzbroje TaktLwG 33

Souasn Nmci nejsou nyn z programu FCAS pli nadeni. Reinhard Brand, len opozinch kesanskch demokrat (CDU) pro americk portl Defense News uvedl, e [Francouzsk] Dassault nen pipraven pijmout [nmeck] Airbus jako rovnocennho partnera. [Francouzi] kaj: Udlme FCAS, ale pouze podle naich pravidel. To se pochopiteln Nmcm nelb.

Dal tehdej obava se tkala kybernetick bezpenosti Nmci by (opt dajn; nelze ovit z otevench zdroj) nemli kontrolu nad tm, jak data F-35A odesl na servery do Spojench stt pe to aspo polsk portl Defence24.

Video: Nmeck Tornado IDS z TaktLwG 33

Podle nmeckch mdi vak Berln opt zvauje nkup americkch F-35A Lightning II plus vvoj specializovan verze Eurofighter ECR pro veden elektronickho boje (zejmna pro koly SEAD/DEAD). Podle tto vahy tedy kombinace letoun F-35A a Eurofighter ECR me nahradit vechna nmeck Tornada IDS/ECR.

Clem je znovu vyjasnit, zda nkup modernch letoun F-35 me bt alternativou a zda lze Eurofighter [ECR] vyut druhotn k nahrazen flotily tornad urench pro elektronick voj, ekla Lambrechtov v rozhovoru pro nmeckou tiskovou agenturu DPA (Deutsche Press-Agentur). Nmeck mdia se snaila zjistit bli podrobnosti, ale mluv ministerstva obrany se odmtl na toto tma vyjdit.

Tornado IDS z vzbroje TaktLwG 33

F-35A bhem test se cvinou verz jadern pumy B61-12, testovac stelnice Tonopah Test Range, leteck zkladna Nellis

Krom nkupu F-35A nebo Super Hornetu existuje i jin monost, k nesen jadernch pum lze rozit schopnosti souasnch Eurofighter. Nmeck mdia napklad pipomnla vyjden Lambrechtov z 19. prosince minulho roku, kde ve vci nhrady tornad upednostnila evropsk een. Jadern certifikace Super Hornetu nebo Eurofighteru vak potrv ti a pt let. A opt s certifikac mus souhlasit Amerian.

Bude zajmav sledovat, jak se Nmecko rozhodne, protoe tm zsadn ovlivn sv vztahy se Spojenmi stty, Franci, ale i s Ruskem nebo nou. Rozhodnut samozejm ovlivn evropskou bezpenost a podobu evropskho leteckho prmyslu na dal destky let. Nkup i ne-nkup F-35A tedy nebude takticko-technickm, ale vsostn geopolitickm rozhodnutm Nmecka.

Zdroj: Defence24, DN, Augen geradeaus!, GMF, WotR

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts