Historick fototechnika Van Dyke

0
202

Technika Van Dyke je svm zpracovnm velmi podobn technice kyanotypie, kter jsme se s fotografem Karlem Richtrem vnovali v tomto dle naeho serilu na Technet.cz o historickch fotografickch technikch. Zde nm vak klu modr barvy vystd barva hnd. Nen to vak jedin rozdl.

Tisk technikou Van Dyke z digitln pedlohy.

Od kyanotypie se li tm, e dv mn kontrastn vsledek. lovk se tu naopak potk s opanm problmem, a to, e ern jet nezernala dostaten a bl je u kryt pli siln, vysvtluje Karel Richtr. Pouvm ho tam, kde mm kontrastnj negativ, ne bych chtl mt vsledek.

Rozdl je i v tom, e zde opt vstupuje do hry stbro a nikoli vhradn elezn ionty. Vhodou se me zdt fakt, e odstny hnd se mohou zdt ponkud pjemnj pro lidsk oko ne chladn modr barva kyanotypie. Tud se me otevrat ir kla tematickho vyuit.

Slavn jmna za technikou Van Dyke

Princip procesu Van Dyke nastnil chemik, astronom a autor kyanotypie sir John Herschel v roce 1842. S podrobnjm popisem techniky Van Dyke je vak spojovn a skotsk chemikDr.William Walker James Nicol (18551929), kter si proces nechal v roce 1889 patentovat jako kallitypii. Proces kallitypie je velmi podobn, jedna z chemickch sloek zcitlivovacho roztoku se vak li a je zde i jin postup vyvolvn.

Antoon van Dyck, Autoportrt se slunenic (po r.1633)

Fotografick reprodukn proces Van Dyke je pojmenovn po vlmskm baroknm mali Antoonu van Dyckovi(15991641). Stejn jako napklad charakteristick okrov barva nese sv jmno po renesannm mali jmnem Tizian (Tiziano Vecelli), umlec van Dyck dal jmno uritm odstnm barvy hnd.

Proces Van Dykeje stejn jako kyanotypie proces, kde se pro expozici pouv UV svteln spektrum. Meme tedy pracovat bez poteby temn komory a za normlnho umlho osvtlen, popisuje proces Karel Richtr.

Na papr naneseme zcitlivovac vrstvu.

Zcitlivovac roztok, kterm poteme papr, se skld z citronanu elezitoamonnho, dusinanu stbrnho a kyseliny vinn. Kad st se pipravuje jako samostatn roztok a z jednotlivch roztok se pak smch vsledn, kterm se pak co nejrovnomrnji pote papr.

Zcitlivovac roztok:

Prvn sloka:
Destilovan voda: 35 ml
Citronan elezitoamonn: 10 g

Druh sloka:
Destilovan voda: 35 ml
Kyselina vinn: 1,5 g

Tet sloka:
Destilovan voda: 35 ml
Dusinan stbrn: 4 a 5 g

Oproti kyanotypii je takto pipraven papr mnohem citlivj na UV zen. K dostaten expozici posta osvit v dlce trvn ti a deset minut. U kyanotypie to bylo zhruba dvacet minut, k Karel Richter a nsledn dodv dleit fakt: Kyanotypie nesn zsadit prosted. U Van Dyku je to obrcen. Tam zase vad papry kysel. Papry, kter jsou pH neutrln, budou na ob tyto techniky fungovat pln stejn.

Papr nateme roztokem a nechme v temnu uschnout nejlpe do druhho dne. Nsledn si pipravme negativ snmku. To me bt bu klasick negativ nebo digitln fotografie, kterou inverzn vytiskneme na prhlednou flii v poadovan velikosti. Korekce kontrastu v tomto ppad nejsou nutn.

Zcitlivn papr upneme spolu s negativem do rmu a exponujeme UV svtlem nebo venku na slunci. Takto pipraven papr je citliv pouze na UV sloku svtla, nemusme se tedy obvat prce v normlnm umlm osvtlen.

Osvit probh pomoc UV zen. V naem ppad zhruba 5 minut. Na slunci je pak doba zvisl na mnostv mrak apod.

Pouit papr by ml bt dostaten klen. Takto vypad vsledek, kdy papr dostaten klen nen a zcitlivovac roztok do sebe nasaje nerovnomrn:

Na vsledek m velik vliv klen papru. Pokud je proveden nekvalitn, nasv papr zcitlivovac vrstvu nerovnomrn a vsledek je takto flekat.

K pouvanm paprm Karel Richtr jet dodv: Volbou papru tak meme ovlivovat kontrast a tn, protoe papry klen klihem dvaj trochu jin tn ne papry klen elatinou. Kad papr je tak jinak lisov a m jinou hrubost. Z toho pak vyplv jeho vlastnost nasvat tekutiny. Tady by se mly pouvat papry, kter maj naskavost men.

U kyanotypie jsme mli monost do obrazu nsledn zashnou a nejrznjmi roztoky z bylin (s vysokm obsahem taninu) mnit barevn tn. To bylo mon dky tomu, e obraz nebyl tvoen stbrem, ale elezem. A elezo se d pevazovat na taniny. Tnovae byly levn. Mohli jsme pouvat kafe, aj, cokoliv, co roste na zahrdce a obsahuje njak vy mnostv taninu, dodv Karel.

Je nutn potat s tm, e proces Van Dyke m nzk kontrast a zaniknou vechny mal detaily, kter byly na negativu dobe viditeln. Na tomto tisku se loka jev, jako byla v mlze. Na negativu pitom byly dobe patrn detaily ne druhm behu eky.

Po expozici, kter je zde vrazn krat a za pouit naeho horskho slunka, je zhruba 5 minut, papr se vyvolv obyejnou vodou. Je vak poteba ho nsledn ustlit.

Bhem ustalovn 3% roztokem thiosranu sodnho se okamit zmn tn obrazu.

Na rozdl od kyanotypie se technika Van Dyke ustaluje, a to po dobu asi 30 sekund nejdle. K tomu pouvme 3% roztok thiosranu sodnho. Pi ustalovn se tn okamit a vrazn zmn, k a nzorn ukazuje Karel.

Vsledn snmek meme nechat, jak je, nebo ho tnovat. To je oproti kyanotypii o poznn sloitj. Van Dyke proces, tm e obsahuje stbro, se tnuje trochu sloitji. Rostlinn extrakty nejdou vbec pout. Kdy chceme zmnit tn Van Dyke printu, tak se pouvaj tnovae zlata, platiny, palladia a podobn, k Karel Richter a ihned pichz s jednou zajmavost:

k se, e kdy tisk Van Dyke otnujeme platinou, dostaneme obraz prakticky toton s platinotypi, ale za zlomek ceny, ne kdybychom vytveli platinotypii.

Jinou variantou zmny vslednho tnu je pouit zesilovae. Snmek exponujeme zhruba polovin expozin dobu. Takto podexponovan ho po vyvoln, ustlen a dkladnm proprn ve vod ponome do zvrazovae.

Recept na zesilova

Pipravme dva roztoky, kter nsledn smchme:

Roztok A:
hydrochinon: 1 g
kyselina citrnov 3 g
voda: 1 litr

Roztok B:
dusinan stbrn: 3 g
voda: 100 ml

Zskme ponkud chladnj tn a trochu vy kontrast. Nsledn je nutn snmek opt dobe proprat ve vod (minimln 30 minut), aby se zesilova vymyl. Jinak ztmavnou i svtl msta obrazu.

Zde je pro porovnn toton snmek, jen stranov obrcen. Vlevo jsme vak pouili krat expozin as a zesilova, kter vak kvli nedostatenmu promyt zstal i ve svtlch plochch.

Je nutn potat s tm, e po uschnut se vsledn tn jet zmn.

Je dobr potat i s tm, e finlnm vysuenm obraz jet trochu ztmavne.

Technika Van Dyke nm nabz dal vtvarn prostor pro prci nejen s klasickmi, ale i digitlnmi snmky, kterm me vdechnout nov ivot.

Tisk technikou Van Dyke (vpravo) z klasickho negativu (vlevo).

Tisk technikou Van Dyke (vpravo) z digitln pedlohy (vlevo).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno