I na dovolen se hod sluby, kter zpracuj a zpstupn vae poznmky

Poznmky mete pst kamkoli: na kus papru, zadn stranu ubrousku, oblku, et nebo do notsku. S digitlnmi variantami je to podobn, jen s tm rozdlem, e sv poznmky mete mt neustle po ruce, i kdy si zapomenete mobil, a navc nabzej mnoh pokroil funkce. Pitom nen nutn pouvat ani pmo k tomu navrenou slubu. Pokud nejste nron, vystate si napklad s Google dokumenty. My se v naem pehledu vak budeme vnovat jen tm, kter byly vslovn navreny pro tento el.

1. Evernote (Windows, web, Android, iOS, Mac OS)

A nejde zat nikde jinde ne u prkopnka. Zatmco sluba Evernote byla dve synonymem pro snadn ukldn poznmek v digitln podob, dnes s kadou svoj novou aktualizac se bezplatn tarif stv restriktivnjm a placen dram. Aktuln bezplatnou verzi je mon pouvat na dvou zazench a umouje msn nahrt pouze 60 MB dat. Na druhou stranu je stle hojn vyuvna jak jedinci, tak tmy po celm svt, kte chtj jedno centrln msto pro vechny sv poznmky a dokumenty.

Jde o jednu z nejvkonnjch slueb, kter doke zpracovat tm cokoliv v jakmkoli formtu. Mete pidvat textov poznmky, zvukov zznamy, obrzky, dokumenty, jako jsou PDF atd., naskenovan run psan strnky, konverzace v Slacku, e-maily, webov strnky i cokoliv dalho, na co si vzpomenete. Ve je potom synchronizovan v rmci pipojench zazen.

Evernote je navren tak, aby bylo mon poznmky snadno tdit a organizovat. Navc posouv pouitelnost o krok dle dky funkci vyhledvn. Pokud nahrajete obrzek listu papru, vizitky, nebo cokoliv jinho s textem, Evernote obrzek automaticky zpracuje, aby byl v editovateln podob a umon v nm vyhledvat (prostednictvm technologie OCR). Pokud tedy pidte fotku svho oblbenho receptu na palainky, budete jej moci vyhledat, jako by to byla textov poznmka, kterou jste sami napsali. Evernote dokonce pracuje s run psanmi poznmkami, i kdy tato monost nen jet na dostaten pouiteln rovni. Smutnm faktem vak je to, e ve zdarma dostupn verzi vtina funkc nen dostupn.

2. Microsoft OneNote (Windows, web, Android, iOS, Mac OS)

Obrovskm konkurentem pro Evernote kter uel velk kus cesty je ten od spolenosti Microsoft. OneNote je bezplatn a pln vybaven sluba pro psan poznmek v digitln podob. Je neuviteln pouiteln poznmky lze ukldat do karet a dky barvm se v nich rychle zorientujete. Pidvat mete jakkoliv druh poznmky, kter se vm lb, a to kamkoliv chcete. To znamen, e mete pethnout obrzek kliknutm kamkoliv a pidat k nmu njak text, a pokud v pota umouje pouvat digitln pero, mete do fotografi hned zat kreslit (ale pout lze i trackpad).

OneNote se dky psu karet v horn sti aplikace snadno ovld. Obsahuje vechny zkladn nstroje pro formtovn soubor, dom, vloen, kreslen, historie, revize a zobrazen. Pokud jste v poslednm desetilet pouvali jakoukoli verzi Wordu, Excelu nebo PowerPointu, budete v tomto rozhran jako doma. Se slubou OneNote mte na dosah obrovsk poznmkov blok, do kterho mete pst, pidvat obrzky a rozdlovat ve na strnky a sekce. Je to skvl nstroj, pokud pouvte jin produkty spolenosti Microsoft, protoe do samotn poznmky mete zapojit dal dokumenty, jako jsou tabulky nebo dokumenty Word.

Seznamy lze vytvet na nkolik kliknut my a pouvat zvraznn a dal formtovn. Nechyb monost sdlen a spoluprce s ostatnmi uivateli. Akoli je OneNote zdarma, vyuv vae loit OneDrive. Pouvte-li jeho bezplatnou verzi, potom mte v zkladu 5 GB pro cokoliv, co je vce ne dostatek msta pro vtinu uivatel. Pokud pouvte OneDrive k ukldn fotek nebo k ukldn velkho mnostv multimedilnch poznmek, mete na tento limit brzy narazit.

3. Google Keep (Chrome, web, Android, iOS)

Sluba Google Keep je vhodnou volbou pro uivatele, kte rdi pouvaj sluby spolenosti Google. Podobn jako OneNote spolenosti Microsoft, i Google Keep zapojuje celou infrastrukturu kolem Google. Vtina uivatel si nedl poznmky jen tak pro sebe. Msto toho jim slou k uritmu elu: maj vm pipomenout, e mte poslat e-mail, pomoci nastnit vai novou knihu nebo nezapomenout na dal z milionu vc. Avak dost asto, je zapoteb shnout po njakm nstroji, abyste mohli udlat to, co mte. Napklad z aplikace pro veden poznmek vtinou nemete odeslat e-mail. Google Keep toto mn.

Proto je pro poznmky dobrou volbou. K dispozici jsou rozumn verze pro web, iOS a Android a praktick rozen pro Chrome. Navc integraci s dalmi Google slubami si prost zamilujete. Pokud pouvte Google Keep, po oteven Gmailu v prohlei se na pravm postrannm panelu objev mal ikona rovky. Kliknte na ni a zskte rychl pstup ke vem svm poznmkm v Google Keep. Mete si prohldnout poznmky souvisejc s vcmi, na kterch pracujete, stejn tak ty nov, vyhledat nco, co jste uloili ped chvl nebo u dlouhou dobou, stejn tak jako vytvoit novou poznmku.

Ale prv ptomnost postrannho panelu ve vech aplikacch je velkou vhrou. Nachz se v dokumentech, kalendi, na disku Google atd. Asi jedin sluba, kde nen ptomn je YouTube. Propojen je intuitivn, hrav a vypracujete si na nm lehce zvislost nap. kliknte na poznmku a zkoprujte ji do Google dokument, abyste ji pevedli na nov dokument; nastavit pipomenut lze kliknutm na ikonu zvonku a poznmka se zobraz ve vaem Google kalendi; a pokud na svm smartphonu vytvote zvukovou poznmku, Google ji automaticky pepe. Pokud pouvte pedevm ekosystm spolenosti Google, mli byste pouvat Keep. Zdarma dostupn verze je omezena 15GB loitm.

4. Apple Notes (web, iOS, Mac OS)

Pokud jste naopak soust ekosystmu Apple, potom je pro vs tou pravou volbou Apple notes (iCloud Notes). Jde o snadno pouiteln a pohodln bezplatn nstroj pro psan poznmek. Lze s nm zaznamenvat mylenky, vytvet kontroln seznamy, ukldat obrzky, webov odkazy, naskenovan dokumenty, run psan poznmky nebo vytvet nrtky.

Ve je integrovan do zazen s iOS nebo Mac OS, ale dostupn i na www.icloud.com/notes a to i pokud pouvte PC nebo Chromebook. Mete tak pipojit a naskenovat dokumenty, a dokonce je integrovat s asistentkou Siri. Apple Notes umouje sdlet poznmky s ostatnmi uivateli a tak je zmnit (pouvat @jmno) nebo pouvat tagy. Sluba je vhodn k vyuvn pro psan nkupnho seznamu a sdlen s rodinou. Dal skvlou funkc je vyhledvn: mete hledat obrzky, text, kresbu, text naskenovan v dokumentech, a dokonce i nco uvnit obrzku po kterm ptrte.

Samozejm slubu naplno vyuijete v ppad, e pouvte cel ekosystm spolenosti Apple. Jednou z chytrch funkc toti je, e svj iPhone nebo iPad mete pout k pidvn obsahu pmo do poznmek na Macu. Otevete novou poznmku, kliknte na otevrac seznam a vyberte z monost podit fotografii, naskenovat dokument i pidat nrt. Pokud napklad kliknete na skenovat dokument, oteve se fotoapart na vaem iOS zazen, a budete moci automaticky skenovat, zpracovvat a pidvat nap. dopisy, recepty, bankovn vpisy a jakkoliv dal dokumenty, jako jsou PDF.

I kdy Apple Notes u nen tak jednoduch jako kdysi, stle je velmi funkn a zpracuje a uchov vechny vae poadavky pro psan poznmek. K dispozici je zdarma, pokud si vystate s 5GB loitm.

5. Notion (Windows, web, Android, iOS, Mac OS)

Poznmky mete pst pro sebe, ale tak pro ostatn. Tm nyn mme na mysli pro njakou skupinu, kolegy atd. Jestlie kladete draz prv na spoluprci s vce lidmi, potom tu je Notion. Nabz ji toti ve vech aspektech. V podstat jde o ti nstroje v jednom: vkonnou aplikaci pro poznmky, sprvce kol a projekt a wiki. Jak tyto ti vci zkombinujete, je jen na vs.

Kad nov dokument nebo poznmka se nazv strnka a ve v Notionu se nazv blok. Bloky zahrnuj zkladn prvky, jako je text, kontroln seznamy a nadpisy, a tak typy mdi, jako jsou obrzky, webov zloky, video, zvuk, a soubory. Na kad strnce mete pout libovoln poet blok v jakkoliv kombinaci. Super je rychl vkldn: sta napsat a zat prochzet seznam. Existuje tak mnoho vestavnch ablon, take nemuste ve vytvet od samho zatku. Sta kliknout na ablony v postrannm panelu a vybrat si tu, kter vm bude vyhovovat.

Postrann panel slou i k prochzen vech strnek. Je rozdlen do dvou sekc: pracovn prostor, co jsou vechny strnky, kter sdlte se zbytkem svho tmu, a soukrom, kam mete ukldat sv vlastn poznmky. I kdy je spoluprce velkou soust Notionu, nen nikomu vnucovn. Kad uivatel m svou vlastn sekci, kde me na vcech pracovat a pak je teba pesunout do veejnho prostoru pro zptnou vazbu i revizi. Je to skvl zpsob, jak me cel tm spolupracovat, ani by si jejich lenov navzjem pekeli. Na druhou stranu k uvn pro osobn ely je sice zdarma, ale jakmile budete chtt spolupracovat v tmu, tak muste pejt na placenou variantu.

Zvrem

Pestoe jsme pinesli krtk pehled o rozsahu funkc pti vybranch slueb pro psan digitlnch poznmek, k dispozici je mnohem vce een. Za zmnku nap. stoj Hugo, Simlenote, Fellow, Bear https://bear.app/, Clover i Bit.ai. Pitom kad sluba je ponkud odlin, ale vechny nabzej monost, jak si cokoliv zaznamenat kdykoliv.

A co vy? Pouvte njakou slubu pro psan poznmek? Jakou a pro dejte vdt v diskusi.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts