Jak nastartovat motor sthaky Messerschmitt Bf 109? Jednodue klikou!

0
199

Obsah tohoto invertnho vodou chlazenho dvanctivlce do tvaru A (obrcen V) je 33,9 litru. Asi nen nutn vysvtlovat, e pekonat jeho kompresi a roztoit takovou masu, vyaduje nemalou energii. Postup runho startovn jsem si vyzkoueli na vukovm ezu motoru ze sbrek Vojenskho historickho stavu, kter je dlouhodob zapjen do expozice leteckch motor Jizerskohorskho technickho muzea. (Startovn budeme mt uleheno o fakt, e ez motoru logicky dnou kompresi nem.)

V letectv se samozejm et kad gram hmotnosti. V ppad sthacch letoun se pedpokldalo, e v idelnm ppad vzltne stroj ze zkladny a tamt pistane. Tedy, e nen teba do letounu umsovat tk startovac baterie, kter mohou zstat na zemi.

Zrove si vak konstrukti uvdomovali, e v bojovch podmnkch me bt poteba startovn vyeit bez jakhokoli letitnho zzem. Setrvankov leteck startr Bosch-Eclipse se za bnch podmnek roztel elektricky, byla ovem monost, roztoit ho i za pomoc run kliky, jak je vidt na dobov fotografii.

Startovn motoru DB 601 letounu Messerschmitt Bf 109 pomoc kliky.

Ve startru byl elektromotor, na jeho rotoru byl osazen disk o hmotnosti zhruba 0,5 kg. Tento disk se pes nkolikastupovou planetovou pevodovku roztoil zhruba na 20 tisc otek za minutu, vysvtluje Pavel ercl z Jizerskohorskho technickho muzea. V tu chvli u ml tento disk dostatek kinetick energie, aby po zpevodovn na asi 60 otek za minutu otoil nkolikrt klikovou hdel a motor nastartoval.

Sestava setrvankovho leteckho startru BOSCH-ECLIPSE v expozici Jizerskohorskho technickho muzea.

V praxi vypadalo startovn asi takto: Mechanik nasadil kliku na hdel, kter roztela startr. Pak zathl za pku, kter odsunula uhlky od komuttoru elektromotoru tak, aby jejich ptlak nebrzdil rozten samotnho setrvanku. A potom bylo mon startr klikou roztet, popisuje Pavel ercl.

Klika se musela otet zhruba edesti otkami za minutu, co bylo v zsad jednoduch odhadnout. Podle toho mechanik poznal, e disk setrvanku doshl potebnch asi 20 tisc otek. Pak zathl za thlo, kter zasunulo pastorek a spojilo tak setrvank pmo s klikovou hdel.

Na tomto videu z kokpitu zrestaurovanho letounu Bf 109, kdy tedy pehldneme naprosto nedobov kov rouby na palubn desce, je vidt startovn za pomoci elektrickho zdroje:

Z technickho pohledu byl tento motor zajmav een i v jinch ohledech. Do jeho bloku byl zabudovn 20mm kann, jeho hlave vedla stedem vrtulovho nboje. Dal zajmavosti jako sodkem chlazen vfukov ventily, s ohledem na uspoen hmotnosti speciln navren vakov hdel, kter ovldala jako sac, tak vfukov ventily, i peplovn odstedivm kompresorem, kter byl plynule regulovateln hydraulickou spojkou.

Leteck motor Daimler-Benz DB 601

koln ez motoru DB 601 letounu Messerschmitt Bf 109 v expozici Jizerskohorskho technickho muzea. Tento vukov kus byl zhotoven z pokozenho motoru ped, nebo bhem druh svtov vlky.

 • Typ: kapalinou chlazen, peplovan, pstov, invertn dvanctivlec
 • Vrtn: 150 mm
 • Zdvih: 160 mm
 • Objem vlc: 33,9 litru
 • Such hmotnost 590 kg
 • Ventilov rozvod: dva sac ventily a dva sodkem chlazen vfukov na jeden vlec, rozvod OHC
 • Kompresor: odstediv kompresor
 • Palivov soustava: vstikovn
 • Mazac souprava: such klikov sk s jednm tlakovm a dvma odsvacmi erpadly
 • Vkon: 865 kW pi 2500 ot/min. (vzletov vkon), 735 kW pi 2400 ot/min. (nepetrit vkon)
 • Mrn vkon: 25,5 kW/l
 • Kompresn pomr 6,9:1
 • Mrn spoteba paliva: 0,27 kg/(kW.h)
 • Pomr vkon/hmotnost: 1,44 kW/kg

(zdroj: JHTM)

O vvojia zvltnostech leteckch motor obecn jsme si povdali s motorem a provozovatelem Jizerkohorskho technickho muzea Pavlem erclem tomto Technet podcastu:

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno