Jedenctka zkladnch funkc Excelu, kter byste mli znt

0
314

1.Stn a prmr sel v bukch

Jedna z nejzkladnjch vc, kter mete s sly dlat, je stat je. K tomu v Excelu slou funkce SUM. Tu zejm um pouvat kad uivatel, proto se pojme podvat na to, jak lze potat prmry. Zprmrovn skupiny sel je dal bnou matematickou funkc. Pouv se pro ni funkce =PRMR(slo1;[slo2];…). slo1: je povinn argument. Prvn slo, odkaz na buku nebo oblast, pro kterou chcete zjistit prmr. slo2, je nepovinn argument. Chcete-li zprmrovat sla v bukch B2 a B8, zadejte vzorec =PRMR(B2:B8), respektive nahrate odkazy na buky svmi vlastnmi.

2.Najdte maximln, nejni a stedn hodnotu

Kdy potebujete najt minimln nebo maximln hodnotu ve vybranm rozsahu bunk, pouijte funkce MIN a MAX. Syntaxe tchto funkc je stejn jako v pedchozm ppadu MIN(slo1;[slo2];…) a MAX(slo1;[slo2];…). Chcete-li najt minimln, nejni hodnotu ve skupin bunk, zadejte =MIN(B2:B8). K nalezen maximln hodnoty potom pouijte =MAX(B2:B8). V ppad, e chcete zjistit slo, kter le uprosted mnoiny sel, potom zadejte =MEDIAN(B2:B8).

S

3.Potn bunk (ne)obsahujcch sla

Velmi dobr funkce se skrv pod funkc POET, ta toti spot buky obsahujc seln hodnoty. Zadejte tak =POET(B1:B6). Pokud byste naopak chtli zjistit poet przdnch bunk, potom zadejte =COUNTBLANK(B1:B6). Kdybyste chtli zjistit poet bunk, kter spluj urit kritrium, teba k spotn, kolikrt se konkrtn msto zobrazuje v seznamu zkaznk, potom pouijte funkci =COUNTIF(A1:A6;Plze).

Po

4.Prce s aktulnm datem a asem

Pokud chcete pi kadm oteven tabulky zobrazit, respektive vloit aktuln datum a as, pouijte funkci NYN. Pkaz je =NYN(). Budete-li chtt zobrazit datum a as pt dn v budoucnu od aktulnho data a asu, zadejte vzorec =NYN()+5. Budete-li chtt vrtit datum a as ped 2 dny a 6 hodinami (-2,25 dne zptky), zadejte =NYN()-2,25.

Pr

5.Zaokrouhlen na urit poet slic

Pokud mte v bukch sla s desetinnmi sly, kter potebujete zaokrouhlit nahoru nebo dol, pouijte v Excelu funkci ZAOKROUHLIT. eknme, e chcete zaokrouhlit slo na nejbli cel slo, protoe desetinn msta pro vs nejsou dleit. Pouijte pkaz =ZAOKROUHLIT(A1;2). V tomto ppad jsou oba argumenty povinn. Prvn k, e chcete zaokrouhlit slo v buce A1 a 2 potom, e to chcete na dv desetinn sla. Pokud byste chtli slo radji zkrtit, potom pouijte funkci USEKNOUT nebo CEL.ST. Ob vracej cel sla. Funkce USEKNOUT odstrauje zlomkovou st sla. Funkce CEL.ST zaokrouhl slo smrem dol na nejbli cel slo na zklad hodnoty zlomkov sti sla. Vyzkouejte si napklad zadat =USEKNOUT(C16;3), po zadn ponech ti sla za desetinou rkou a zbytek odstran, piem nic nezaokrouhluje.

Zaokrouhlen

6.Pouijte referenn slo dan buky

Pomoc funkc SLOUPEC a DEK mete v Excelu vrtit slo pozice buky. Tyto funkce jsou uiten napklad pro zadvn ady referennch sel do listu nebo sel dk. Funkce SLOUPEC vrt slo sloupce danho odkazu na buku. Napklad vzorec =SLOUPEC(D4) vrt hodnotu 4, protoe sloupec D je tvrt sloupec. Pokud zadte =DEK(B2), vsledek bude 2, protoe B2 je ve druhm dku.

Pou

7.Eliminujte przdn msta

Pokud vkldte nebo importujete data, asto obsahuj mezery navc. Funkce PROISTIT eliminuje przdn msto tak, aby byla slova oddlena pouze jednou mezerou. Pkaz je =PROISTIT(A11).

Eliminujte pr

8.Spotejte poet znak v etzci

Mon nkdy budete muset spotat poet znak v etzci textu. Zde pouijte funkci DLKA. Sta zadat pkaz ve formtu =DLKA(A18), a pokud je v buce A18 text Ahoj Technete, vsledkem bude 13 (poet psmen uvedenho textu vetn mezer).

Spo

9.Pidat vce dku najednou

Zjistte-li, e potebujete pidat jeden dek, potom to lze snadno udlat kontextovm menu (kliknete pravm tlatkem myi na zhlav dku vlevo a vyberete volbu Vloit buky). Jestlie jich chcete vloit teba deset najednou, asi nebudete chtt vkldat jeden dek po druhm. Pokud vak oznate v zhlav deset dk (a mohou obsahovat data) a dte nyn Vloit buky, tak se ped prvnm oznaenm objev deset przdnch dk.

P

10.Odstrann duplicit

Pracujete-li s velkm mnostvm dat, a vte, nebo chcete zkontrolovat, zda se v nich nenachzej stejn data (duplikty), potom namsto toho, abyste je prochzeli run a bolely vs z toho oi, me Excel udlat vekerou prci za vs. Najde je a odstran jednm tlatkem. Oznate vechna data (buky), kter chcete takto zkontrolovat. Na kart Data kliknte v sti datov nstroje na tlatko Odebrat duplicity.

Odstran

11.Zmrazte st tabulky

Nen nic horho ne prochzet obrovskou tabulkou, kter vyaduje, abyste se neustle vraceli nahoru, abyste vidli, jak jsou zhlav vaich sloupc. Natst mete nastavit, aby zhlav sloupc a sla dk zstala tam, kde jsou co znamen, e je vdy uvidte, bez ohledu na to, jak daleko v tabulce se dostanete. Zprostedkuje to funkce Ukotvit pky. Pejdte na kartu Zobrazen a kliknte na Ukotvit pky. Mete si vybrat, zda ukotvte horn dek, nebo prvn sloupec, ppadn oboj.

Zmrazte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno