Jeho fosilie ml nlezce schovan doma, dnes m dinosaurus svoji sochu

0
30

V t dob jet neprobhala ani slavn Vlka o kosti mezi Charlesem Othnielem Marshem a Edwardem Drinkerem Copem, ta propukla a o vce ne ti desetilet pozdji. V dob objevu tedy byla americk dinosau paleontologie takkajc v plenkch a objevy dinosauch fosili byly znm v podstat jen ze zpadn Evropy. Prv zkamenlina z New Jersey pitom patila k dosud nejlpe zachovanm a pomohla upesnit pohled na takka jet neznmou anatomii a fyziologii dinosaur.

V sedimentech souvrstv Woodbury, jak je dnes nazvno, tehdy jist John Estaugh Hopkins vykopval sln a narazil pi tom na ob kosti. Ty vystavil ve svm domov v Haddonfieldu jako zajmavou atrakci pro vechny nvtvnky. Trvalo pak pesn dvacet let, ne se do Hopkinsova domu dostavil jako ven host i filantrop, prvnk a geolog na dovolen jmnem William Parker Foulke. Toho zkamenl kosti, o kterch se ji dve dozvdl od mstnch obyvatel, natolik zaujaly, e si od jejich majitele vydal popis msta objevu a vypravil se na lokalitu sm.

Jet v roce 1858 fosilie s pomoc dlnk vykopal a shromdil vechny fosiln kosti, kter se daly z pvodn dinosau kostry zskat. Fosilie pak poskytl k vzkumu tehdej pedn americk kapacit v paleontologii obratlovc, profesoru Josephu Leidymu. Leidy spolen s Foulkem sestavili fragmentrn kostru z st kost konetin, pnve, 28 obratl (z toho 18 ocasnch), kostnch element prstnch lnk, osmi zub a dvou malch fragment z elistn kosti. Jet v roce 1858 stihl Leidy novho dinosaura formln popsat a na poest svho spolupracovnka Foulkeho jej pojmenoval Hadrosaurus foulkii.

V roce 1868 byla vytvoena spekulativn rekonstrukce kostry hadrosaura, pedstavujc vbec prvn smontovanou dinosau kostru v historii. Msto objevu, dnes nazvan Hadrosaurus foulkii Leidy site, bylo znovuobjeveno roku 1984 a o deset let pozdji vyhleno Nrodn historickou pamtkou Spojench stt americkch. V roce 1991 se navc Hadrosaurus foulkii stal sttnm dinosaurem New Jersey a o ti roky pozdji dokonce sttn fosili tohoto sttu, co odpovd jeho historickmu vznamu.

Osmimetrov drobeek

Jakm dinosaurem tedy hadrosaurus (jeho rodov jmno v pekladu znamen cosi jako tk/objemn jetr) ve skutenosti byl? Dnes tohoto bloravho ornitopoda adme samozejm do eledi Hadrosauridae (jako jej typov rod) a podeledi Hadrosaurinae jako jejho vvojov primitivnho zstupce. Dve byla klasifikace hadrosaurid jednodu, nebo se rozliovaly jen dv jej podskupiny, lambeosaurini s vraznmi lebenmi hebnky a hadrosaurini, obvykle s typicky plochou hlavou.

Novj vzkumy vak ukzaly, e hadrosaurus a ostatn hadrosaurini spolu ve skutenosti nejsou natolik blzce pbuzn, aby mohli bt azeni do spolen podeledi, a pro vechny ostatn druhy tak byla vylenna nov podele Saurolophinae. Hadrosaurus zstal ve sv vlastn podeledi Hadrosaurinae jako jejich vzdlenj bratranec. Vdeck studie z roku 2014 nicmn pichz se zjitnm, e Hadrosaurus byl v kadm ppad zstupcem monofyletick skupiny, zahrnujc vechny ne-lambeosaurinn hadrosauridy.

A u je vak systematick zaazen tohoto ornitopoda jakkoliv, jist je, e se jednalo o velkho a impozantnho ivoicha. Jeho fosilie byly objeveny v marinnch sedimentech, mrtv tlo tedy bylo z pevniny transportovno ekou a uloeno u moskho dna, kde pozdji kosti fosilizovaly. Hadrosaui ili v obdob pozdn kdy (ranho kampnu), asi ped 80,5 a 78,5 miliony let. Byl to pomrn velk (by ne ob) hadrosaurid, dosahujc napklad podle Gregoryho S. Paula dlky kolem 8 metr a hmotnosti minimln 2 000 kilogram.

Hadrosaurus foulkii byl stedn velkm hadrosauridem, dosahujcm dlky v rozmez 7 a 9 metr a hmotnosti nkolika tun. il v dob ped zhruba 80 miliony let, a pat tak k vvojov starm zstupcm sv eledi.

Velc odrostl jedinci nicmn mohli bt jet podstatn vt, objevuj se (zejm pehnan) odhady hmotnosti a kolem 8 tun. O dalch dinosauch druzch, kte s hadrosaurem sdleli ivotn prosted, nen bohuel mnoho znmo. Dinosau fosilie v sedimentech souvrstv Woodbury jsou pomrn vzcn a patn zachovan, co obvykle neumouje jejich pesnj zaazen. Ostatn i samotn hadrosaurus byl navzdory svmu relativn kompletnmu stavu dochovn rekonstruovn pouze z 35 vykopanch kosternch st.

Predtory tchto bloravch ptakopnvch dinosaur byli nepochybn velc tyranosauroidn teropodi (jako byl jen asi o milion let pozdji ijc druh Appalachiosaurus montgomeriensis), kte tyto oblasti nejsp v hojnch potech obvali. O historickm vznamu hadrosaura kadopdn svd i fakt, e dnes stoj socha tohoto dinosaura na estnm mst pmo v centru msteka Haddonfield.

lnek vznikl pro Dinosaurusblog Vladimra Sochy a byl redakn upraven. Pvodn verzi vetn bohatho odkazovho rejstku najdete zde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno