Komunikace vojk i zprvy z ruskho pekla. K emu je aplikace Telegram

Na prvn pohled se aplikace Telegram neodliuje od jinch slueb pro zasln textovch zprv. Vedle textovek si s jinmi uivateli mete poslat fotky a dal soubory jako plohu, hlasov zprvy, nebo si rovnou i zavolat. Pro tedy hraje tak velkou roli v probhajc vlce na Ukrajin, kdy si lid mohou nainstalovat adu jinch, populrnjch nstroj?

Co to vlastn je

Telegram je sm o sob zdarma. Instalovat ho lze do smartphon a tablet, kde je nabzen jako klasick aplikace pro systmy Android a iOS. Dle ho mete mt i v potai s operanm systmem Windows, Linux i MacOS. A nakonec ho lze spustit i pmo ve webovm prohlei. Monost, jak si jej zprovoznit, mte tedy opravdu hodn.

K vlastn registraci je nutn vyut telefonn slo, pes kter se pomoc textov zprvy ov vae identita. Aplikaci je mon mt aktivn na vc zazench zrove, obsah se toti um synchronizovat.

spch Telegramu tkv pedevm ve speciln funkci zvan kanly. Ty vm nedovoluj zapojovat se vlastnm obsahem, ale umon nechat si zaslat aktuln zprvy od vybranho lovka i organizace (trochu pipomn dvn RSS kanly). Kanly mohou samozejm fungovat i jako bn profil na sociln sti, kam dan organizace, mdium i jin spolenost pravideln posl odkazy na dleit novinky i zprvy.

Odebrajc do kanlu pispvat nemohou, jedinou formou interakce je udlovn emotikon pod danou zprvu. Odebrat mete ovem kolik kanl chcete, novinky z tchto zdroj k vm pitom putuj stejnm zpsobem jako textov i multimediln zprvy od ostatnch lid. Prostednictvm Telegramu k vm me mit i zpravodajstv iDNES.cz. Pro komunity, kter Telegram pouvaj ve vt me, je to v podstat sjednocen vcero slueb (textovky, vbr zprv) do jedn aplikace.

Bez reklam a zsahu algoritm

Jednm specifikem, kter vyneslo Telegram do poped prv nyn, je fakt, e jej vyuv ada pednch osobnost z Ukrajiny, vetn prezidenta Volodymyra Zelenskho. Na Telegramu maj vlastn kanly, jimi pedvaj lidem informace.

Dal vhodou Telegramu jakoto zdroje informac oproti jinm socilnm stm s monost odbru novinek je naprost absence reklam a tak chybjc algoritmus, kter by sm sestavoval pspvky na hlavn strnce. Zde se zkrtka ve seazuje chronologicky, pesn tak, jak to zdroj zamlel, a neru vs nadbyten obsah, jako jsou reklamy i pspvky od doporuench zdroj, kter zatm nesledujete.

Rusk sluba? Ne tak docela

Telegram vznikl v roce 2013, zaloili jej dva brati z Ruska, Nikolaj a Pavel Durovovi. Druh jmenovan je znm jako rusk Mark Zuckerberg, jeliko je spoluzakladatelem i nejvt rusk sociln st VKontakte. Prv ta vak odstartovala jeho spor s ruskou vldou, kdy v roce 2012 odmtl na dost vldy zablokovat profily opozinch skupin spojench s protesty proti prezidentovi Putinovi.

O rok pozdji byl dajn donucen prodat vtinu akci VKontakte osobm spojenm s ruskou vldou, co v podstat znamenalo nucen pevzet tto sluby kremelskm reimem. Ten sam rok Pavel Durov, nyn v exilu, vytvoil Telegram, u kterho se chtl vyvarovat stejnch chyb, kter udlal s VKontakte.

Na Telegramu najdete i zprvy iDNES.cz, The New York Times, nebo informace od tvrce Telegramu Pavla Durova.

Centrlu Telegramu umstil do Berlna a zavzal se, e slubu nikdy neprod jinm technologickm firmm. Rusk vld se tyto kroky samozejm nelbily a v roce 2018 se Telegram pokusila zablokovat na zklad novho zkona, kter nut sluby podobnho typu archivovat zprvy po dobu 30 dn a v ppad poteby je zpstupnit rusk Federln slub bezpenosti.

Durov to odmtl s odvodnnm, e nen mon vst archiv zprv vzhledem k jejich typu ifrovn. Kle k rozifrovn obsahu jsou na jednotlivch zazench komunikujcch mezi sebou (tzv. koncov ifrovn) a samotn sluba by tedy nemla mt k samotnmu obsahu pstup.

Pozor, pln ifrovn je dostupn pouze v rmci “secret chats”. Nelze podit snmek obrazovky, zprvy nejsou vidt na jinch zazench ani na webu a mete nastavit autodestrukn asova.

Telegram byl v Rusku oficiln blokovn dva roky, akoli k nmu uivatel mli i nadle pstup. Durov navc dajn souhlasil s tm, e bude Rusku npomocn v boji proti terorismu a extremismu. Co pesn tato spoluprce znamen, vak nen jasn.

Telegram a bezpenost

Aplikace Telegram se v diskuzch ve veenm prostoru stala jakmsi etalonem zabezpeen komunikace. Je tomu ve srovnn s konkurenc opravdu tak? Zeptali jsme se Martina Jirkala, vedoucho analytickho tmu v prask poboce bezpenostn a antivirov spolenosti ESET.

Aplikace Telegram vyuv velmi dobr ifrovn a funguje na bzi open-source, dky kter je jej fungovn pro veejnost vce transparentn a je tak dostupn urit kontrola. Z tohoto hlediska je aplikace povaovna za bezpenj. Ostatn znm komunikan platformy, pedevm tedy WhatsApp i Messenger, komunikaci tak ifruj. V jejich ppad je ale sporn chovn samotn matesk spolenosti Meta, a to pedevm kvli tomu, e nen dostaten prokzno, jak spolenost nakld s daty uivatel. O dobrm zabezpeen aplikace Telegram me svdit i to, e v minulosti na tuto platformu pesunuli svou komunikaci i nkte kyberkriminln akti, vysvtluje Jirkal.

Nelze to, e za Telegramem stoj rut programtoi a podnikatel, brt jako bezpenostn riziko?

Vylouit to nelze. I kdyby do tto chvle v aplikaci nebyla dn “zadn dvka” a nebylo mon ji zneut, autoi kodlivch kd jsou schopni tato zadn dvka, neboli backdoor, do aplikace dostat. Zde se me aplikaci vymstt jej open-source architektura. V bezpenostn komunit dokonce existuj soute o co nejvce nenpadn vloen backdooru do veejnho (open-source) kdu. To pak pro veejnost a zbytek vvojsk komunity slou jako ukzka toho, jakm zpsobem mohou tonci nepozorovan pidat do takovho kdu dlouhodob neodhaliteln kodliv kd.

Jakou slubu / nstroj byste pro zabezpeenou komunikaci doporuil?

Dle naich informac jsou i vbezpenostn komunit nejpopulrnj aplikace WhatsApp a Signal. V tuto chvli jet s uritost nememe ct, jak se souasn situace promtne do pouvn Telegramu, pedpokldme ale, e popularita tto aplikace bude aktuln klesat.

Telegram je nyn zen z Dubaje a pouv jej pes 500 milion uivatel msn. Akoli by se mohlo zdt, e jde o firmu podobnho raen, jako jsou americk sociln st s ohromnm mnostvm zamstnanc, ve skutenosti stoj za Telegramem skupina jen asi 30 pracovnk, kte se vichni zodpovdaj pmo Durovovi.

Krtce po vypuknut vlky na Ukrajin napsal Durov na Telegram, e zv blokaci nkterch kanl tkajcch se vlenho zpravodajstv. dajn proto, e v rznch kanlech na Telegramu se m dl vc neoven informace a platforma me bt zneuita k podncovn nenvisti na zklad etnick pslunosti. Nakonec vak k dnmu omezen obsahu nedolo.

Telegram je kadopdn informanm zdrojem jak pro ukrajinskou, tak ruskou stranu konfliktu. Kad uivatel si me najt kanly, kter se piklnj k jedn i druh stran. Me nm tak slouit jako nhled do rusk digitln bubliny, ovem i naopak, Telegram me poslouit jako zdroj zpadnch informac pro obyvatele Ruska, kte k nim ze sttnch mdi nemaj pstup.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts