Leteck nehoda ped 75 lety zlepila postupy pi ztrt orientace

0
53

Pi pistn dolo k pokozen pedn sti trupu a motorovch kryt, jinak se letadlo zdlo nepokozen. Pot, co mstn obyvatel k letadlu pibhli, s pekvapenm zjistili, e na palub nikdo nen a letoun pistl bez posdky!

Msto zcen letounu Douglas C-47A Skytrain, . 42-23368

Posdka letoun opustila na padcch u Karlovch Var pot, co kvli naviganm problmm vyltala vechno palivo. Letoun dlouhou dobu zstal na poli, a protoe byl neopraviteln pokozen, americk ady jej odepsaly. Vrak byl nsledn petaen k obci, kde se stal velkou atrakc a byl pomalu obyvatelstvem rozebrn. Teprve 26. 2.1948 dalo tehdej Ministerstvo nrodn obrany souhlas k likvidaci. Vrak byl odprodn firm Karel Lang, zmenictvinstalace Touim, kde byl vyuit jako zdroj materilu.

Zajmavost jist je, e prv tento letoun,Douglas C-47A Skytrain slo 42-23368, se 6. ervna 1944 astnil Operace Overlord. Byl soust 314. Transportn Skupiny, kter vysazovala parautisty 82. divize v Drop Zn E.

Schma transportn skupiny Operace Overlord, 6. ervna 1944 Letoun 42-23368 byl soust 314. Transportn Skupiny, kter vysazovala parautisty 82. divize v Drop Zn E.

Craig Fuller z AAIR Aviation Archaeological Investigation & Research z Phoenixu v Arizon pispl svoj trokou do mlna a zaslal mn hlen k nehod ve uveden Dakoty.

Hlen o nehod z AAIR Aviation Archaeological Investigation & Research via Craig Fuller

Z hlen vyplvaj nkter zajmav fakta: Posdka C-47 odstartovala z letit v Mnichov k nonmu naviganmu letu. Tra vedla z Mnichova pes trasburk, Mannheim a Norimberk zpt do Mnichova. Pilotem stroje byl Lt. Clifford B. Malloney, na palub byl dle instruktor Lt. Guy C. Kellan, tetm pilotem a zrove kapitnem letounu byl Lt. Henry D. Nix.

Posdka letla zvolenou tra dvakrt, bhem letu se, v rmci pezkouen, za zenm stdala. Druh oblet naplnovan trati probhal opan, tedy z Mnichova smrem na Norimberk. Bhem toho dolo zhruba ve 23:20 k problmu s radiokompasem. Posdce se nedailo naladit radiomajk v Mnichov ani jin vyslae. Signly, kter posdka pijmala, byly nespolehliv, posdce se podle nich nepodailo urit pesn kurz dom.

Hlen o nehod z AAIR Aviation Archaeological Investigation & Research via Craig Fuller

Navigovala tedy vpotem, nasadila kurz 050 stup, kter ji ml pivst k Mnichovu. Po nkolika destkch minut spatili piloti poho, zejm umavu. V domnn, e jde o hranu bavorskch Alp, nasadili kurz 013, po njak dob opt 050. Mnichov stle nebyl v dohledu, bylo zejm, e nastala totln ztrta orientace.

Po njak dob spatili velk msto, krouili nad nm a snaili se najt letit, co se jim ale nepodailo. Tm mstem byla Praha, co ovem posdka netuila. Bohuel, o bloudcm letadle nad Prahou nevdl ani dc na prask Ruzyni, jinak by jist zapnul drhov svtla a svteln majk.

Fotografie zcenho letounu Douglas C-47A Skytrain, . 42-23368, Krsn dol okr. Karlovy Vary, jaro 1947. Foto: p. Slab via L. oln

Palivo po nkolikahodinovm letu ubvalo, posdka stroje se znovu pokouela naladit nkter z radiomajk v Bavorsku. Podailo se zachytit ist signl z majku Rhein Main, take nasadila kurz na zpad. V 01:40 bylo jasn, e zbv palivo na zhruba 2025 minut letu. V 01:50 letci spatili dal neznm msto. Tm byly Karlovy Vary. Po nespnm hledn letit se posdka rozhodla vyskoit na padcch. Byl zapnut autopilot a vichni ti mui letoun opustili. Nikm nezen letoun pak havaroval dvacet kilometr jin od Karlovch Var.

Vyetovac komise shledala za pinu monou poruchu radiokompasu, nesprvnou indikaci magnetickho kompasu a nkter procedurln pochyben. Posdka byla pezkouena z postup pro non navigan lety, vechny posdky pak absolvovaly dodaten kolen v navigaci. Byly vypracovny standardn postupy (Standart Operational Procedures SOP) pro ppady ztrty orientace a pijata nkter opaten pro lep pozemn zabezpeen naviganch let.

Zaveden opaten

Hl
  • Oddlenm vcviku je zizovn navigan kurz, vetn pedmtu uvedenho v doporuench, kter budou povinni absolvovat vichni piloti na tto zkladn.
  • Vypracovv se S.O.P. (Standart Operational Procedures standardn postupy)pro ppady ztrty orientace. Pokud se uke, e je inn, bude uveden v platnost.
  • Dstojnci pedletovch briefing byli instruovni, aby byli co nejpesnj a aby jejich pedletov briefing byl co nejplnj.
  • V ppad nonch let bude ve slub operan dstojnk, aby pro vechny non lety mohlo bt udleno povolen letu podle pstroj.

Zdroj:Hlen o nehod z AAIR Aviation Archaeological Investigation & Researchvia Craig Fuller

lnek je pevzat z webu Leteck badatelna.cz a byl redakn upraven.

Leteck badatelna vd za mnoh pedevm lidem, kte autorovi pomhaj dohledat informace, msta, fotografie apod. Dky nim bylo a je mon, e dvno zapomenut pbhy znovu ovaj.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno