Letn putovn s Technetem: Smutn prvenstv a jistota po 80 letech

0
44

V bezprostedn blzkosti souasnho letit Pardubice, jen schovan za psem lesa, le bval poln letit Bezdkov, v archivnch materilech zmiovan jako Dvr Kokeov. Nachzme se tak doslova za rohem od sklad Oponek, kter sehrly svoji roli v dob pandemie, kdy sem mily k dal distribuci zsoby rouek z prvnho nkladnho letounu Ruslan.

Bval poln letit Bezdkov resp. Dvr Kokeov

Pole za lesem a smutn prvenstv

Dnes pole pln slunenic obsadila v prvnch dnech mobilizace Poln letka 48 s letouny Avia B.534 pod velenm kpt. let. Jaroslava Blho. Prvnm dstojnkem mu byl por. let. Jaroslav trbek, tento letec si pozdji v letounu Hurricane I P3159 NN-G pipsal jedno smutn prvenstv.

Jaroslav trbek se stal prvnm z 512 echoslovk, kte padli v uniformch RAF bhem druh svtov vlky. Podle knihy Vladimra Polka Stha RAF Jaroslav trbek se po stetu s nmeckmi Dorniery 31. srpna 1940 ztil do st eky Teme nedaleko anglickho Wenningtonu. V den vydn tohoto lnku ns tedy od tohoto tragickho dne dl pesn 83 let.

Jak ve sv knize Smrtonosn oblaka uvd Michal Plavec, kurtor leteck sbrky Nrodnho technickho muzea v Praze a autor nmtu tohoto letnho putovn. V poln letce 48 za mobilizace v roce 1938 ltal tak Emil Foit, pozdj velitel 310. eskoslovensk sthac peruti ve Velk Britnii. Foit ltal jako sthac pilot ji v dob bitvy o Francii u GC I/9. Tato jednotka se ovem do boj na zpadn front a do francouzsk kapitulace nezapojila. V adch britsk 85. a 310. eskoslovensk peruti se krtce zapojil do bitvy o Britnii. U 310. eskoslovensk sthac peruti sestelil ti nmeck letadla a pokodil dalch pt. Funkci velitele 310. peruti zastval od listopadu 1942 do ledna 1944 v britsk hodnosti Squadron Leader. Jakmile komunist pevzali vldu v eskoslovensku, nevhal a ji v beznu 1948 s anglickou manelkou emigroval opt do Velk Britnie.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno