Letoun, na kterm se uili ltat nai piloti RAF, se vrac do eska

O historii letounu Miles Magister jsme ji psali v tomto lnku z roku 2019, kdy se letoun dostal do eska a pipravoval se na odlet k opravm do dlen v Anglii. S pilotem Richardem Santusem jsme se nedvno potkali i v naem Technet podcastu, kde krom dalch tmat opt pila e i na tento jedinen aeropln, na kterm se prokazateln uili ltat i nkte et letci RAF.

Zkuenho pilota historickch letadel i privtnch jet se nm nyn podailo zastihnout tsn ped odletem do Anglie, kde bude zrekonstruovanho Milese Magistera vyzvedvat k letu zpt do eska. Cestu uniktnho stroje budeme sledovat.

Jak dlouho byl letoun na opravch v Anglii?
30. listopadu 2019 letoun odletl do Anglie, kvli zvad se zdrel na cest. Take se do Anglie dostal a 7. prosince 2019. Nakonec jsme se rozhodli, e z pvodn, eknme stedn opravy, se rekonstrukce udl opravdu od podlahy. Ten aeropln si to zaslou. To trvalo dva a pl roku, do bezna 2022, kdy se ukonily prce. Pak nsledovalo paprovn, kter skonilo teprve nyn, kdy nm vydali tzv. Permit to fly (povolen k letu).

Co vechno se na letounu dlalo?
Nejvt strak byla devn konstrukce, lepen kaseinem. To je prodn lepidlo na bzi mlnch protein. To je samo o sob nesmrteln, pokud se do nj nedostane vlhkost. Proto vechny zkuenosti s Magistry v Anglii byly strastipln. V tamnm vlhkm prosted dn nepeil. Ty, kter tam ltaj, tak byly zpola nebo pln postaven znova kolem vrobnho ttku. tst naeho magisteru bylo, e byl v roce 1946 exportovn do Argentiny, kde je sucho a lepen spoje zstaly zachovan. To bylo nejvt pekvapen a cel Anglie si z toho sedla, lidov eeno, na zadek.

Na letiti Podhoany na Chrudimsku se uskutenil prvn let letadla Miles M14A Magister Mk.I. na zem esk republiky.

Zkladn skelet je v pvodnm stavu. Jen nkter peklikov panely se musely vymnit, protoe byly naskl olejem. Dle podlahy v pilotnch prostorech, mnil se spodn potah trupu. Horn potah kdel naskl nebyl, ale u byl zvlnn. Dle pak nov pltna, nov lak, generlka motoru a kompletn revize veho.

Kolik nyn je na svt magister?
Letuschopnch je pt vetn naeho. V sobotu 14. kvtna se vech pt magister schz na letiti Old Warden v Anglii. Pravdpodobn se to u nikdy nestane. N magister toti pak odlt do ech a je otzkou, jak na tom budou v prbhu let ty ostatn, jestli se teba z nich nestanou statick exponty. A e by se njak dal zprovoznil je velmi nepravdpodobn. Musel by se znovu postavit a stavt letadlo tohoto typu je pern nkladn a hlavn vlekl zleitost.

Stroj vyroben v Anglii roku 1938 slouil za druh svtov vlky jako cvin letoun pilotm RAF.

Budete ho jet njak zaltvat ped odletem pes La Manche?
Letadlo u m po zletu. Velice dkladnm. Byla srie zkuebnch let. Bylo dno, v jakch hodinovch intervalech se m co ltat, dle jsme pak ltali, abychom zmili spotebu. Prost aby byla jistota, e zvady se nevyskytuj a aspo ten kanl (La Manche pozn. red.) pelet bez zvady.

Letoun pilotoval Richard Santus (na snmku).

Pedpokldm, e prv La Manche je kritick sek cel trasy.
Je to myslm jedin kritick okamik, protoe tento aeropln, kdy mu vysad motor, tak m tak dobrou klouzavost, e nen mon, abychom s nm nepistli nkde na poli bez pokozen. Ale v ppad kanlu, tam je jasn voda. Tam potom je teba pistt nkde, kde se d pet: u ropn ploiny, u lodi apod.

Letadlo je soust sbrky historickch letadel RAF Station Czechoslovakia, kter m v Podhoanech zkladnu.

Jak je cel pelet z Anglie do esk republiky naplnovan?
Old Warden je leteck show, podveern akce, schvln naplnovan na veer, aby ta star letadla mla klidn ovzdu. V nedli 15. kvtna po sndani letme na Southend, co je letit nad Doverem, kde bude pasov odbaven. Pak letme pes kanl na letit Kortrijk v Belgii. Tam je zase naplnovn nocleh. A v pondl 16. kvtna bychom piletli nkdy mezi 15 a 16 hodinou do Podhoan. Celkem to budou tyi mezipistn a pt pistn je u na domovsk zkladn.

Na letiti Podhoany na Chrudimsku se uskutenil prvn let letadla Miles M14A Magister Mk.I. na zem esk republiky.

Jak bude nov ivot Miles Magistru v R?
Tak jako ostatn letadla v na sbrce, ltme hlavn pro radost a pro osvtu. Budeme se snait ltat po akcch, aby to lid mohli vidt. Jak staticky, tak za letu. Ltme tak pietn akce na pamtku vetern a samozejm tak lety s lidmi, kte takov let chtj zat.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts