Lska na prvn i st poslech. Bezdrtov reprosoustavy KEF ns nadchly

Hned na vod varujeme: pokud jste bez pistole u hlavy ochotni poslouchat muziku z reprk telefonu, za nejlep zdroj hudby povaujete YouTube a u zkratky FLAC vs jako prvn napadne centrum bezplatn prvn poradny, toto nen recenze pro vs.

Pokud si ale rdi v klidu sednete do kesla, zavete oi a pozorn vychutnvte oblben alba a zrove nechcete, aby kvli hromad kabely propojen poslechov techniky musel(a) oi zavrat i manel(ka), byla by koda nsledujc text a pedevm testovan aktivn reprosoustavy s vestavnm streamerem LS50 Wireless II od britsk spolenosti KEF peskoit.

Nahrad celou aparaturu

Reprosoustavy LS50 Wireless II se prodvaj jako stereofonn pr, piem jedna soustava je hlavn a najdete na n vechny ovldac prvky a analogov i digitln vstupy, pokud byste se je rozhodli vyut. Druh je vedlej a na hlavn zvisl. V aplikaci si mete urit, kter z nich bude lev a kter prav.

Jsou to reglov soustavy, postavit je tak mete teba na polici, komodu nebo stl, nejlpe vak na stojany dokoupit mete i designov ladc pmo od KEF. Muste potat s tm, e v kategorii reglovch soustav to nejsou dn drobeci, maj 30 centimetr na vku, 20 na ku a 31 do hloubky, kad v 10 kilogram.

Pi nejjednodum zapojen pipojte ob reprosoustavy pouze k elektrick sti, aby byly napjeny vestavn zesilovae a dal signlov elektronika. Pi tomto zapojen jsou ob reprosoustavy vzjemn propojen bezdrtov (s maximln kvalitou spojen 96 kHz / 24 bit) a hudbu do nich dostanete prostednictvm wi-fi st (Tidal, Spotify, AirPlay, Chromecast) nebo v horm ppad pomoc Bluetooth.

Pohled na zadn stranu reprosoustav: mohutn chladie zesiloval, vystn bassreflexu, ppojn msta

Pro maximln vyuit kvalitativnho potencilu ale mete reprosoustavy vzjemn propojit ethernetovm kabelem, kter nabdne vy kvalitu propojen a 192 kHz / 24 bit. Druhm ethernetovm kabelem mete hlavn soustavu pipojit ke sv domc sti a uetit tak bezdrtov provoz na wi-fi routeru.

Protoe vtina poslechu dnes probh ze streamovacch slueb, ppadn lokln uloench digitlnch hudebnch soubor, nemuste mt k soustavm pipojenho nic dalho.

Ale mete. Pomoc HDMI-ARC lze pipojit televizor, pomoc optickho a elektrickho digitlnho vstupu napklad CD pehrva nebo mediacentrum nebo do analogovho vstupu gramofon (s vestavnm koreknm RIAA pedzesilovaem) i kazetov magnetofon nebo teba FM tuner. Pepnn vstup je mon v aplikaci KEF Connect i na dotykovm panelu na hlavn soustav, tot plat pro ovldn hlasitosti.

koda, e analogov vstup nen v plnohodnotn form na konektorech cinch, ale jen malik jack 3,5 mm. A tak e USB porty jsou vyuiteln jen a pouze pro servisn ely, nikoli pro pipojen USB pamti s hudebnmi soubory. Pokud byste chtli vyut reprosoustavy pro poslech na blzko u potae, zamrz absence USB pipojen s funkc zvukov karty. A pi pouit HDMI-ARC je nutn reprosoustavy run zapnout, signl ze vstupu je neprobud (zkoueno s Xiaomi Q1E).

V provozu

Nejjednodu cestou ke sputn poslechu jsou systmy Spotify Connect a Tidal Connect, pi kterch se soustavy napmo spoj se servery danch slueb a pslun aplikace slou coby ovlada. U dalch slueb vyzkoueli jsme Amazon Music Unlimited, Apple Music, Deezer a TuneIN radio snadno vyuijete streaming pomoc Chromecastu nebo AirPlay2.

Dal monosti nabz ji zmnn aplikace KEF Connect. Pmo v jejm rozhran se mete pihlsit ke slubm Amazon Music, Deezer, Qobuz a Tidal a prostednictvm sjednocenho rozhran hudbu pehrvat. Nechyb zde katalog online rozhlasovch stanic a knihovna podcast.

KEF Connect jako zdroj hudby i ovlada pehrvn

Pomoc KEF Connect se dostanete i mediaserverm ve sv domc sti, a u b na sovm loiti (NAS), nebo v potai prochzte hudebn knihovnou a kliknutm na album i skladbu spustte pehrvn. K souborm uloenm pmo v pamti telefonu nebo tabletu se z aplikace nedostanete, ale kupkladu s aplikac Bubble UPnP pehrajete i ty.

Skrze sov rozhran si samozejm mete troufnout na bezztrtov komprimovan soubory s vysokm rozlienm, s pehrvnm FLAC 192 kHz / 24 bit nebyl dn problm. Opravdu nron posluchai mohou shnout napklad po pehrvai Audirvana (vyzkoueli jsme verzi pro Windows) a skrze sov rozhran do reprosoustav pehrvat teba i nativn DSD soubory (DSD 64, 128, 256) fungovalo to naprosto bezvadn. Vyut mete i platformy s aplikac Roon.

KEF Connect – bohat monosti nastaven reprosoustav

Vrobce uvd kompatibilitu i se signlem 384 kHz / 24 bit, zde jsme vak nebyli spn co ale nepovaujeme za zsadn problm, poslucha se s takovmi soubory zpravidla nesetk.

Strun o technice

Jako prvn vs pi pohledu na reprosoustavu zaujme zdnliv ptomnost pouze jednoho reproduktoru. Ve skutenosti jde o koncentrickou (souosou) konstrukci, ve kter je vkov reproduktor vestavn do stedu stredobasovho reproduktoru. M tedy kalotu tam, kde m reproduktor bn vrchlk (prachovku). KEF tuto konstrukci nazv Uni-Q a v testovanch LS50 Wireless II je ji dvanct generace tohoto mnie.

Podvejte se na UNI-Q v provozu:

Souosost reproduktor znamen, e cel zvukov spektrum pichz do ucha fyzicky z jednoho msta, co vznamn zvyuje pesnost vykreslen hudebnho prostoru a lokalizace jednotlivch nstroj. V signlov cest je zaazen zvukov procesor ady Sigma od spolenosti AnalogDevices, do kterho vrobce naprogramoval algoritmus nazvan Music Integrity Engine, kter zvukov signl optimalizuje na mru pouitmu mnii a ozvunici.

Zajmav je eeno vnitn potlaen parazitnch frekvenc, kter vznikaj na zadn stran reproduktor a pokud nejsou inn potlaeny, zvyuj zkreslen reprodukce. Vrobce zde vyuv vlastn een, kter nazval Metamaterial Absorbtion Technology, co je tlumc materil se strukturou pipomnajc bludit, kter doke pohltit parazitn frekvence v irokm kmitotovm rozsahu a zrove je velmi kompaktn.

KEF LS50 Wireless 2

V kad reprosoustav jsou vestavny dva zesilovae. Ten pro vkov reproduktor m vkon 100 W a pracuje v analogov domn ve td A/B. Druh, o vkonu 280 W, pracujc v digitln domn ve td D, pohn stedobasov reproduktor.

Poslech

Nic z ve uvedenho by nebylo podstatn, kdyby se soustavm nedailo po strnce zvukov. Natst, jak ji naznail i titulek, KEF LS50 Wireless II hraj skvle.

Nadchla m schopnost penst energii a rytmiku jak pi vysok, tak ni poslechov hlasitosti. Zvuk je rychl, iv a v dobrm slova smyslu zbavn, asto jsem se pistihl, e si mm tendenci do rytmu podupvat.

U dobe masterovanch nahrvek jsem ocenil schopnost vykreslit ku i hloubku poslechovho prostoru, vetn pehledn lokalizace jednotlivch nstroj. I ve sloitjch hudebnch scnch je podek. Poslucha dostv spoustu jemn vykreslench detail, nejsou ale pehnan zdraznn, prost jsou jen pirozen ptomn.

Jen chvlu mohu pt na stedn psmo. Pokud ve studiu odvedli dobrou prci, vokl je ist, znl, vrazn a pesn zasazen v prostoru. Saxofon m pln tlo, tvar a zrove doke mstnost oste proznout.

Vky jsou jemn pesn vykreslen, jazzov metliky slyte jednu za druhou, umcinknout i hodn vysoko (vrobce udv rozsah do 47 kHz pi −6 dB a 28 kHz v tolerannm poli 3dB) ale zrove nejsou pli ostr nen ani nznak agresivity.

Basy jsou vzhledem ke kompaktnm rozmrm ozvunic pekvapiv drazn, pevn a hezky artikulovan. Nen zde ani nznak dunn a zahlcovn, basa i baskytara maj skvlou energii. Samozejm, pokud mte rdi hlasit poslech rocku nebo teba varhann hudby, je lep se porozhldnout spe v kategorii podlahovch (sloupovch) reprosoustav s vtm objemem ozvunice. A nebo k testovanm reprosoustavm pipojit subwoofer, jsou na to pipraveny (ale tuto variantu jsme nezkoueli).

Zvr

Dost asto, kdy se se mnou nkdo rad o vbru njakho zazen, padne otzka: A co by sis koupil ty? Zde mohu bez vhn ct, e pokud bych nyn mnil poslechovou sestavu, koupil bych si prv tyto reprosoustavy.

Cena 73 990 korun se me zdt jako hodn, je vak teba vzt v vahu, e nejde jen o reprosoustavy, ale cel poslechov etzec streamer, zesilova, reprosoustavy. A e vsledek funguje i hraje skvle.

Konkurence nen v tto kategorii pli bohat, za zmnku stoj napklad o dost dra Cabasse Pearl Akoya, kter jsme testovali v dubnu 2020, nebo model Eight I od slovenskch Stark Audio, ppadn Phantom II od francouzsk spolenosti Devialet.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts