Microsoft Teams jako mal sociln s, zatmco Snapchat konkuruje Zoomu

Nstroje pro tmovou prci a sociln st stoj na sdlen informac mezi leny urit skupiny. Asi se tak nen co divit, e se oba tyto systmy budou stle vce svmi funkcemi pibliovat. Ukazuj to i novinky v aplikacch Microsoft Teams a Snapchat.

Sociln s Snapchat zaloen na krtkch mizejcch videch se rozhodla k bezprecedentnmu kroku, kdy si vbec poprv budou moci jej uivatel spustil jej videohovory a chat i na klasickch potach na adrese web.snapchat.com. M to sv omezen, ale i tak je to vrazn zmna. Omezen vyplv z toho, e uivatel bude moci spustit Snapchat jen v prohlei Google Chrome, dal vak brzy pibudou. Nov prosted bude nejprve zpstupnno pedplatitelm sluby Snapchat+ v USA, Velk Britnii a Kanad, dle pak v Austrlii a na Novm Zlandu.

Clem firmy je podle jejch slov umonit plynul pechod uivatele z jednoho zazen na druh. I na potai by mly zstat nkter bezpenostn prvky, jako je napklad zprva o tom, e si nkdo udlal screenshot zaslanho pspvku.

Touto novinkou se Snapchat zane pomovat s telekonferennmi systmy, jako je Zoom nebo MS Teams prv dky zpstupnn svch videochat i na PC. Jsme nadeni, e meme na komunit nabdnout nov zpsob, jak udrovat konverzaci i na potach, kde ji pracuj, u se nebo brouzdaj po webu. Snapchat pro web obsahuje pikov funkce pro zasln zprv, jako jsou Chat Reactions a Chat Reply, spolu s funkc Lenses, kter bude brzy zavedena, popisuj novinku na blogu spolenosti Snap.

MS Teams jako sociln s?

Novinka od Snapu me ponkud dlat vrsky i spolenosti Microsoft. Jej program Teams tak um videokonferenn hovory, ale zvldne tohoto v rmci spoluprce tm mnohem vce. A nyn firma pedstavila na vvojsk akci Microsoft Ignite dal novinku oznaovanou jako Video Clip. Prv ta by mohla bt odpovd na nov schopnosti Snapchatu.

Jak z nzvu vyplv, nov funkce umouje nahrvat, odeslat a prohlet krtk videa prostednictvm chatu v Microsoft Teams. Takov zpsob konverzace m podle firmy vce vthnout do dje, kdy msto pouhho ten zprv uvidte lovka na druhm konci zprvy, co tak prohlubuje sociln kontakty, a mlo by tak utuit tmovho ducha.

To m podpoit i rozen sluby Microsoft Viva o novou aplikaci Viva Engage, co je portl v Teams, kter m pomhat budovat komunitu a vzjemn sociln propojen uivatel a sten nahrazuje aplikaci Communities. V podstat tak do organizac pin sociln st podobn tm klasickm. Kdy k tomu pidte Microsoft Storyline a Stories, kter umouj sdlet zitky, oslavovat milnky a sledovat oblben kolegy, mte firemn sociln s jako vyitou.

Dal novinkou v Teams bude zabudovn funkce Excel Live, kter umouje lidem spolupracovat v tabulkch v relnm ase bhem schzek ve slub Teams.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts