Momentky z historie internetu, na kter bychom nemli zapomenout

0
68

Prvn internet se jmenoval…

Zznam o prvnm ARPANET pipojen CSK zkracuje Charles S. Kline

Ped internetem existovala potaov s ARPANET. lo o prvn experimentln s financovanou Agenturou pro pokroil vzkum v obran (Advanced Research Projects Agency Network ARPA) Spojench stt. ARPANET byl sputn v roce 1969 a povauje se za prvn krok k tvorb internetu. Prvn penos dat mezi dvma uzly ARPANETu se odehrl na slov login, ale systm spadl po prvnch dvou psmenech, m vznikla historick chyba LO.

ARPANET se postupn rozrstal. Zapojilo se do nj vce univerzit, vzkumnch instituc a vldnch organizac. Tm vznikla s propojujc rzn uzly a umoujc vdcm sdlet data a informace. Termn internet vznikl zkrcenm slova interconnected networks (propojen st). Tato zkratka zaala bt bn pouvna v 80. letech 20. stolet, kdy se s rozrostla i za hranice Spojench stt.

Start penosu soubor

FTP (File Transfer Protocol) byl poprv definovn v roce 1971. Tento protokol byl navren k tomu, aby umooval penos soubor mezi rznmi potai v rmci ARPANETu. FTP umouje nahrvat soubory na vzdlen server a rovn z nj soubory stahovat pomoc jednoduchch pkaz a protokol. Tento protokol se stal klovm nstrojem pro sdlen soubor a penos dat mezi potai na sti.

FTP byl pvodn navren pro pouit v textovm reimu a byl omezen na penos ASCII dat. Pozdji byly vyvinuty rozen verze protokolu, jako napklad FTPS (FTP Secure) a SFTP (SSH File Transfer Protocol), kter pidvaj ifrovn a bezpenostn funkce, co je dleit pro bezpen penos dat pes veejn st.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno