Na rusk ambasd v Praze byla troll farma, k expert na dezinformace

0
256

Podobn jako ped zatkem Ruskem vyvolanch konflikt v roce 2014, nebo pozdji v Srii, Rusko podle Vrabela provdlo jakousi informan palebnou ppravu.

Je to pevnou soust rusk vojensk doktrny, k v Rozstelu Frantiek Vrabel. Nyn to podle zjitn jeho spolenosti bylo pozvoln, nejdve dezinformace neclilyna Ukrajinu, ale na NATO a Spojen stty. Pozdji se to vak vrazn zmnilo a lo to pmo proti Ukrajin.

Dezinformace byly publikovny v rutin a clily na obyvatelstvo, aby podpoilo agresi, popisuje zmnu strategie analytik. Vrazn se zvila frekvence a mnostv dezinformac smujcch na rusk obyvatelstvo. Zajmav je tak zjitn spolenosti, e velkm clem ruskch dezinformanch kampan se stalo Nmecko, kter podle Vrabela rusov povauj za vedouc zemi Evropsk unie.

Jak se zjiuje dezinforman aktivita

Aby mohla firma takov informace zskat a vyhodnotit, vyuv Semantic Visions obsahovou analzu.Na zklad smantick analzyse sname rozpoznat tzv. dezinforman narativy, kter jsou ve zprvch a lncch obsaeny, vysvtluje zkladn postupFrantiek Vrabel.

Jednm z nejoblbenjch narativ urench pro esk obyvatele je ten protievropsk, kde je EU oznaovna za nedemokratickou instituci a jakousi tvrtou nacistickou i. Ty dal se pak tkaj organizace NATO, kter je v nich oznaovna za agresivn organizaci, kter chce zniit Rusko. Dal narativy se pak sna ukzat Rusko a Vladimra Putina jako neagresivn stt a sttnka, kter nikdy nikoho nenapadl.

My se naimi algoritmy sname rozpoznat zkladn koncepty tchto narativ, popisuje prci firmy analytik.

esk pt kolona

Dezinforman scna v esku podle Vrabela funguje s pispnm tzv. pt kolony, kterou se povedlo Rusm v minulch letech u ns vybudovat.

Je z valn vtiny tvoena echy, kte byli infikovn dezinformanm virem vytvoenm v Rusku a je dle vyvjen, aby mutoval a byl co nejvc infekn, popisuje situaci odbornk. Piem zdroje ruskch dezinformac, kter zde publikuje asi tictka web, jsou v podstat jejich jedinm obsahem. Jejich clem je podle Vrabela roziovat trhliny, kter v kad spolenosti existuj. Proto se jejich zamen me v prbhu asu mnit.

Kdy piel covid, tak hlavnm tmatem tchto dezinformtor byly konspiran teorie kolem tto nemoci a nyn je to prost vlka. Kdy mlo Rusko zjem rozklit eskou politiku prostednictvm vakcny Sputnik, tak se na nj soustedilo. Kdy esk vlda zveejnila, e rut zabijci z tajnho komanda GRU (vojensk zpravodajsk sluba, pozn. red.) vyhodili vojensk sklad ve Vrbticch, tak najednou cel dezinforman scna zapomene, e byl njak covid, a podporuje rusk stanovisky, popisuje strategii Vrabel.

Podle nj bylo en tchto dezinformac zeno z rusk ambasdy, emu odpovdalo i zjitn firmy Semantic Visions, e zhruba trnct dn ped tm, ne mli loni vyhotn rut diplomat opustit esko, ustala aktivita troll v diskusnch frech pod lnky a dramaticky se omezila dezinforman komunikace na socilnch stch.

Psychologick operace

Analytik v Rozstelu hovoil tak o tom, e ne vichnichpou, e tyto dezinformanakce nejsou oddlen a jsou soust komplexnch psychologickch operac.

Jejich clem je vloit do vdom lid mylenkov koncepty, jejich tvrci oekvaj, e jim budou ku prospchu, popisuje psychologick inek dezinformacdatov analytik.Usiluj tak napklad o to, aby oban pestali vit demokratickm institucm a vld, potamo demokracii jako takov.

loha socilnch st

Odbornk na analzu dezinformac se tak zastavil u lohy socilnch st.Facebook nejene tyto dezinformace roziuje, to bychom jet peili, ale on je dramaticky zveliuje a vybr si svmi algoritmy aktivn lidi, kterm bude tyto dezinformace podsouvat. Radikalizuje tak lidi, kte nejsou jet radikalizovan, a dl to proto, aby tito lid byli jet vce pipendleni ped svmi obrazovkami, aby tyto st zskaly co nejvce pozornosti, a dalo se tak prodat co nejvce reklamy, ze kter ij, k analytik.

Jejich dosavadn kroky proti takovmu konn jsou podle Vrabela jen kouov clona a st jako Facebook se tomuto nebrn a neudlaj ani miliontinu toho, co by dlat mohlya mly. Odbornk navrhuje, aby se tyto platformy regulovaly.

Zake se jim pouvat algoritmy, tu st uml inteligence, kter dodv zprvy a na rove kadho jednotlivce, nabzFrantiek Vrabel st een pi boji s dezinforman scnou.

V Rozstelu se dle dozvte, zda mlo smysl zablokovat nkter dezinforman weby a jak by mly bt kroky, abychom nenarazili na omezovn svobody slova.Frantiek Vrabel tak hovoil o tom, jak je mon sledovat nlady v Rusku pot, co tamn vlda adu server a slueb zablokovala. V Rozstelu tak zaznlo, jak jsou aktuln dezinformace na bojiti, jak se Rusov stav k informacm zvenku a jakou roli hrl v Rusku Milo Zeman.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno