Nejnedostupnj vrak lodi nalezen. Expedice objevila lo Endurance

0
231

Bez nadszky je to zdaleka nejzachovalej devn vrak, jak jsem kdy vidl, ekl BBC News podmosk archeolog Mensun Bound a dodal: Sed hrd vzpmen na moskm dn ve skvle zachovalm stavu.

Ptrn za pomoci jihoafrickho ledoborceAgulhas II a dlkov zench podmoskch robot zabralo dva tdny. Podmot archeologov vdli, kde maj hledat, protoe posdka lodi Endurance zamila s vysokou pesnost jej posledn polohu. I pes tento fakt byl vrak cel lta oznaovn za nejnedostupnj, protoe hladinu Weddellova moe trvale pokrv led. Vrak byl nakonec nalezen jen tyi nmon mle (7,5 km) jinm smrem od posledn znm pozice (6839’30″S, 5226’30″W).

Bojovali jsme s neustle driftujcm moskm ledem, vnicemi a teplotami klesajcmi a k -18 C. Doshli jsme toho, co mnoho lid oznaovalo za nemon, ekl vedouc expedice, zkuen polrn geograf John Shears.

Vrak lodi objevil podmosk robot v hloubce 3 008 metr pod hladinou v sobotu 5. bezna. Stalo se tak pesn na 100. vro pohbu badatele Sira Shackletona. Nsledn vzkumnci zdokumentovali stav vraku a trosek v jeho okol. Z lodi Endurace se vak tm nehodl nic vyzvednout, protoe vrak je podle mezinrodnho prva povaovn za pamtnk.

Nejh dostupn vrak vech dob. K Antarktid m hledat Shackletonovu lo

Podle BBC je stav lodi velmi podobn stavu, v jakm ho tsn ped potopenm zachytil fotograf expedice Frank Hurley. Nicmn stn se ztily, lanov je zamotan, ale trup zstal celistv. Pokozen je pouze p, kde patrn potpjc se lo narazila na mosk dno. Podmot roboti objevily kotvy i osobn vci jako boty i lodn ndob.

Mapa Shackletonovy expedice

Dokonce mete vidt, jak se nzev lodi Enduranceklene pes jej z pmo pod zbradlm. A pod npisem mosazn z pticp hvzda Polrka, po kter byla lo pvodn pojmenovna, popisuje Mensun Bound.

Shackletonova vprava

Pot, co prvenstvm NoraAmundsena a tragickm koncem vpravyRoberta Scotta skonil zvod o dobyt jinho plu, se Ernest Shackleton rozhodl pro ambicizn cl: pejt nap Antarktidou. Osudvak pipravil velk drama djin przkumnch vprav.

Sir Ernest Henry Shackleton (1874-1922)
  • 19. ledna 1915: lo Endurance zamrzla ve Weddelov moi
  • 21. listopadu: ledem drcen lo, do n tm msc zatk, se potp
  • 14. dubna 1916: po pti mscch driftovn na ke a nkolikadenn plavb ve lunech vprava dopdlovala na pust Jin Shetlandy
  • 24. dubna: Shackleton s pti mui se vydv na 800 mil (tm 1 500 km) dlouhou plavbu do Jin Georgie
  • 9.11. kvtna: dosaen Jin Georgie, nron pechod jejho horskho hebenu a dosaen velrybsk stanice
  • 30. srpna: po nkolika nezdaench pokusech dovedl Shackleton ke 22 trosenkm naJinch Shetlandech chilsk remorkr a zachrnil je

Pozoruhodn na expedici Sira Shackletona, kter mla za cl pechod Antarktidy, je i pes jej nespch fakt, e vichni lenov expedice deset msc strdn nakonec peili.

K objevu vraku pispl i fakt, e rozsah ledovho pokryt hladiny Weddellova moe doshl od 70. let dvactho stolet, kdy je monitorovn za pomoci satelit svho historickho minima. Ledoborec je nyn na cest do Kapskho Msta, do svho domovskho pstavu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno