Nostka pro Ukrajinu. Parta kamard se rozhodla pomhat

0
30

Kdo rychle dv, dvakrt dv, k vlen vetern Radovan. Stejn Radovan, kter sehrl dleitou roli v pbhu o tku sester Julie a Olgy z Mariupolu, o kterm jsme psali v tomto lnku. Spolen s partou ptel se rozhodl pomhat Ukrajin. Nejprve tm, co mli doma. Pozdji jim pomohli lid ve finann sbrce i td sponzoi. Ve jejich pomoci jde dnes u do milion korun.

Materil dodvan Ukrajin skupinou ptel, kter vyrb zchransk nostka.

V em jsou vak zejm uniktn, je vroba zchranskch nostek. Na prvn pohled vypadaj jako prkno s otvory pro ruce a kurty. Jak by ekl klasik, pitom takov blbost. Tato pomcka, kter hned lovka nenapadne, je extrmn uiten a doslova zachrauje ivoty pmo na bojiti.

Ztov zkouka nostek

Jak to vechno zaalo a jak se dal dohromady v tm?
Vechno zaalo ruskou invaz na Ukrajinu 24. nora. Pemlel jsem, jak bych mohl Ukrajin pomoci. Na Donbasu jsem slouil ve Speciln monitorovac misi OBSE (Organizace pro bezpenost a spoluprci v Evrop, pozn. red.) od ledna 2015 do bezna 2018. Za tu dobu jsem si udlal velmi dobrou pedstavu o celkov situaci, zskal mnoho novch kontakt i ptel.

Vzhledem k tomu, e jsem bezmla deset let strvil v krizovch oblastech (Kosovo, Afghnistn, Ukrajina, Palestina), tak jsem dal doma dohromady celkem slunou sbrku materilu, kter jsem ml z mis. Jednalo se o nkolik balistickch pileb, neprstelnch vest, taktick vstroj a zdravotnick materil. Obvolal jsem pak nkolik ptel, tak vlench vetern, kte pispli njakm vybavenm.

Materil dodvan Ukrajin skupinou ptel, kter vyrb zchransk nostka.

Ve Zvoli u Prahy mstn lid uspodali sbrku a krom finannch prostedk poskytli zdravotnick materil, take jsme nakonec v prvn vrce vezli na Ukrajinu zhruba dv tuny materilu v hodnot okolo jednoho milionu korun.

Co vechno jste krom zmnnho zdravotnickho materilu na Ukrajinu dodali?
esk vrobce no ANV poskytl 53 kus no pro Hospitallers ukrajinsk poln mediky, kte zachrauj rann vojky na front ji od roku 2014. Mimochodem Hospitallers uveejuj aktuln seznamy akutnch poteb na Facebooku, dme se podle toho. Dodali jsme tak pes 80 ks turniket (speciln taktick zakrcovadla, pozn. red.)

Hospitallers ukrajint poln medici

Dle nm poskytli materiln i finann pomoc firma DEF-TEC Defense, Meopta, MM Reality a mnoho dalch drobnch drc. Celkem jsme naimi dodvkami bhem bezna do polsk Przemysli na hranicch s Ukrajinou odvezli tyi vrky materilu o celkov vze pes sedm tun a hodnot zhruba ty milion korun. Vychzeli jsme z hesla kdo rychle dv, dvakrt dv, a proto jsme prvn dodvku materilu doruili u 2. bezna 2022. Postupn se angaovalo v tomto sil vce a vce lid a na pprav se jich podlelo vce ne 20.

Krom zhruba patnctipalet zdravotnickho materilu jsme doruili 26 genertor, tisc litr benzinu pro genertory, olej, prodluovac kabely, nkolik beden powerbank, 15 dron DJI, 600 dvek hotovch jdel MRE, 5 dalekohled Meopta, 30 kompletnch traumabag, 10 noktovizor.

Dle bylo vnovno nkolik kompletnch set balistick ochrany jednotlivce. Taky jsme dostali poadavek na olej do BVP, tak jsme se obrtili s konzultac na mechanizovan prapor AR a pr barel pak podle doporueni dodali. Urit jsem ale spoustu materilu zapomnl zmnit.

Pro jste se rozhodli pro vrobu prv zchranskch lehtek?
V Kosovu jsem jako len QRF Quick Reaction Force proel zkladnm vcvikem bojovho medika, kdy mise skonila, tak mi zstal njak zdravotnick materil, a to vetn dvou devnch longboard pvodn z nemocnice v Syracusy N.Y. Tyhle dva longboardy jsme odvezli zatkem bezna na Ukrajinu, a kdy jsem je pak ukazoval sousedovi Honzovi, kter je truhl a m partnerku z Ukrajiny, tak kal, e nen problm takov nostka vyrobit. Run se tedy z pekliky podailo vyrobit 44 kus.

Pro jsme se rozhodli pro vrobu tchto long board nebo tak spine board? Relativn snadn vroba, rann se d velmi pevn ukotvit popruhy a bt tak evakuovn i z mn dostupnch mst, teba i na lan. Na nostkch se d tak provdt resuscitace i velmi dobe stabilizovat pte.

Co jejich vroba obn?
Zkladnm materilem je peklika o sle 15 mm. Zajmavost je, e tento materil, ze kterho jsme vyrobili nostka, byl vyroben v Blorusku. Dle jsou poteba popruhy a bezbarv lak. Materil jsme nakoupili za prostedky z na sbrky a pracovalo na tom okolo patncti dobrovolnk bhem pracovnch sobot a pesas v truhlrn.

Vroba nostek v plnm proudu

Ruku k dlu piloili tak lid z Ukrajiny, ale i Holandska, vetn en a dt. Firma Pilous nm pak bezplatn poskytla dalch 300 kus longboard o sle 18 mm vyrobench na CNC stroji, kter vak bylo poteba jet zbavit ostrch hran na madlech a trochu doladitrun.Jinak k lehtkm balme obrzky pro obrnce Ukrajiny, kter namalovaly dti z hotelu, spravovanho OPU (Organizace pro pomoc uprchlkm).

Kresby ukrajinskch dt se pibal k dodvce nostek.

Odkud erpte know-how?

Vychzme ze vzoru, kter jsme mli a tak nrtku z internetu. Experimentovali jsme pouze s tloukou materilu, aby nebyl moc tk, ale zrove se neprohbal ani pod t잚mi rannmi. Na spodn stran longboardu jsou tak lyiny, kter zajiuj lep odolnost proti prhybu, snadnji se zvedaj ze zem a tak lze nostka oupat.

Nkres nostek

Zaznamenali jste njakou pomoc i ir veejnosti?
Jak jsme zmnil ji ve, solidarita a synergie mezi lidmi byla asn. Byl jeden spolen cl, pomoci Ukrajin a vichni se snaili pro jeho dosaen udlat maximum. Bohuel ale vlka trv dl a poten vlna naden trochu opad. I tak se ale sname dlat co je v naich silch, abychom pomohli.

Materil dodvan Ukrajin, m.j. i olej do BVP

Jak vyroben nostka a dal materil na Ukrajinu dostvte?

Vozme je do polskho Przemyslu, odkud se pevej do Lvova a dle distribuuj po Ukrajin. Przemysl je cca 800 km, jezdme to na jeden ztahdodvkami. Zabere to asi24 hodin tam a zptky vetn vykldky.

Materil dodvan Ukrajin skupinou ptel, kter vyrb zchransk nostka.

Mte njako zptnou vazbu od ukrajinskch bojovnk?
Zptnou vazbu dostvme bu pmo od bojovnk nebo pes kontakty a ptele, kter mm na Ukrajin jet z dob mho psoben tam.

Jedna z dodvek pomoci.

Potebovali byste s nm pomoct?
Nejsme njak sdruen, nic oficilnho, prost jen parta ptel Ukrajiny se stejnm clem. Stejn tak nemme oficiln sbrkov et. Ve je na bzi dobrovolnosti a dvry. Kdyby ns chtl nkdo kontaktovat, n e-mail je:[email protected]

Jak je pln? Budete se poutt do neho dalho?
Byli bychom radji, kdyby vlka skonila a my jsme mohli jarn odpoledne a vkendy trvit jinm zpsobem. Nicmn dokud bude poteba, jsme naplnni odhodlnm pomhat. Uritou vizi mme.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno