Nov baterie z eska vyuv vodu, zinek a grafit. Bude levn a nem vybuchovat

0
240

Vvojov tm z Fyziklnho stavu a stavu fyzikln chemie Jaroslava Heyrovskho Akademie vd R zveejnil podrobnosti o svm prototypuexperimentln vysokonapov a neholav baterie. Ta je zaloenana principu vodn baterie, kdyvyuv slanou vodu, zinek a grafit. To jsou materily, kter maj bt velmi dobe recyklovateln a jsou levn.

Vodn baterie byly pedstaveny ji dve, ale jejich rozmachu brnila relativn nzk kapacita a napt. Naemu tmu se podailo tento problm vyeit tm, e jsme do roztoku vody pidali velk mnostv chaotropn soli chloristanu zinenatho, sdlil vedouc tmu Ji ervenka, kter pracuje ve Fyziklnm stavu AV.

Vliv zmnn chaotropn soli na vlastnosti vodnch roztok studoval ped vce ne 130 lety prask nmeck chemik Franz Hofmeister.

Princip baterie je podle vdc zaloen na transportu dvou rozdlnch iont, dvojmocnm zinku a jednomocnm chloristanu. Dvojmocn zinek m v porovnn s jednomocnm lithiem vhodu, e me pi nabjecm a vybjecm procesu penet dva elektrony na atom a dky tomu me mt teoreticky vt kapacitu ne lithium pi stejnm objemu.

Podle vzkumnk baterie vydr 500 cykl vybit a optovnho nabit a m kapacitu srovnatelnou s komernmi nikl-metal hydridovmi bateriemi. Zrove je vyrobena z velmi levnch materil.

Dosaen napt je srovnateln s naptm, kterho dosahuj organick elektrolyty v komernch lithiovch baterich. Nespornou vhodou naeho elektrolytu je vysok vodivost, kter na rozdl od organickch elektrolyt vznamn nekles ani za nzkch teplot, popsal vdec.

Dosavadn testy prokzaly, e experimentln vodn baterie dosahuje kapacitu okolo 45 mAh/g a vstupn napt 2 V a vydr 500 cykl vybit a optovnho nabit, ani by jej vkonnost citeln klesla, rozvj podrobnosti vdci. Pro srovnn, baterie typu LiFePO4 (LFP), kter se pouvaj napklad jako loit energie ze solrnch elektrren, maj hustotu kolem 150mAh/g.

Prv v tto oblasti by se podle svch tvrc mohla nov baterie prosadit. Podle odbornk je ukldn elektiny vyroben v solrnch a vtrnch elektrrnch jednou z velkch vzev souasn vdy. Akoliv existuje ada inovativnch typ bateri, vtina se nehod pro vysokokapacitn ukldn elektiny, zejmna kvli vysok cen.

Vzkumnci vid velkou vhodu patentovan novinky v tom, e baterie neho a neme vybuchnout, nebo m neholav elektrolyt. To je podle vdc zsadn rozdl oproti nyn nejpouvanjm Li-ion baterim.

Domnvm se, e po dkladn optimalizaci tto baterie je jet mon vznamn navit jej kapacitu, podotkl ervenka. Nyn se zamme pedevm na vysokokapacitn baterie s ionty, kter mohou mt v principu vy kapacitu ne lithiov baterie. V nedvn dob jsme na podobnm principu sestavili hlinkovou vodnou baterii, kter se jev tak jako velmi slibn, uzavr fyzik.

Tm si technologii patentoval v rmci lucemburskho a evropskho patentu. Vsledky vzkum publikoval v nkolika vdeckch asopisech, posledn lnek vyel tento tden v Journal of Materials Chemistry. Nyn tm hled prmyslov partnery pro dal vvoj a uplatnn baterie.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno