Oral, tahal vleky i letadla. Prvn eskoslovensk traktor byl ze kodovky

V prvn ad si musme definovat obor zjmu, o jakch traktorech budeme mluvit. Jako traktory se i u ns oznaovaly napklad tak tk dlosteleck tahae (tedy primrn dlosteleck, protoe tahat lo samozejm irok spektrum pedmt), kter se v Plzni vyrbly u bhem vlky podle vrobn dokumentace firmy Austro-Daimler. Po vlce navzala vroba podobnch tuzemskch taha stejnho druhu.

Ns vak zajmaj traktory jin, zemdlsk, resp. jak se tehdy u ns znaily traktory hospodsk. Slovo hospodsk pouze zdrazovalo prost fakt, e se nepouvaly jen na poln a jin zemdlsk prce, ale i jako dopravn prostedek silnin pro tah vleek (pvs za traktor). Ostatn traktory pouvan na polch mly asto celoocelov, tzv. orebn kola. Pneumatiky toti pedstavovaly jet luxus, take bylo dobr se jejich pouit vyhnout, kdy nebyly vyloen poteba.

Vbec prvn traktor se spalovacm motorem vznikl v roce 1889 ve Spojench sttech americkch. Tamn zemdlci, obhospodaujc v prmru vt plochy ne zemdlci evropt, pili traktorm rychle na chu a Spojen stty se staly svtovm ldrem ve vrob tto techniky.

Do Evropy se tato vymoenost dostala a na pelomu 19. a 20. stolet. Vedle vroby vlastnch typ se na star kontinent dovely i traktory americk. To rozen zde vak nebylo takov jako za velkou lou, co souviselo s menm kapitlem zdejch provozovatel, piem velk diference logicky panovaly i mezi jednotlivmi evropskmi zemmi. K vtmu rozen traktor zaalo v Evrop dochzet a po prvn svtov vlce, ale dn divoina to tak nebyla. V eskoslovensku tedy urit ne.

Traktor vyroben ped prvn svtovou vlkou strojrenskou dlnou Antonna Dobrho v Mlad Boleslavi

Je sice pravda, e prvn traktory se na naem zem vyrbly v malch potech u ped vlkou. V tto souvislosti jmenujme strojnickou dlu Antonna Dobrho v Mlad Boleslavi, kter mimo jin vyrbla i traktory vlastn konstrukce.

Jene zemdlc, kte si mohli dovolit traktor, nijak vznamn procento nebylo. A nkte, i kdy si ho dovolit mohli, se teba zase bli takovch novot. A to pnos traktoru byl, napklad ve srovnn s konm nebo volem, neoddiskutovateln kvli vy produktivit prce. I v ppad pokozen bylo jednodu opravit traktor, ne vykurrovat tan zve.

V nov vzniklm eskoslovensku jsme si na vrobu domcch traktor museli njak ten rok pokat. Mezitm se v mench potech traktory dovely, byly to pedevm traktory americk. V t dob vyrbla mladoboleslavsk tovrna Laurin & Klement speciln motorov pluhy Excelsior s tkolovm podvozkem. Ale to byl speciln stroj pouiteln prakticky pouze pro orbu, ten byste zkrtka nechtli. Nkde se vak evidentn uivil, kdy ho vyrbli, ale hodn se exportoval do Francie, kde bylo poteba zkulturnit zemdlskou pdu zdevastovanou pedtm vlkou.

Prvn eskoslovensk sriov traktor se zaal vyrbt a v roce 1926, a to v plzesk kodovce. Byl jm typ koda HT-30, kde HT znamen hospodsk traktor a cifra udv vkon motoru v konch.

A mme zde jedno zajmav slo, kter nm uke, e to tady s tmi traktory skuten jednoduch nebylo. V roce 1926, kdy vznikl traktor HT-30, bylo v eskoslovensku k 1. jnu podle ednho eten kvantifikujcho motorov vozidla provozovno celkem 254 traktor. V bohatch oblastech jste s trochou tst na njak ten traktor narazili, ale byly tak okresy, kde snad nebyl jedin traktor (nzorn mapy, kter se objevovaly v asopisech, piazujc jednotlivm okresm odstn podle pomrnho zastoupen motorovch vozidel, ukazuj krom Prahy jako nejtmav okresy ty v Sudetech, naopak nejvce blch mst je na Podkarpatsk Rusi).

Traktor koda HT-30 na orebnch kolech

V kadm ppad po traktoru koda HT-30 pichzely dal typy. A nebyla to jen kodovka, traktory zaali vyrbt i v KD, ve Wikovu nebo u Svobody v Kosmonosech.

Prvn eskoslovensk sriov traktor koda HT-30 se vyrbl v relativn zajmavch potech, v osmi srich vznikl v celkem 750 kusech. A nepouvali ho pouze zemdlci, znm je fotografie z vojenskho letit, kde se uplatoval pi petahovn letadel.

K pohonu traktoru koda HT-30 slouil benznov tyvlec o zdvihovm objemu 4,85 litru, pi 1 100 ot/min dval vkon 30 kon. Ale s oznaenm benznov zde musme opatrn, traktor ml dv palivov ndre, malou 12litrovou na benzn a vt 75litrovou na levnj petrolej. Studen motor se spoutl na benzn a po dvou a tech minutch, kdy se sac potrub prochzejc komorou v potrub vfukovm dostaten zahlo, idi ptok benznu uzavel a zrove otevel kohoutek ndre na petrolej (studen petrolej zkrtka nebyl dobr).

Konstrukce traktoru byla modern, bezrmov. Nosn celek tvoila soustava motor spojka pevodovka a zadn nprava s hnacmi koly. Kdy u jsme u kol, tak ta byla t typ: silnin, orebn a jet echt speciln pro vyorvn epy. Silnin litinov diskov kola se opatovala bu pneumatikami, nebo vzduchokomorovmi gumovmi obruemi. Orebn kola byla paprskov, s irokou obru z lisovanho ocelovho plechu se snmatelnmi irokmi drpy, na jejich obvod bylo mon pro jzdu na (nejen) cest/silnici navlci zkou obru. epn kola potom mla drpy mnohem vy.

Traktor koda HT-30 pouit ve funkci stabilnho motoru pro pohon hospodskch stroj

K pohonu stojcch hospodskch stroj (mltiek apod.) disponoval traktor ve sv vbav dvojitou emenic. emenice se montovala na pedn konec klikov hdele na mst vyjmut startovac kliky.

Hmotnost traktoru HT-30 s orebnmi koly inila asi dv tuny, se silninmi koly potom 2,6 tuny. Ne e by byl vzduch tak tk, ale toho kovu tam bylo vce. Navc to nebylo na kodu, pi jzd na pneumatikch to zkrtka nelo bez dostaten adheze, protoe se nezapou jako drpy.

A nejzajmavj sla nakonec. S orebnmi koly vyel traktor HT-30 na 54 tisc K, se silninmi koly cena vyplhala a na 74 tisc K. Za mal traktor docela velk penze, kter by tenkrt staily na obyejn men domek na vsi, a tak nov, postaven na kl.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts