Osm vysplch funkc Chromu, kter mon neznte, a nkolik pipravovanch

0
250

I kdy je Chrome jednm z nejpopulrnjch internetovch prohle, ne kad v o jeho pokroilch funkcch, kter ho in tm, m je. Mon nemte as sledovat, co novho se objevilo v aktualizaci nebo kter funkce pibyly. I dky tomu se postupem asu Chrome rozrostl tak, e dnes host spoustu funkc, jako jsou rozen, motivy, sprvce hesel, a dokonce slou jako zklad pro operan systm Chrome OS. Do Nastaven vstoupte jednodue, sta kliknout vpravo nahoe na ikonu t teek a vybrat volbu Nastaven.

Tip

Klvesov zkratky jsou velmi innm pomocnkem pro efektivnj ovldn PC. Nejinak je tomu i v ppad Chromu. Kompletn seznam, kter zkratky lze vyut, najdete zde.

1.Jazyky, peklady a gramatika

Uivatelsk rozhran Chromu je dostupn v cel ade jazyk. Podle poteb si ho tak krom mateskho lze pepnout do jinho. Tm vak nastaven jazyk nekon. Protoe browser m skvle integrovan monosti pekldn, lze si i toto nakonfigurovat. Jestlie tak asto navtvujete cizojazyn strnky a chcete vdt, co se na nich pe, vyuijete jist funkce pekladae (vyuv samostatn sluby Google pekladae).

V Nastaven na lev stran kliknte a otevete menu Rozen nastaven. Nsledn kliknte na volbu Jazyky. Prvn volbou se nastavuje jazyk rozhran Chromu a prv monosti pekladu. Kliknutm vpravo na ti teky u jazyku si zvolte, zda m bt Chrome pepnut do tohoto jazyku, i do jinho nabzenho pekladu. Ne se nachz tlatko pro pidn dalch jazyk podle vaich preferenc. Posledn monost je automatick peklad po naten strnky. Pokud se tak dostanete na strnku se zde nastavenm jazykem, dojde k jejmu pekladu. V adresnm dku si potom prostednictv ikony vpravo G mete zobrazit originl.

Nastaven jazyk v Chromu

V pokroilch nastavench navc najdete monosti kontroly pravopisu. Mete se rozhodnout, zda budete dle vyuvat zkladn kontrolu pravopisu, nebo vylepenou pro kontrolu textu. I zde si lze vybrat, kter jazyk se takto bude kontrolovat, a dle zadat vjimky, respektive pidat slova do vaeho slovnku.

Nastaven kontroly pravopisu

2.Stahovn a ukldn na Google Disk

Vchozm umstnm pro ukldn staench soubor je sloka Staen soubory, je nemus vyhovovat kadmu, asto si uivatel pej soubory stahovat nap. na pracovn plochu, proto tu existuje monost si to libovoln zmnit. V rozench nastaven kliknte na volbu Staen soubory. Zde si upravte msto, ppadn (de)aktivujte monost, u kter si sami vdy pi kliknut na staen souboru urte msto pro staen.

Zmna nastaven pro ukldn stahovanch soubor

Nechcete-li z njakho dvodu stahovat soubory do PC nebo napklad vaeho pipojenho loit, potom lze download pesmrovat a vyut slubu Google Disk. Umon vm to tento doplnk. Po aktivaci sta kliknout na odkaz souboru ke staen nebo teba jen na obrzek, kter si chcete sthnout pravm tlatkem myi, a vybrat volbu Uloit do sluby Disk Google.

3.Systm a reset

V pokroilch nastavench tak najdete monost vyut nastaven proxy potae (zlepuje soukrom a bezpen prochzen webu nastavenm IP adresy proxy serveru) nebo pout hardwarovou akceleraci, je-li k dispozici. Pouit hardwarov akcelerace pomh prohlei rychleji natat vsledky a pracovat plynuleji. Pepna Po ukonen prohlee Google Chrome nechat aplikace na pozad sputn umouje ponechat aktivn aplikace, kter napklad pedvaj njak informace typicky e-mail i bez sputnho browseru. Na druhou stranu jsou routem pamti. Preferujete-li tedy spe vkon, potom funkci deaktivujte.

Uzaven aplikac na pozad Chromu

Poloka Resetovat a vyistit potom umouje obnovit nastaven do pvodnch vchozch hodnot browseru, jako je deaktivace rozen a smazn cookies a dalch doasnch dat. Zloky, historie ani uloen hesla nebudou dotena. Vte pitom, e Chrome vm navc me pomoci najt kodliv software a odstranit jej z potae? Mete tak nahlsit podrobnosti o kodlivm softwaru nebo procesech k tomu slou tlatko Vyitn potae.

Obnova vlastnost Chromu do vchozho nastaven

4.Sprvce soubor a pehrva

Chrome lze pout jako multimediln prohle, ale tak jako napklad sprvce soubor. Zadejte C: do adresnho dku a stisknte Enter. Zobraz se adrese ve stromov struktue, jak jste zvykl napklad z Przkumnka soubor nebo jin aplikace pro sprvu soubor nechyb informace o nzvu (soubory i sloky), velikost a datum pravy.

Chrome um zobrazit soubory a sloky v PC

V ppad pehrvae sta, kdy my uchopte zvukov soubor nebo videosoubor a pesunete ho na stvajc otevenou nebo novou kartu. Automaticky se oteve nov karta a v n zane jeho pehrvn. Tedy za pedpokladu, e tento audio- nebo videosoubor je prohleem podporovn (m pro nj potebn filtry k pehrvn).

5.Jin vyhledva

Sta do Chromu zadat slovo i slovn spojen a po odesln vm Chrome prostednictvm Google vyhledvae vrt vsledky. Funkce, kter je dobe znm, avak vdli jste, e namsto Google vyhledvae lze pout jin vyhledva? Teba Bing, Seznam, i DuckDuckGo, kter uivatele nesleduje? Zmnu vyhledvae provedete opt v Nastaven a nejrychleji se k tto volb dostanete tak, e do adresnho dku zadte pkaz chrome://settings/searchEngines.

V sti Vchoz vyhledvae se zobraz seznam aktuln v browseru dostupnch vyhledva. Prostednictvm tech teek vpravo mete libovoln z nich povit na vchoz nebo dle konfigurovat. Tlatkem Pidat potom mete zat pouvat jin, dosud zde nezobrazen. Vhodou je, e jakmile pouijete njak vyhledva (a me to bt i ten, kter pouv njak web pro hledn), potom se zaad do seznamu ne a vy s nm mete dle pracovat.

Sprva vyhledva

6.Sprvce loh

Systm Windows pro een aktulnch problm s procesy pouv tzv. Sprvce loh. S jeho pomoc lze napklad vynutit ukonen aplikace a eit dal vci spjat s vkonem Windows. Svho sprvce m vak u tak Chrome (ale napklad i dal browsery). V tomto ppad pedstavuje snadn zpsob, jak zkontrolovat, kter webov strnka zpsobuje problmy, a umouje vm zjistit, jak Chrome vyuv pam a CPU. Chcete-li vyut jeho slueb, stisknte klvesovou zkratku Shift + Esc.

Sprva loh Chromu

7.Karty a jejich znovuoteven

Karty jsou alfou a omegou dnench browser. Jejich pouvn a sprva v ppad oteven destek karet se me stt nepehledn a pro hardware PC zatujc. Existuj funkce jako Skupiny karet a dal, ale chcete-li najt rychle tu, co hledte, potom se nedvno v Chromu objevila perfektn funkce. V pravm hornm rohu vedle tlatka pro minimalizaci se nachz ipka. Kliknete-li na ni, potom se objev seznam aktuln otevench karet s otevenmi weby a jejich popisem a k dispozici je vyhledvac box, kter pome najt tu, kterou hledte, a zcela dole potom seznam nedvno zavench karet.

A jet jeden tip pro ppad, e se vm nedopatenm poda zavt kartu, kterou byste chtli mt opt otevenou, potom je tu dal vychytvka. Kliknete-li na tlatko pro oteven nov karty (tedy ikonu +) pravm tlatkem myi a vyberete Znovu otevt zavenou kartu (nebo pouijte klvesovou zkratku Ctrl + Shift + T), potom se znovu objev ta, kterou jste zaveli jako posledn. Chcete-li znovuotevt i njakou jinou, mnohem dve zavenou, potom meme vele doporuit doplnk Closed Tabs.

8.Experimentln funkce

A na zvr jsme si nechali tip na jednu funkci, kter slou jako zavad novch vlastnost a funkc. e je o nstroji Experimentln funkce. Do nj vvoji Chromu umisuj vci, kter teprve testuj i lad. Chcete-li tak mezi prvnmi uivateli vyzkouet, co se chyst, respektive nejnovj funkce Chromu ped jejich vydnm, vyuijte toho. Krom sputn funkce si nejprve budete muset sthnout Chrome v betaverzi.

Jakmile budete mt browser v tto verzi nainstalovn, potom na adresnm dku vpravo kliknte na tlatko lahviky (Zapnout experimentln funkce). Zobraz se aktuln dostupn seznam experimentlnch vc, u nich popisek a tak monost je aktivovat, respektive vybrat zpsob pouit.

Experimentln funkce

Tip

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno