PODCAST: Hledn ponorky U-206 pokrauje. Tm opt vyr na Atlantik

Je to projekt, ve kterm je obtn uspt. Najt v Atlantickm ocenu potopenou nmeckou ponorku, o jej posledn poloze se lze jen dohadovat, se me zdt jako opravdu nadlidsk kol, ale pro tm badatel je to hlavn otzka asu a vdre. Kam se ptrn posunulo a co tm ek na Atlantiku letos, o tom je nov vydn Technet podcastu.

Ponorka U-206 se pestala hlsit 30. listopadu 1941 po vyplut z domovsk zkladny v Saint-Nazaire. Zajmavost je, e U-206 se plavila pod znakem msta Reichenberg (dnen Liberec), kter nad n pevzal ztitu. Podrobn jsme o U-206 psali v tomto lnku:

Tm muzejnk ze Severoeskho muzea v Liberci a Jizerskohorskho technickho muzea v Blm Potoce se nejprve pustil do ptrn v archivech a zejmna v Britskm nrodnm archivu se podailo zjistit velmi pozoruhodn informace. U-206 toti vylovila z moe britsk letce, kte pozdji nahlsili do Londna mnoh technick detaily o nmeckch ponorkch typu VIIC, co mohlo zsadn ovlivnit celou Bitvu o Atlantik.

Po loskm prvnm ptrn pmo v Biskajskm zlivu, kterho jsme se astnili, pichz dal. Opt bude v hlavn roli magnetometr.

Magnetometr je pstroj, kter m magnetick pole, v tomto ppad magnetick pole zem, a kdy do toho pole vsuneme njak pedmt, kter je magnetick, tak se to pole zakiv, vysvtluje v novm dle Technet podcastu Ivan Rous zkladn princip pstroje, kter jinak pouv ke geologickmu przkumu Jizerskch hor.

Prv anomlie v magnetometrickm men vypovdaj o tom, co se nachz na moskm dn, pmo pod ptrac lod s magentometrem. Prvn ptrn na Atlantiku pineslo oven znmch vrak, tedy jejich magnetometrickho obrazu. Tm zskal cenn zkuenosti a nkter nov data.

Magnetometr ve speciln vyroben zstavb

Namen data si meme pedstavit jako takov extrmn dlouh graf. A kdy se dvme na ten graf z dlky, tak tam dokonce vidme denn variaci toho magnetickho pole, protoe to magnetick pole je kad den trochu jin. Vidme tam dokonce i vliv vln na magnetometr. A od tchto vliv my ta data filtrujeme. U njak pt, est filtrace se pak dostvme k relativn solidnm vsledkm, popisuje Rous v Technet podcastu nron proces zpracovvn vsledk men na ocenu.

Mapa maarov diatrmy dvn sopky v Jizerskch horch. Mapa nen povrchem, ale magnetickm obrazem. Negativn anomlie (modr) je tvoena zbytkem bazaltovho tlesa uloenm v hloubce pes sto metr. Vrak ponorky vak bude tvoit takzvan dipl, tedy pozitivn anomlii doplnnou men negativn.

Tm badatel se opt chyst vyplout na ocen v z a my samozejm nebudeme chybt. V aktulnm dlu Technet podcastu se dozvte, s m expedice letos vyr na ocen, jak zohledn dosavadn vsledky, co chyst za novinky ve vybaven a pro m tm jistotu, e ptr takkajc ve sprvnch vodch.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts