PODCAST: kalo se mu zvoneek. Motor, kter bel i po dvce z kulometu

Po minulm vyprvn o leteckch motorech se opt vracme do Jizerskohorskho technickho muzea. Restaurtor a velk znalec nejen historickch motor Pavel ercl nm tentokrt pedstavuje nkter konstrukn een, je se s odstupem asu ukzala jako mimodn dvtipn.

Takovm je i pohonn jednotka, kter sice vznikla jet ped druhou svtovou vlkou, ale nsledn byla montovna teba do potovnch i przkumnch a vcvikovch letoun Luftwaffe Heinkel 116-B.

ez motoru Hirth 508. Vzduchem chlazen osmivlec do V v hlu 60…

Je to vzduchem chlazen invertn osmivlec do V, Hirth 508, nmeck leteck motor, kter krom pstnch krouk a pstu nem jedin kluzn uloen. Vechno je v tom motoru uloeno na vlecch, jehlch, kulikovch loiscch, a proto ten motor m velmi mal mechanick odpory, vysvtluje motor ercl a dodv: kalo se mu zvoneek, protoe jak se ve toilo na valivch uloench, kter ze sv podstaty jsou vdy hlunj ne uloen kluzn, tak odlehen ozuben koleka vydvala typick zvoniv zvuk.

Prostlen karter motoru Hirth 508

Pavel ercl ukazuje msto, kde stela pokodila ebrovn, ale nepronikla do vlce.

Tento konkrtn expont ovem nese i dkaz o bojovm nasazen. Jeho blok je na nkolika mstech prostelen stelou z kulometu. Evidentn vak motor vydrel bet dl a pistl. Pavel ercl dle v Technet podcastu vysvtluje, jak bylo mon, e se motor nezadel.

koln ez motoru DB 601 letounu Messerschmitt Bf 109 v expozici…

Tentokrt jsme vyprvn o leteckch motorech navzali tam, kde jsme minule skonili: u mimodn zajmavho motoru DaimlerBenz ze sthacho letounu Messerschmitt Bf 109. Filtrace vzduchu do motoru byla eena jen symbolicky a pi startech a pistnch na polnch a letitch motor nasval spousty neistot. Pvodn snaha o maximln odlehen motoru nakonec mla jeden skvl vedlej produkt: velmi jednoduchou generln opravu pstov sti.

Motor Pavel ercl ukazuje na ozuben kolo, kter fungovalo jako velk matice….

Matice, kter pipomnaj ozuben kola, pitahuj za vlce celou vlcovou jednotku ke karteru motoru. Take na motoru nejsou dn svornky i rouby, kter by pitahovaly hlavu a blok ke klikov skni, vysvtluje Pavel ercl a na kolnm ezu ukazuje matice usazen kolem pst, je se povolovaly specilnm nstrojem, pipomnajc ozuben pastorek.

Na ezu je vidt ozuben kolo, kter fungovalo jako velk matice. Povolovala se specilnm klem, a bylo tak mon velmi jednodue sundat z motoru celou vlcovou jednotku.

Kdy se to povolilo, tak se cel vlcov jednotka vetn ventil a vakov hdele sthla (jde o monoblok, kde vlce a hlava tvo jeden celek) a z motoru koukaly jen ojnice s psty.

Letet mechanici pak jen vymnili kus za kus. Z pipraven bedny se vzala nov vlcov jednotka, kter u byla osazen vakovou hdel, nasunula se na vlce a pithla ke karteru. To sam se udlalo na druh stran, take se d ct, e bhem dvou hodin prce byla hotov generlka vlcov sti.

Z demontovan vlcov jednotky bylo pak v polnch dlnch mon jednodue vymontovat vlce a sedla ventil. Po vmn byla pak jednotka s novmi psty pipravena k dalmu odesln na frontu.

Je ovem naase se odtrhnout od pstovch motor. V Technet podcastu si vysvtlujeme jejich zsadn limity, kter nakonec vedly ke produkci proudovch motor. I ta ovem mla sv cesty a slep uliky.

Sovtsk proudov motor Klimov VK-1, jeho vvoj byl zaloen na britsk…

Nmeck proudov motory ly pln jinou cestou ne britsk. Britov vyvjeli tzv. radiln proudov motor, jen m vpedu pomrn velk kompresor. Proudn vzduchu je pes jeho konstrukci pomrn sloit a v letectv neml dlouh ivot. Nmci zaali vyvjet to, co se vlastn pouv dodnes axiln proudov motor. Vzduch, kter prostupuje motorem, v zsad vbec nemn svj smr.

Sovtsk turbohdelov motor Klimov TV2-117 pro vrtulnky, prvn svho druhu, postaven v Sovtskm svazu. Jeho konstrukce pochz z roku 1960. Tento motor je nejmasovji vyrbnou vrtulnkovou pohonnou jednotkou po celm svt. Nashromdil vce ne 100 milion hodin v provozu. Axiln kompresor, maximln vstupn vkon 1 300 kW. Konktrtn tento motor pravdpodobn pochz z vrtulnku Mi-8, ve kterm 20. jna 1977 zahynula Viera Huskov, manelka prezidenta Gustva Huska.

Nehoda vrtulnku s Vierou Huskovou

Kde nar pstov motor na hranice svch monost? Pro maj souasn dopravn letadla tak irok proudov motory? A jak je een proudov motor pro vrtulnk? O tom vem bude e v novm dle Technet podcastu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts