Prce, chat i prty z domova. Pouvte tu nejlep aplikaci pro videovoln?

0
259

Pandemie nm mnoho dala a tak mnoho vzala. Na druhou stranu ns nauila t jinak. V nkterch ppadech meme pracovat, a pitom nemusme denn chodit do kancele. Dokonce jsme se nauili setkvat i na dlku. Umonily nm to nov technologie. Ty nejpouvanj jsou aplikace pro videovoln.

Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Webex, Zoom atd. Pojme se na aplikace pro setkvn s ostatnmi uivateli online a zdarma podvat ble. Mon pijdete na to, e nkter zapad do vaeho stylu fungovn vce ne ta, kterou aktuln vyuvte. Nebudeme popisovat, co pesn kter aplikace umouje, ostatn jsou si z hlediska funkc dosti podobn, ale zamme se na nkter vybran oblasti.

Zoom jedna z nejpouvanjch aplikac

Zoom byla aplikace, kter ped pandemi mila pevn k firemnmu pouit. V zkladnm proveden je vak k dispozici tak zdarma pro bn uivatele. Zoom zdaleka neoekval takovou popularitu mezi nepodnikatelskmi uivateli, dokzal vak zareagovat a pouvn aplikace uivatelm jet vce zpjemnit.

Hlavn okno pro nastaven pozad v aplikaci Zoom

Bezplatn verze Zoomu umouje setkn a jedn stovce uivatel, ale na setkn vce ne dvou lid je mon ji vyuvat maximln 40 minut pot je nutn zat znovu. To na prvn pohled me bt dost omezuj, ale protoe je mon zat po skonen toho asu znovu, nikoho to moc netrp. Dokonce ani koly, ve kterch se Zoom stal doslova hitem pro domc vuku. spch vak slav i v nkterch mench firmch.

FUNKCE BEZPLATN VERZE
Maximln poet astnk: 100
Individuln schzky: asov limit 30 hodin
Skupinov setkn: asov limit 40 minut
Sdlen obrazovky: ANO
Zznam schzek: ANO

Google Meet een internetov jedniky

Meet nabz velmi jednoduch a efektivn zpsob videochatovn s kolegy, pteli a rodinou tedy za pedpokladu, e vichni maj et u Googlu, co je poadavek pro hostitele i astnky. Pestoe se aplikace poprv objevila v roce 2017, zlom pro ni nastal a bhem pandemie. Konkrtn mezi lednem a dubnem 2020 ji pouilo 30krt vce uivatel, ne do t doby bylo bn. Denn ji najednou pouvalo 100 milion uivatel (v ppad Zoom to bylo dokonce 200 milion).

Zmna pozad v Google Meet

Meet vlastn nahradil jin podobn videonstroj spolenosti Google, a to Hangouts. Novou aplikaci mete vyut jak pmo v Gmailu, tak v kad schzce, kterou si naplnujete pomoc Kalende Google. Meet disponuje nkolika zajmavmi funkcemi, vetn ivho pepisu bhem schzek. Pepis pracuje na uml inteligenci, kter vyuv technologii pro rozpoznvn ei.

FUNKCE BEZPLATN VERZE
Maximln poet astnk: 100
Individuln schzky: asov limit 24 hodin
Skupinov setkn: asov limit 60 minut
Sdlen obrazovky: ANO
Zznam schzek: NE

Google Duo aplikace pro mobily

V naem pehledu druh a posledn aplikace spolenosti Google. Tato se oproti t pedchoz zamuje pedevm na videohovory z penosnch zazen, jako jsou mobily. I ona vznikla jako nhrada za Hangouts, avak pedevm pro osobn pouit, zatmco Meet je uren spe pro organizace.

Zatmco Duo bylo navreno pro veden hovoru ve dvou, nyn umouje vytvet skupiny a o 32 astncch, a dokonce m i webovou verzi. Vichni astnci vak mus mt Google et.

FUNKCE BEZPLATN VERZE
Maximln poet astnk: 32
Individuln schzky: bez asovho omezen
Skupinov setkn: bez asovho omezen
Sdlen obrazovky: pouze na mobilech
Zznam schzek: NE

Skype dlouholet matador

Skype existuje od roku 2003. Pat sice spolenosti Microsoft, ale ta si aplikaci koupila. Od t doby zaila jak adu vzestup, tak pd. Dky pandemii v n dolo k ade zmn. Objevila se napklad funkce Okamit schzka, tlatko pro zahjen najdete vlevo nahoe, co je velmi rychl zpsob, jak bhem chvilky vytvoit spojen a pro 100 uivatel. Kad schzka pitom me trvat a 24hodin.

Zasln soubor pes Skype

Chvlme tak samostatnou webovou strnku, kter umouje vytvet bezplatn videokonference, ani byste museli bt registrovanmi uivateli, tedy nemuste vlastnit Skype/Microsoft et. Na druhou stranu webov verze nenabz tolik funkc, jako ta standardn.

FUNKCE BEZPLATN VERZE
Maximln poet astnk: 100
Individuln schzky: asov limit 24 hodin
Skupinov schzky: asov limit 24 hodin
Sdlen obrazovky: ANO
Zznam schzek: ANO

Microsoft Teams nejen pro podnikn

Microsoft Teams je odpovd na projekt Slack (sluba pro prci v tmech). Stal se soust ekosystmu Office, a to mu hodn pomohlo. Zatmco samotn aplikace je zamena hlavn na firemn sektor, Microsoft stvoil tak bezplatnou osobn verzi Teams. Ta umouje komukoli chatovat, mluvit nebo vst videokonference sta si vytvoit et u Microsoftu.

Nastaven parametr videa a audia v programu Microsoft Teams

Volat lze najednou a se stovkou lid a hovor vst maximln 60 minut. K tomu navc zskte i 5GB loit na OneDrive pro soubory a fotografie.

FUNKCE BEZPLATN VERZE
Maximln poet astnk: normln 100; bhem pandemie rozen na 300
Individuln schzky: normln 60minutov limit; bhem pandemie prodlouena na 24 hodin
Skupinov schzky: normln 60minutov limit; bhem pandemie prodlouena na 24 hodin
Sdlen obrazovky: ANO
Zznam schzek: NE

Cisco Webex aplikace s drazem na zabezpeen

Webex je aplikace pro podn firemnch videokonferenc, kter existuje u od 90. let minulho stolet. Spolenost Cisco ji koupila v roce 2007 a nadle vylepuje. I kdy byla znm pedevm jako aplikace pro firemn sektor, a nadle jde tmto smrem, m pomrn velkorysou bezplatnou verzi, kterou stoj za to vyzkouet.

Nastaven pozad ve videokomuniktoru Cisco Webex

Zrove je to jedna z nejbezpenjch aplikac (pouv vcefaktorov ovovn). Bhem souasn pandemie dolo k rozen zdarma dostupn verze msto 50 ji nyn najednou me vyut 100 astnk. Schzky mohou trvat a 50 minut.

FUNKCE BEZPLATN VERZE
Maximln poet astnk: 100
Individuln schzky: asov limit 50 minut
Skupinov schzky: asov limit 50 minut
Sdlen obrazovky: ANO
Zznam schzek: ANO

Telegram spojen obrovsk komunity

Pokud jste toho o Telegramu doposud moc neslyeli, tak vzte, e je to cloudov sluba pro instant messaging, kter je zamena na rychlost a bezpenost. Krom toho nabz tak skupinov videochaty, na kter je vce ne dobe pipraven, protoe doke vytvet skupiny a o 200 000 lenech, je mohou bt bu soukrom, nebo veejn.

Prozatm jsou vak videochaty Telegramu omezeny jen na 30 uivatel (akoli je me sledovat a 1 000 uivatel).

FUNKCE BEZPLATN VERZE
Maximln poet astnk: 30
Individuln schzky: bez asovho omezen
Skupinov schzky: bez asovho omezen
Sdlen obrazovky: ANO
Zznam schzek: NE

Signal zkladn videokonference

Signal je komunikan aplikace znm svm drazem na bezpen zasln zprv prostednictvm end-to-end ifrovn. Donedvna pi videohovorech umoovala propojit maximln pt astnk. Nyn vak umouje propojit a 40 lid prostednictvm vlastn open-source sluby nazvan Signal Calling Service.

Signal je uren pedevm pro mobiln zazen. Chcete-li ho pouvat i na potai, je nezbytn integrace s mobiln aplikac. Prosted aplikace je pomrn chud, avak na videohovory zcela dostaujc.

FUNKCE BEZPLATN VERZE
Maximln poet astnk: 40
Individuln schzky: bez asovho omezen
Skupinov schzky: bez asovho omezen
Sdlen obrazovky: ANO
Zznam schzek: NE

Dal st

Existuje daleko vce dalch aplikac pro veden videohovor a konn videoschzek. My jsme pedstavili nkter pedn zstupce, kter se t zjmu tuzemskch uivatel. Kad m co nabdnout a kad je zamen malinko jinak. Kter bude vyhovovat vaim potebm, neumme ci, kad z ns klade nroky na nco jinho, nicmn ani s jednm neudlte patn. A potom je tu posledn faktor, kterm je to, e pokud chcete hovoit s druhou stranou, mus i ona pouvat vmi preferovanou aplikaci. Nebo se na pouit t sam muste domluvit.

A jak jsou vae zkuenosti s aplikacemi pro veden videohovor? Kter pouvte a pro? Dejte vdt v diskusi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno