Prohle Microsoftu pomalu dospl. Osm funkc, kter byste nemli minout

0
251

Microsoft Edge a Google Chrome ukazuj, e kdy dva dlaj to sam, a zanaj na stejnm jde, tak vsledek me bt zcela jin. A uivatel si toho zanaj vmat. Jak ukazuj statistiky, zatmco podl Chrome na potach v celosvtovm mtku mezi vemi prohlei kles, Edge roste. M dokonce nakroeno stt se do nkolika tdn svtovou dvojkou. Samozejm pozice jedniky je pro nj jet daleko, ale historie u pamatuje nejeden rychl pd prohle (Netscape vs. IE a IE vs. Chrome).

Edge, kter byl pedstaven pro Windows 11 je nejen svin pomocnk, ale nauil se ctt soukrom a dl surfovn bezpenj. Jeho uiten pizpsobiteln domovsk strnka, funkce skupin, vestavn nstroj pro snmn obrazovky, svisl karty i ten nahlas jsou jen nkter z jeho atraktivnch funkc. Podvejte se na dvody, pro zvit jeho pouit.

1.Vzhled, kter stoj za to

Stejn jako kad aplikace ve Windows 11 m i Edge nov vzhled. Jet vce pouv prvky grafickho uivatelskho rozhran Windows nazvanho Fluent. Napklad rozbalovac kontextov nabdka nyn obsahuje akrylov poloprhledn vzhled. Dal vtan grafick prvek se nazv Mica, kter mn vzhled na zklad barvy okna nebo plochy za nm.

2.Usnadnn pidvn doplk

Ve Windows 11 se rozen a doplky, jako jsou motivy, ji nestahuj z Microsoft Store, ale v galerii na speciln webov strnce. Pitom lze stle pouvat doplky z obchodu Chrome. Instalovan doplky pitom mete zobrazit nebo skrt na horn lit nstroj prohlee a zvolit, zda maj bt aktivn, kdy pouvte anonymn prochzen InPrivate (v nich je dobr je zakzat, protoe vtina z nich m pstup ke vem vaim aktivitm pi prochzen, a u rozen v tu chvli pouvte nebo ne). Monost rozen zobrazit vai aktivitu pi prohlen mete zmnit na strnce Spravovat rozen.

Usnadn

3.Vylepen monosti ochrany osobnch daj a ukldn hesel

Edge nabz jasn dan monosti ochrany osobnch daj. Na druhou stranu m bezpenj a soukromj rove soukrom zvolte, tm mn funkc z web zskte. Akoliv vechny populrn prohlee obsahuj sprvce hesel, monost ukldn by mla bt na vysok rovni. Edge toto ct dokonale, a navc umouje ukldat informace o kreditnch a debetnch kartch a nyn tak ukldat a synchronizovat vechny podrobnosti vetn CVC pro on-line nkupy v jakkoli instanci Edge, kterou pouvte. Pestoe jsou informace bhem synchronizace ifrovny, tak nejvt nebezpe plyne z monosti zneut je nkm, kdo si k nmu sedne. Take zamykejte svj pota, pokud ho nechvte bez dohledu.

Vylep

4.Webov strnky ve skupinch

Nstroje pro organizovn zdroj existuj ji dlouhou dobu, ale vestavn funkce skupin je jednou z nejjednoduch a nejuitenjch, jakou mete pout. Pokud potebujete mt oteveno vce zdroj (strnek) k rznm tmatm (diplomov prce, projekt, tvorba strategickho plnu apod.) a bude ve jen v kartch vedle sebe, tak se v nich snadno ztratte. Tvorba a pidn strnky do skupin je pitom zleitost jednoho kliknut. Oznaovat je mon i vce karet a pidvat je do skupin hromadn. Navc pokud potebujete, mete pidat i sv poznmky. Export lze udlat do aplikac Word, Excel, OneNote nebo Pinterest. Sbrky se synchronizuj se vemi vaimi zazenmi pihlenmi s Edge.

Webov

5.Jin pepnn a svisl karty

Je pravdou, e monost pipnout karty, vytvet skupiny, ale teba i pouvat azen do svislch karet je k dispozici u njakou dobu. Dal zdnliv jednoduchou, ale uitenou akc me bt pepnn otevench karet pomoc Alt + Tab. Mon by se mohlo zdt, e pijdete o monost se takto pepnat i mezi okny, ale pokud pi pouit podrte klvesu Alt, mte monost peskoit na jin okno. Navc barevn odlien skupiny karet pinej dal vhodu. Klepnutm na nzev skupiny, skupinu sbalte nebo rozbalte, a tak se mete soustedit na jin karty. A konen svisl karty jsou velkou pomoc pro ty, kte maj tendenci nechvat pli mnoho otevench karet. Kdy je mte naskldan podl lev strany, daj se dky delm npism snadnji identifikovat, na rozdl od nerozlienho moe drobnch karet pi klasickm pouit.

Jin

6.Reim ten nahlas

Mimodn uitenou funkc a takovou, kter snad jin prohle nem je funkce st nahlas. Ano, Firefox, Opera a Safari disponuj funkc pro pehledn ten, ale Edge doke pest text nahlas pekvapiv pirozenm hlasem. Funkce zvrazuje a automaticky posouv text, aby pomohla tm, kte maj pote se tenm.

Re

7.Zachyte cel strnky

Dalm pomocnkem je nstroj zachycen webu. Umouje vybrat oblast webov strnky a pohodln podit snmek obrazovky. Avak jeho nejlepm trikem je to, e doke zachytit celou webovou strnku automatickm posouvnm dol jinmi slovy ji odskroluje za vs a pod snmek cel strnky, nejen viditeln sti (to klvesa Print Screen neum). Po sejmut lze snmek obrazovky oznait perem nebo jej pidat do skupiny karet.

Zachy

8.Dal potujc drobnosti

Microsoft dv mnohem vce dvod, pro pouvat nov prohle Edge ve Windows 11, krom tch velkch, kter jsme ji zmnili, tu jsou takov, kter u ns zatm nejsou k dispozici, nebo nedvaj smysl z dvodu chybjcch nvaznch slueb. Jsou tu i dal drobnj, kter tak zvyuj produktivitu. Pomocnk, kter by mohl zajmat nejen studenty, se jmenuje eitel matematickch loh. Pmo na obrazovce umouje vybrat zadn k een nebo lohu zadat pomoc klvesnice. Pomh eit jednoduchou aritmetiku, ale i pokroilou algebru, trigonometrii a dal lohy.

N

Tlatkem vkon mete pepnout prohle do energeticky spornho reimu, co se hod v ppad, kdy pouvte notebook na baterii a potebujete etit jej kapacitu. V nastaven tohoto pomocnka jsou navc dostupn dal volby, kter mohou prodlouit dobu pouit notebooku na baterii.

Nkter podniky vytvoily webov aplikace pro intern pouit zamstnanc a stle jsou tak odkzny na vyuvn Internet Exploreru. Pokud mte Edge s Windows 11, mete se pepnout do reimu, kter napodobuje pouvn Internet Exploreru pro tyto star aplikace, ani byste museli tento webov prohle skuten otevrat. Tento reim vak muste povolit v nastaven a restartovat prohle. Kdy natete web, kter chcete, aby bel v Internet Exploreru, zvolte Znovu nast v reimu Internet Explorer. Edge navc umouje uloit seznam strnek, kter chcete v reimu automaticky otevt.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno