Prvn asistent Googlu, kter pinesl revolun chytr karty, m do propadlit djin

Digitln asistenti jsou soust kadodennho ivota milion lid na celm svt. Mezi ty nejznmj pomocnky se ad Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana a Google Asistent. Vechna een pomohla odpovdt na destky miliard otzek, odeslat destky milion zprv, nastavit miliardy pipomenut a udlala toho pro ns jet daleko vce. A to ve bez nutnosti pouvat klvesnici i dotykov displej.

Prvn pokus o osobnho inteligentnho asistenta spolenosti Google se nazval Google Now. Dokzal odpovdt na dotazy, vytvoit doporuen a provedl akci penesenm poadavk na sadu webovch slueb. Krom zodpovdn uivateli iniciovanch dotaz, Google Now iniciativn pinel uivatelm informace, o kterch se domnval (na zklad jejich vyhledvacch nvyk), e by je mohli uvtat.

Zrod Google Now

Sluba byla poprv zahrnuta do Androidu 4.1 (Jelly Bean), kter byl vydan 9. ervence 2012. Prvnm podporovanmi zazenmi se staly smartphony Galaxy Nexus spolenosti Samsung. Dne 29. dubna 2013 se zrodila i verze pro systm iOS avak bez vtiny funkc. Do Chrome, byl Google Now pidn jako aktualizace aplikace vyhledvae Google a pozdji byl pidn i do samotnho Google Chrome, konkrtn 24. bezna 2014.

asopis Popular Science oznail Google Now jako Inovaci roku 2012. Avak u za pouhch est let, tedy v roce 2018 byla nahrazena novou slubou Google Asistent, kter je hodn podobn Siri (prvn verzi Apple vydal v roce 2011). Pojme se vak nyn podvat na zatky osobnho asistenta Google.

Google Now

Ve na jednom mst a bez vydn

Google Now nebyl digitlnm asistentem tak, jak dnes podobn sluby vnmme. Byl povaovn za rozen Vyhledvn Google. kolem bylo, aby zobrazil informace, kter prv te uivatel ocen. A to bez jakhokoliv jeho zsahu. el na to chyte prostednictvm chytrch karet. Asistent se spoutl otevenm aplikace Google nebo specilnm tlatkem. Prakticky ihned se zobrazily aktuln dob relevantn vsledky.

Uveme si pklad. Dejme tomu, e jste chtli vyrazit na dovolenou. V doruen pot Gmailu se o tom nachzel potvrzovac e-mail od leteck spolenosti. Dky tomu Google Now nsledn zobrazil pslun podrobnosti z e-mailu vetn letenky v kanlu Chytrch karet Google v den vaeho letu. Podobnm zpsobem lo sledovat objednanou zsilku z e-shopu, Google zobrazil sledovac slo a ukzal jej prbh na kart.

Chytr karty toho vak umly mnohem vce ne jen st vai doruenou potu v Gmailu. Existovaly tak karty zaloen na umstn. Tak bylo mon zskvat tipy na restaurace kde jste se aktuln nachzeli, informace o udlostech, kter se tam dj, pedkldny byly informace o stavu vaich investic (nap. akci), kde v okol zaparkovat, na co se v televizi podvat, a samozejm nechybly informace o poas, a jet mnohem vce funkc. Tento koncept byl ve sv dob povaovn za revolun. Se Siri od Apple bylo mon vst zbavn rozhovory, ale Google Now byl uiten pomocnk. Monost otevt Chytr karty Google a mt pehled o svm dni bylo nco naprosto inovanho. Blc se schzky, asy odjezd, pipomnky narozenin, a jet mnohem vce bylo soustedno na jednom mst, a to, ani byste o to museli dat.

Google Now

Zmna musela pijt

Sluba Google Now na svou dobu oplvala skvlmi funkcemi, a tak nen divu, e mla spoustu fanouk. Trpla vak jednm problmem. Na rozdl od Apple Siri a Amazon Alexa ji uivatel nevnmali jako asistenta. Spe Google Now brali jako technologii. Pece jen nzev Google Now nebylo jmno, a uivatel se v ppad asistent ct vce pirozenji, kdy ho mohou nazvat jmnem ne nzvem, i snad slubou.

Google Now zvldal hlasov vyhledvn, ale nenabzel tolik zbavy ani monost ke konverzaci. V praxi to vypadalo, jako kdybyste Google pouvali jinm zpsobem. A jakkoliv byl koncept cool, ne vdy fungoval. Obas i pes shromdn zobrazen informace jste potebovali nco dohledat run. Z tchto dvod Google postupn zaal pracovat na jinm eenm. To pedstavil v kvtnu 2016 a dal mu jmno Google Asistent. Pevzal mnoho npad, vetn Chytrch karet Google a objevil se ptelsk hlas.

Na njakou dobu byla sluba Google Now upozadna, ale tak trochu se vrtila ve form zobrazen Dnes v aplikaci Vyhledvn Google. Nsledn se pejmenovala na Google Assistant Snapshot (esky Snmky) a je soust Google Asistenta a dote a stle dl to, co na zatku. V tomto roce Google vak oznmil, e pvodn koncept trochu odstr do pozad. I nadle budete moci podat Google Asistenta o vechny informace, kter najdete ve Snmcch, ale pouze pokud o to podte. Tento krok prakticky znamen, e opvovan inovace je neoficiln mrtv.

Dal hebek do rakve piel od Google Objevit

Jet tu je jedna sluba, o kter jsme se nezmnili, ale kter mla velk vliv na vvoj Google Now. Zatmco Chytr karty byly dve dostupn zcela vlevo na domovsk obrazovce telefon Google Pixel a nkterch dalch zazench, dnes se tam nachz Google Discover (Google Objevit).

Google Discover je sluba spolenosti Google agregujc rzn obsah. Nabz lnky z internetu, o kterch si mysl, e by vs mohly zajmat. Ty tak trochu pedkldal i Google Now, ale nebyl to jeho primrn cl. Sluba Objevit se stala velmi populrn metodou vyhledvn zprv na telefonech s Androidem i iOS.

Google Discover uivatele doke zapojit mnohem efektivnji, ne kdykoliv dokzal Google Now, Dnes nebo Snmky. I dky tomu je Google Discover pro Google velmi dleitm produktem. Navc mu vydlv penze zobrazovnm relevantn reklamy, vychzejc ze sledovanch lnk.

Zvrem

Vzestup a pd Google Now je pbhem o tom, jak trochu pedbhl dobu, a nakonec musel jt cestou mainstreamovjch alternativ. Asistentka Siri ve sv dob nebyla tak dobr jako Google Now, ale uivatel s n rdi mluvili. Google si nsledn uvdomil, e to je cesta, kterou se mus vydat. Proto dolo ke zrodu Google Assistant, a proto dnes po vysloven Hej Google lze osobn digitln asistentku podat o pomoc, nebo se s n jen pobavit.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts