Prvn dv beznov noci meme pozorovat piblen nejjasnjch planet

0
35


Vizualizace konjunkce Venue a Jupiteru


| foto: Petr Horlek/Fyzikln stav v Opav/Stellarium

Ve stedu a ve tvrtek mohou lid na veern obloze pozorovat blzk setkn Venue a Jupiteru. Dv nejjasnj planety bude na pohled dlit vzdlenost pl hlovho stupn, co piblin odpovd velikosti Msce v plku, uvedl v tiskov zprv Fyzikln stav v Opav. Svou otevrac dobu kvli tomu mimodn prodlou tefnikova hvzdrna v Praze a Hvzdrna blice v Praze, a to v ase mezi 18:00 a 19:00.

Z naeho pohledu budou ob jasn planety blzko, ale ve skutenosti jsou od sebe vzdleny miliony kilometr. V dsledku obnch drah Zem, Jupiteru a Venue dochz k podobnm konjunkcm zhruba jednou za rok.

Prv za soumraku bude podle stavu takzvan konjunkce planet viditeln nad zpadnm obzorem, zjemci by tento jev mli sledovat ideln z vyvenho msta. Konjunkce, tedy blzk setkn objekt na obloze, v tomto ppad planet, nastv v moment, kdy se k sob objekty pibl z pozice pozorovatele. Podle Planetria Praha mohou lid spatit konjunkci Venue a Jupiteru zhruba jednou i dvakrt ron.

Fyzikln stav objasnil, e zjemci, kte navtv prask hvzdrny, v dalekohledu rozpoznaj Venui jako jasn ovlek. Naopak Jupiter a jeho msce uvid podle stavu v podob slabho disku obklopenho rou t a ty hvzdiek.

U ve stedu 22. nora mohli lid pozorovat trojitou konjunkci tchto planet s Mscem.

V minulosti pikldali lid blzkmu setkn planet velk vznam. Nejznmjm pkladem je vzcn trojnsobn konjunkce planet Jupiteru a Saturnu z roku sedm ped nam letopotem, kter nkdy bv spojovna s betlmskou hvzdou.

Dva roky ped nam letopotem se k sob planety Venue a Jupiter piblily natolik, e je nebylo mon rozliit pouhm okem, a tak na pohled splynuly v jednu vraznou hvzdu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno