Prvn soukrom vesmrn mise na ISS nekon podle plnu. Turist se zdr

0
81

Otevrn Mezinrodn vesmrn stanice masivnj turistice ukazuje, e vesmrn vlety nejsou tak jednoduch, jako kdy se vydvme autem do Chorvatska nebo letadlem do Egypta. Zatmco doprava automobilem nebo letadlem je bezpen za tm kadho poas, u let do vesmru a nvratu z nj je to sloitj a nevyplat se pli riskovat.

I proto jsou pedevm pilotovan lety pomrn asto odkldan jak pi odletu, tak pi nvratu. Dobe to ilustruje i situace tohoto tdne. Tsn ped jeho zatkem se mla vrtit prvn ist soukrom expedice, kter si uvesmrn cestovn kancele Axiom Space zakoupila let na ISS a nkolikadenn pobyt na n.

Pvodn plnovan nvrat byl posunut a ani nhradn termn s plnovanm odletem od ISS v ter odpoledne nevyel. Dvodem je nevyhovujc poas v oblasti nvratu u pobe Floridy, kam mla lo Crew Dragon dosednout na padcch v dopolednch hodinch naeho asu.

V dob psan lnku tak platil termn stedenho pistn krtce ped pl destou veern, ale ani ten nen jist a pedevm poas ho me zmnit.

Posunut byl i pilotovan let profesionlnch astronaut v rmci mise Crew-4. Jet na zatku tohoto msce byl plnovan termn odletu steda 20. dubna, pak se postupn posouval na 21. a nyn a na sobotu 23. dubna s tm, e odlet je mon i nsledujc dny. V tomto ppad bylo na vin vce faktor, vetn koordinace s aktivitami na ISS.

Vrame se vak k turistm na ISS. Ani zde odlet nebyl podle pvodnho harmonogramu. Neletlo se tak ani v noru, ani v termnu posunutm na konec bezna, ale a 8. dubna. Posledn posunut bylo zpsobeno problmy pi testu raketySpace Launch System (SLS), kter m pomoci vrtit lidi na Msc.

Ani samotn let k ISS neprobhl podle pedem naplnovanho asovho scne, zakotven u ISS bylo zpodno o necelou hodinu kvli problmm s videopenosem z kamerky, kter zprostedkovv obraz pi pipojovn lod k vesmrnmu doku na modulu Harmony.

Po tm dni letu se tak posdka mise Axiom-1 (Ax-1) dostala na palubu Mezinrodn vesmrn stanice. Za prvn zcela soukromou misi na ISS zaplatil kad vesmrn cestovatel asi 55 milion dolar (cca 1,25 miliardy korun).

Jak jsme psali ji dve, na palub byli celkem tyi lid, jeden pilot a ti turist. Velitelem mise je viceprezident spolenosti Axiom a bval astronaut Michael Lpez-Alegra, kter na vlastn ki jet zail ru raketopln. Jako pilot mise byl vybrn Larry Connor, kter se zabv investicemi, ale m svm kont i pilotovn sthaky nebo zvodnch automobil.

Dal len posdky je Eytan Stibble z Izraele, kter slouil u izraelskho letectva, ale nyn se vnuje jm zaloenmu investinmu fondu a filantropii. A konen posledn cestovatel, Kanaan Mark Pathy, m tak pozici specialisty. V jeho ivotopisu najdeme poloky jako generln editel montrealsk spolenosti MAVRIK, investor a filantrop.

Kdo by si myslel, e si turist na ISS budou jen uvat stavu bezte a kochat se vhledem z ISS, ten by se mlil. V plnu mli podlet se na ad experiment. Podle Axiom Space mli v plnu pracovat na 25 vdeckch aktivitch a strvit pi nich celkem asi 100 hodin. Mezi ty nejzajmavj patilo men mozkov aktivity pomoc magnetick rezonance (MRI) i elektroencefalografie (EEG) v kosmu a nsledn porovnn s daji na Zemi nebo komunikace prostednictvm smen reality za pouit specilnch brl, kter byla vzneen nazvna jako holoportace. Dolo tak na menrznch daj o srdenm zdrav, zmn zrakov ostrosti nebo strnut bunk.

To vak ji maj soukrom nvtvnci ISS patrn za sebou a nyn se pipravuj na odlet od ISS, ke ktermu m dojt ve stedu kolem tvrt hodiny s tm, e za 17 a pl hodiny mise skon pistnm na padcch u floridskho pobe. Odstartuje tak dal etapa let turist do vesmru. Firma Axiom Space plnuje poslat turisty na ISS zhruba dvakrt do roka.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno