Rusk reklamn armda. Nepodaen zbrojn projekty, kter ohromovaly svt

0
43

Rusko od rozpadu Sovtskho svazu podstatnou st sv zbrojn vroby exportuje. Dlouhodobmi nejvtmi zkaznky byly Indie a na. lo o armdy, kter se prudce rozvjely a mly vy a vy poadavky. Rusko se s tmito zkaznky pokusilo pejt i do 21. stolet a nabzet jim to nejmodernj, co jeho zbrojovky nabzely. Protoe si vak vechny zisky okamit rozdl armda poslunch, thnouc se z Kremlu a do nejnich pater vojensko-prmyslovho komplexu, investice do vrobnch podnik v Rusku dlouhodob stagnuj.

Rusk prmysl tak nedokzal navzat na spchy toho sovtskho a nejvt zkaznci od nj odchzej. Po exemplrnm odchodu Indie ze spolenho projektu letounu FGFA se sniuj dodvky tak do ny. Od Ruska se pomalu odkln nikoli z ideologickch, ale z ist technologickch dvod tak dal zkaznci, kter je mon pokldat za nron (nap. Vietnam), a rusk vojensk prmysl tak stle vc a vc vyv do zem tetho svta. Ty sice nepoaduj nejvy kvalitu, tomu vak tak odpovd platebn morlka.

Naproti tomu propagandistick mainrie jede stle na pln obrtky a zsobuje zpadn mdia, o kterch Rusov dobe vd, e funguj zejmna na principu bombastickch zprv, stle novmi a novmi superzbranmi. Ty sice asto existuj maximln ve form model (a jet astji pouze ve form pn otcem mylenky), v zpadn spolenosti, piivovan senzacechtivmi mdii, vak vyvolvaj nezaslouen respekt a neopodstatnn strach.

Mezi nejznmj reklamn projekty pat obrnnce Armata, letadlov lod, hypersonick zbran, neviditeln letoun Su-57, bezpilotn letoun Ochotnik a jednomotorov letoun 5. generace Su-75 Checkmate. podvejme se na tyto projekty ble.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno