Rusov podnikaj a 300 bojovch let denn, Ukrajinci jen 10, k expert

0
38

Ruskm silm se na zatku a v prbhu invaze podailo pomrn znan omezit schopnosti ukrajinskho letectva, ale na druhou stranu zcela neovldly vzdun prostor.

Tom Souek popisuje, jak jsou souasn schopnosti obou stran: Poetn pevahu m jednoznan rusk letectvo. Uvd se, e v poslednch dnech rusk letouny a vrtulnky podnikaj na Ukrajinu kad den dov dv st a nkter odhady hovo a o tech stovkch bojovch let, zatmco ukrajinsk letectvo, kter je v dsledku pedchozho stavu a ruskch der znan zdecimovan, tak takovch let provede teba 10.

Mus se vak tak potat s tm, e m Ukrajina i uritou schopnost vyuvat pozemn raketov protiletadlov systmy. To a pro rusk letectvo vzdlenj zpad zem jsou dvody, pro se pedevm na zpad mohou pohybovat ukrajinsk letouny relativn bezpenji ne na severu a vchod zem.

Jak rusk stroje to na Ukrajinu

Primrn leteckou silou Ruska jsou taktick bojov letouny.Ty jsou uren jednak pro vybojovn vzdun nadvldy, jsou to sthac letouny Suchoj Su-27 a Su-30 nebo pot i Mig-29. Pak jsou v druhm segmentu dern, neboli bitevn letouny Su-24 nebo Su-25, co jsou stroje uren pro pmou podporu pozemnch vojsk, popisuje jednu st nasazenho ruskho letectva redaktor asopisu Letectv + kosmonautika.

Druhou st pak tvo transportn a bitevn vrtulnky. Vedle toho jsou pouvny podprn stoje, jako jsou letouny vasn vstrahy a zen, kter jsou vybaveny radarem a monitoruj vzdun prostor.

Pokud vme, tak tyto neltaj nad zemm Ukrajiny, ale vzhledem k dosahu svch radar se pohybuj nad zemm Rusk federace. mon nad ernm moem, ppadn nad Bloruskem, vysvtluje odbornk.

I pes to, e m nyn Rusko v tto vlce leteckou pevahu, nesplnilo nkter oekvn.

Myslm si, e rusk letectvo nen v tak dobr kondici, jak se prezentovalo. M to nkolik rovin. Veobecn zmiovan fakt je nedostupnost pesn navdn munice. Rusov ji um vyvinout, um ji vyrobit, ale nemaj ji v dostatench potech, protoe je finann nkladn a zdroje na ni dlouho nebyly. Dal vc je, nakolik ji um piloti pouvat. Nen to toti jen o tom nakoupit a zavsit pod letadlo njakou laserem navdnou pumu, popisuje jeden z problm ruskho letectvaTom Souek.

Podle nj ani nen jist, zda maj rusov dobe secvienou spoluprci s pozemnm vojskem, kter by mlo prv laserem cl oznait. I to me bt dvod, pro jsme nyn svdky pouvn spehloup munice.

Nevidli jsme ani pouvn zamovacch laserovch kontejner, kter zpadn letouny nosstandardn, take jsou samy schopny si cl vyhledat, za pomoci optickho zazen piblit a identifikovat a ujistit se tak, e je to neptelsk cl, ozit ho laserem a na laserov paprsek navst pumu, k specialista.

Ukrajina nem jen drony

Z historickho hlediska je jasn, e Ukrajinci vyuvaj principiln stejnou leteckou techniku, jakou maj Rusov, protoe to jsou pozstatky z doby dlen Sovtskho svazu.

Ukrajina byla ve patn hospodsk situaci, take nemla pli penz na to, aby si koupila njak zpadn nebo prost modernj letouny a vrtulnky, popisuje situaci Tom Souek. Podle nj jsou drony Bayraktar TB-2 jeden z prvnch modernch prostedk pouvanch pro vzdun sly. Prvnch est tureckch dron Ukrajina zskala v roce 2019.

V tto td je to prostedek s dobrm pomrem ceny a vkonu. Nen to nejsilnj dron a unese relativn mlo s nosnost 55 a 60 kilogram. Reln to jsou dv vt pumy nebo tyi hodn mal raketky a nen tak ideln na nien dlouhch obrnnch kolon. Nicmn m dlouhou vytrvalost, popisuje schopnosti asi nejpopulrnj leteck techniky pouvan na stran Ukrajiny odbornk.

Podle nj se od specilnho kontejneru, odkud je zen, me vzdlit a na 150 kilometr, pokud jej m opertor pmo dit. K tomu me vyut jeho vbavu v podob pedn elektrooptick hlavice, kde je jedna kamera pro denn a jedna pro non vidn.Dron m jet malou kamerku na ocasnch plochch, kter sleduje samotn letoun, take opertor m jakoby pohled pilota, vysvtluje v RozsteluTom Souek z asopisuLetectv + kosmonautika.

Na del przkumn mise u je teba cestu dronu pedprogramovat a on tak me autonomn lett dle a teba vyut nkter sv sofistikovan nvratov reimy, kdy ztrat signl.

V Rozstelu se dle dozvte, jak vechny vlivy mohly mt podl na souasnm stavu ruskho letectva a jak je perspektiva jeho vvoje. Dle teba tak to, jak se ovld tureck dron, jak m schopnosti a jak se li napklad od americkho dronu Switchblade, kter si me nst vojk s sebou. Dozvte se tak, jak dal drony ukrajinsk armda vyuv vetn przkumnho modeluRQ-11B Raven. Modertor s expertem probral i tma taktickho vtzstv, kter se nepot na mnostv sestelench stroj a tak lohu vrtulnk a pozemn protileteck obrany.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno