SpaceX mn plny kvli problmm druh generace druic Starlink

0
93

Prvn vrku druic druh generace vak na obn drze potkaly problmy, kvli kterm SpaceX muselo odloit dal starty s novm typem druic. Co o problmech vme a jak to ovlivnilo harmonogram mis Starlink?

Mise Starlink 6-1 probhla 28. nora 2023 a vyputn vech 21 druic typu V2-mini probhlo v podku.

Druice zaaly zvyovat svou obnou drhu nkolik dn pot, co byly vyputny na obnou drhu ve vce kolem 370 kilometr. Po pr dnech vak zvyovn sv obn drhy zastavily a udrovaly se ve vce kolem 380 kilometr. Zhruba od 15. bezna zaala jejich vka obn drhy rznou rychlost klesat u vtiny druic pomalu, ale nejmn dv klesaly pomrn prudce. Toho si viml napklad astronom Jonathan McDowell, kter spravuje vlastn databzi vech druic Starlink a sleduje jejich pohyby na obn drze. Kdy poukzal na skutenost, e druice V2-mini maj njak problm, do diskuze se zapojil tak f SpaceX Elon Musk.

Musk potvrdil, e druice druh generace se potkaj s ble neurenmi problmy, co se pr dalo oekvat, protoe druice Starlink V2 obsahuj spoustu novch technologi. Dle dodal, e nkter z druic z mise Starlink 6-1 budou deorbitovny a jin projdou testy a teprve pot bude navena jejich orbita nad drhu, na kter se pohybuje Mezinrodn kosmick stanice (420 km).

Musk neupesnil, s jakmi problmy se druice potkaj, ale podle zdroj portlu NASA Spaceflight nejde jen o jeden typ problmu a jednotliv druice jsou zasaeny rznmi zpsoby. Nkter pote pr souvisej s vpadky napjen i komunikace a jin se tkaj zen a smrovn druic.

Druice Starlink V2-mini ped uloenm do nosn rakety Falcon 9

Msto druh generace letly verze 1.5

Zatmco SpaceX eilo problmy s 21 druicemi z mise Starlink 6-1, padlo rozhodnut kvli tomu upravit harmonogram dalch chystanch start s druicemi Starlink. Na konec bezna toti pvodn byly v plnu mise Starlink 6-2 a 6-3, kter by vynesly dal vrky druic V2-mini, avak to u neplat. Jejich msto v harmonogramu pevzaly mise Starlink 5-5 a 5-10, jejich nkladem jsou druice starho typu v1.5 a kter mly pvodn startovat a nkdy bhem dubna.

SpaceX tm demonstrovalo svou vysokou flexibilitu, co se te plnovn svch mis, jeliko tato katulata s typem vynench druic nevedla k dnm odkladm. Firma toti zejm m v zsob nkolik sad druic Starlink, kter ekaj na voln nosi, a tak nen problm pehodit nklad z jedn rakety na jinou.

Napklad mise Starlink 6-2 mla pvodn lett na konci bezna s prvnm stupnm Falconu 9 s slem B1077.4. Po zmn pln nakonec odstartovala ta sam raketa ve stejnm termnu na misi Starlink 5-10 jen s tm rozdlem, e na palub byly druice typu v1.5 msto V2-mini.

Zpotku nebylo jasn, jak dlouho bude trvat analza problm s druicemi druh generace a co bude zahrnovat jejich een. SpaceX u dajn vyrb 6 druic tohoto typu kad den a kdyby se ukzalo, e je poteba implementovat njak vt zmny i pravy konstrukce, mohlo to vrazn zdret vynen dalch druic V2-mini. Pedstavitel SpaceX navc aktuln uvedl, e druice typu v1.5 se u nevyrbj, take kdyby se een problm s druicemi V2 prothlo, mohlo to teoreticky asem vst k pozastaven vech mis Starlink.

Oddlen druic Starlik V2-mini

Nakonec se ale problmy na obn drze podailo vyeit pomrn rychle. Nkter druice druh generace z premirov mise zaaly znovu navyovat svou orbitu a navc u na 19. dubna je v plnu start s novou vrkou druic V2-mini. A u tedy problmy byly jakkoli, SpaceX je evidentn povauje za vyeen, nebo obnovuje pozastaven mise s druicemi druh generace.

Na vylepen druice V2 SpaceX spolh do budoucna. Firma toti v noru zaslala adu FCC dost o povolen upgradovat druice v konstelaci Starlink prvn generace. To lze vyloit tak, e SpaceX si tm pipravuje pdu na to, aby v budoucnu mohlo pestat vynet druice prvn generace. Pvodn schvlen prvn fze konstelace, kterou bude tvoit celkem 4 408 druic a momentln je hotov z 80 %, by tak mohla bt dokonena ji s vyuitm satelit V2-mini.

Text byl pevzat ze serveru ElonX. Ped vydnm byl redakn upraven. Originl najdete zde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno