Takovto sluchtka jste v uch urit nemli. Test uniktnch LinkBuds

0
139

Zatmco drtiv vtina bluetoothovch sluchtek pro poslech na cestch je navrena tak, aby co nejvce zabrnila pronikn okolnho hluku do vaich zvukovod, koncept LinkBuds je pesn opan. Ve zvukovodu je neutsuj silikonov nstavce, mikrofony nevyuvaj pro elektronick odhlunn. Naopak, mezi zvukovody u a vnjm prostedm je zcela voln prchod, LinkBuds toti maj v tomto mst otvor.

Kolem tohoto otvoru je prstenec, ve kterm je pomrn specifick reproduktor trochu pipomnajc vcepsmov koncentrick systmy, jen msto druhho reproduktoru uprosted je umstna ona dra ped zvukovody. Reproduktor tak hraje okolo zvukovodu, ke ktermu zvuk smruje ada otvor po obvodu.

V t sti bez dry je pak akumultor, veker signlov elektronika a tak mikrofony pro snmn vaeho hlasu pi telefonovn, ppadn zprostedkovn vaich povel pro hlasov asistentky.

Zajmav funkce i ovldn

Sluchtka nemaj dn tlatka, ale jsou vybavena senzory pro ovldn tapnutm prstem bu na sluchtko, nebo ped ucho zhruba v mstech kde zan vbek tragus, smrem k lcn kosti. Vrobce rozumn vynechal jedno-tap, take v podstat nikdy nespustte dn povel omylem letmm dotykem. Co m tapnut dvakrt nebo tikrt udlat, si nastavte v aplikaci Headphones pro kad ucho zvl᚝.

Ve zmnn aplikaci mete aktivovat funkci Speak-to-chat, kter, jakmile zachyt v hlas, pozastav pehrvn hudby a pot, co pestanete mluvit (a po uplynut zvolenho asovho intervalu), reprodukci opt zahj. Konverzaci u stnku s peivem tak zvldnete bez jakhokoli ovldn.

Aktivovat i vypnout mete i automatick pozastaven reprodukce pi vyjmut sluchtek z u, ppadn jejich vypnut po delm odloen mimo transportn a nabjec pouzdro.

Kvalita hovor a poslechu

Pi zkuebnch telefonnch hovorech se ukzalo, e mikrofony sluchtek jsou schopn hlas solidn snmat i v hlunm prosted, piem tento hluk docela inn potla, take druh strana slyela prakticky jen n hlas. Zrove vak vdy, tedy i pi telefonovn z tich pracovny, poznala, e nemluvm do telefonu, ale do sluchtek hlas neznl pirozen, ale srozumiteln byl perfektn. Telefonovn ve vrazn hlunm prosted spe komplikoval fakt, e jsme sami pes okoln hluk he slyeli, co je da za zcela otevenou koncepci.

V run ulici, metru, nebo autobusu budete mluvenmu slovu he rozumt, z hudby uslyte jen st. Nco vykompenzujete zvenm hlasitosti, ale jen v omezen me.

LinkBuds nejsou sluchtka, kter byste si vybrali vhradn pro jejich zvukov kvality. Zvuk je hodn soustedn na stedn psmo, kter je pehledn, srozumiteln, vrazn a vborn iteln. Frekvenn se jim od pasu nahoru da, solidn vykreslen jsou i vysok kmitoty. Basy jsou spe decentn, vraznj plastick hloubky neekejte, natst ani bezhlav dunn. Reprodukce je svin a rychl, bohuel chyb vykreslen objemu zvuku, psob przdn.

Nco jde vylepit ptipsmovm ekvalizrem a funkc clear bass (jak jsem odprcem tchto dochucovadel, zde je to ku prospchu vci), ale jen v men me. Sluchtka podporuj i prostorov zvuk 360 reality audio, vetn kalibrace pomoc fotografi vaich u. My jsme prostorov zznamy (ale i vtinu stereofonnch) poslouchali ze sluby Tidal, nkter prostorov mixy znly poveden, jin spe tragicky. Obecn bych se bez toho obeel.

Vzhledem ke zvukovm dovednostem ns pli netrp, e v nabdce kodek chyb AptX a LDAC, vystait si muste s ACC a SBC. Spojen zajiuje Bluetooth ve verzi 5.2.

Zvr

Sony LinkBuds (kdov WF-L900) jsou hodn specifick sluchtka, kter v podstat nemaj konkurenci, a tak je k nim teba i pedstavovat. Pokud je pro vs podstatn neztratit akustick kontakt s okolm, pak pro vs mohou bt elegantnm eenm. V nabdce jsou za 4 799 K.

Pro nkoho me bt nepjemn, e se povrchu ucha dotk pmo plastov tlo sluchtek, nikoli molitan nebo silikon. Z nj jsou vyrobeny vmnn oprky, kter se v uchu zapou a udr sluchtka na sprvnm mst, na vbr jich je v balen nkolik velikost, je teba si je vyzkouet a vybrat ty optimln. Pak sluchtka dr pkn, lze je smle pout i pi sportu. Proti potu a kapajc vod by mla bt chrnna, vrobce udv stupe kryt IPX4.

Sluchtka na jedno nabit hraj pes est hodin, dobt se nm je z pouzdra podailo dvaaplkrt. koda, e chyb bezdrtov nabjen pouzdra. A taky NFC pro provn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno