Tchto pt vc provete ihned po upgradu na Windows 11

0
159

Nov generace operanho systmu Windows se na trhu objevila 5. jna 2021. Pejt na nj ze starch pota lze v ppad, e jsou vybaven Windows 10 a spluj minimln poadavky na nov systm. Distribuce zaala ve vlnch. Pokud na ni ekte, lze ji vyvolat, respektive si instalaci Windows 11 vynutit.

Jak u to u Microsoftu bv, nastaven novch Windows 11 je docela snadn, jak u jsme u modernch OS zvykl. Pokud tedy v prvodci usazenm systmu Microsoft pijmete ve, co Microsoft chce a tak povolte veker sbrn a sledovn.

Proto dvejte pozor a peliv si kadou nabdku pette, abyste vdli, s m souhlaste, ppadn vyjdete nesouhlas na to mte prvo. Pot, co proklikte dialogov okna a upravte nkolik dostupnch nastaven, skonte na inovovan ploe Windows 11.

Mohlo by se zdt, e to je ve a e mete vyuvat vhod Windows 11. Ale opak je pravdou. Vae prce nen dokonena tedy pokud nechcete pijmout vchoz nastaven, kter nemus bt nutn vyladno pro vs, a nechcete narazit na nkolik nepjemnost, kter vak mete rychle opravit. Proto, ne zanete systm vyuvat, vnujte pr minut tmto pti vcem.

1.Pro lep bezpe je vhodn pout Microsoft et

V systmu, kter vlastnte a osobn spravujete, mte dv monosti nastaven primrnho uivatelskho tu: Microsoft et nebo mstn. Staromilci budou pravdpodobn preferovat mstn et, protoe to je to, co pouvaj po cel desetilet. Ale v souasnosti je to patn volba, aspo pokud vm zle na bezpenosti. Pouvn Microsoft tu vm toti poskytuje ti vhody, kter nemete zskat s obyejnm mstnm tem.

Uivatelsk et vyuvajc Microsoft et a Windows Hello

Dky Microsoft tu toti lze aktivovat dvoufaktorov ovovn a pouvat Windows Hello, kter zapoj pihlaovn se prostednictvm hardwaru pro rozpoznvn otisk prst nebo oblieje. Navc u i v edicch Home lze zapnout ifrovn diskovho loit (sta kliknout na Start -> Nastaven -> Ochrana soukrom a zabezpeen -> ifrovn zazen). A tet vhodou je, e pokud zapomenete heslo, mete pstup k systmu obnovit pomoc nstroj pro obnoven tu Microsoft.

Je vc ne vtan, e v Microsoftu se rozhodli nenutit vs v ppad uivatelskho tu vedenho u nich pouvat jejich e-mailovou adresu (tedy napklad @outlook nebo @windowslive.com). Tm pdem mete pout vai stvajc (teba @seznam.cz nebo @gmail.com). Pokud si pece jen budete pt vytvoit Microsoft et s jejich e-mailem jako soust nastaven Windows 11, tak vzte, e nevyaduje dn propojen s dnm existujcm telefonnm slem ani jinou e-mailovou adresou. To znamen, e nedojde k dnmu vaemu sledovn.

Ji bhem instalace, respektive v prvodci nastavenm budete vyzvn k zaloen/pihlen Microsoft tu.

2.Odstrate zbytenosti

Stejn jako v ppad pedchdce i Windows 11 spolenosti Microsoft pinej dal penze, a to hned nkolika zpsoby. Nkter z nich jsme popsali v tomto lnku. Jednou z nich je ptomnost aplikac tetch stran. Jde o Candy Crush a podobn aplikace. Dalmi jsou aplikace (vtinou zkuebn) dodan vrobcem potae. Dobrou zprvou je, e vtinu tchto aplikac lze snadno odebrat.

Rozhran pro odinstalaci program

Je pravdou, e zejmna v ppad dladicovch aplikac nezabraj pli msta na datovm loiti (destky a stovky megabajt), ale nkter klasick mohou bt pravm opakem. Dle nkter sousti mohou bt permanentn spoutny se startem Windows, a tak PC zbyten brzdit zejmna pokud je hardware pomalej. Odstranit je lze na dva kliky myi. Kliknte pravm tlatkem myi na nechtnou aplikaci a vyberte Odinstalovat (ppadn aplikace najdete v menu Nastaven -> Aplikace). Svou volbu potvrte v dialogovm okn a opakujte na dal aplikace podle poteby.

3.Zapnte Windows sandbox

Mte-li Windows 11 v edici Pro, Enterprise nebo Education, potom si tuto funkci zamilujete. Umon vm toti spustit virtuln stroj bez sloitho nastavovn. Virtuln pota je zcela izolovn od vaeho hlavnho systmu, take mete bez rizika navtvit podezel webov strnky nebo testovat neznmou aplikaci, ppadn mnit konfiguraci Windows. Jakmile skonte, sandbox prosted ukonte a ve co jste v nm udlali zcela zmiz odstran se vechny stopy vaeho experimentovn.

Doinstalace rozhran Sandbox

Pestoe vyuv stejn virtualizan funkce jako Hyper-V, nen nutn Hyper-V zapnat a vyuv pouze nepatrn mnostv systmovch prostedk potae. Abyste mohli funkci pouvat, muste ji nejprve povolit. Kliknte na Start a zadejte zapnout nebo vypnout funkce systmu Windows. V seznamu najdte a zatrhnte volbu Sandbox ve Windows. Kliknte na OK, dojde k instalaci potebnch komponent a nsledn PC restartujte.

Sandbox nastartujete tak, e kliknete na Start a zadte Windows sandbox, a kliknte na zobrazenou poloku. Prosted pro virtuln pota neobsahuje tm dn aplikace, pouze webov prohle Edge a Przkumnk soubor. Vhodou vak je, e funguje Schrnka Windows, a tak lze penet texty, ale i soubory mezi virtulnm a fyzickm potaem.

4.Nechte po restartu znovu otevt pouvan okna

Chcete-li po kadm restartu PC ihned navzat tam, kde jste ped tm skonili, potom se vm bude lbit tento tip. Od Windows verze deset je v systmu ptomn funkce, kter zajist, e ho lze restartovat i bez uzaven otevench oken, a pitom po novm sputn se okna opt sama otevou. Vy je tak nemuste run hledat a ani spoutt aktuln rozdlan dokumenty atd. Jde o funkci, po kter dlouhou dobu volali uivatel. Z neznmch dvod vak nen aktivovan ve vchozm nastaven.

Aktivace funkce automatickho oteven dve otevench aplikac po restartu PC

Kliknte na Start -> Nastaven -> ty -> Monosti pihlen. Ne najdete pepna Automaticky ukldat moje restartovan aplikace, kter povolte. A to je ve. Pi ptm odhlen a nslednm pihlen do systmu Windows 11 se aplikace, kter jsou naprogramovan tak, aby vyuvaly vhod tto funkce, automaticky obnov do stavu, ped restartem. Jak jsme vak pedeslali, tato funkce funguje sice vtinou v modernch aplikacch, jako je Office, Edge, Nastaven a dalch staench z Microsoft Store. Avak nemus fungovat u nkterch ostatnch. Aby to bylo zarueno, mus vvoj aplikace implementovat podporu UWP, umoujc prv obnovu.

5.Nakonfigurujte zlohovn

Jestlie vyuijete Microsoft et jako svj uivatelsk et, potom ve slub OneDrive spolenosti Microsoft zskte zdarma 5 GB cloudovho loit pro data. Tato funkce navc umouje zlohovat nejen vae data, ale tak nastaven systmu a pracuje automaticky. Pokud proklikte vchoz monosti sluby OneDrive, Microsoft pesmruje vai sloku Plocha, Dokumenty a Obrzky do OneDrive, kter efektivn zlohuje ve, co do kterkoli z tchto sloek vlote. Pokud ji pouvte jinou svou strategii zlohovn, nebo nechcete ukldat data do cloudu (zlohujete teba na NAS), nebo protoe se bojte jejich odcizen, mete funkci vypnout. Pokud se vm lb mylenka cloudovho zlohovn, mon budete chtt zkontrolovat jeho nastaven.

Aktivace zlohovn vybranch sloek do OneDrive

Kliknte v informan sti hlavn lity na mrek a z kontextovho menu vyberte volbu Nastaven. Pepnte se na zloku Zlohovn a nsledn kliknte na tlatko spravovat zlohovn. Tm se dostanete do dalho okna, kde mte monost vybrat zobrazen sloky k zlohovn. Pokud je zvolte, potom se tyto ti sloky automaticky pesunou na OneDrive. Modr znaka zakrtnut v pravm hornm rohu znamen, e sloka je zlohovna a synchronizovna.

Dal pravy

Uvedench pt nastaven dv monost vytit ze systmu vce, ne kdybyste ho jen ponechali ve vchozm stavu. Existuje toho vak mnohem vce, co jet mete udlat. U na prvn pohled vm d zabrat nov navren hlavnho panelu a nabdky Start. I to si lze do jist mry upravit v nastaven. Ale nen toho moc, co je k dispozici. Pokud by vm inovovan verze tchto nezbytnch dvou prvk Windows nevyhovovaly, mete se pomoc nkolika krok vrtit k provenmu zpsobu. Jak na to, najdete zde.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno