V ernm moi opt ho rusk vlen lo. A dal mon dostala zsah

Ve tvrtek 5. kvtna v noci se terem rozletla zprva, e byla v ernm moi zasaena dal vznamn rusk vlen lo, po potopen kinku Moskva aktuln nejvt operan nasazen plavidlo na ernomoskm bojiti, fregata Admiral Makarov. U o den dve se spekulovalo, e jeden zsah ukrajinskou protilodn stelou Neptun mla dostat tak sestersk lo Admiral Essen, o tomto incidentu vak doposud nen vce znmo.

Podle renomovanho zpravodajskho webu LiveUAmap kolem Zmijho ostrova (toho, na kterm se v prvnch fzch vlky odehrl dnes ji legendrn incident mezi obrnci a kinkem Moskva) probh v tchto hodinch velk zchrann operace. Na mst dajn ho fregata ruskho nmonictva tdy Admirl Grigorovi. V oblasti je nkolik letadel a zchrannch plavidel, bohuel se zatm nev, o kterou ze dvou lod jde, je vak pravdpodobn, e o Admirala Makarova.

Rusk fregata Admiral Essen tdy Admiral Grigorovi

V oblasti je prokazateln tak vrazn zven aktivita americkch przkumnch bezpilotnch prostedk, kter zejm celou situaci monitoruj. Cel vc je o to pikantnj, e ob lod, jak Makarov, tak Essen, disponuj ukrajinskou pohonnou jednotkou, a prv tato jednotka je dvodem, pro Rusov nemohou dostavt dal lod tto tdy, i kdyby chtli.

Krivak IV

Pbh fregat Projektu 11356 (na Zpad znmch jako Krivak IV, nebo tda Admiral Grigorovi) je tak zajmav sm o sob. Rusk nmonictvo po rozpadu Sovtskho svazu nemlo penze na dostavbu letadlov lodi tdy Uljanovsk, ani na udrovn poetn flotily velkch ocenskch plavidel. Tak postupn pilo o nkolik tzv. vrtulnkovch kink, z nich st skonila v n a st v Indii, stejn jako o nkter mamut kinky tdy Kirov Projektu 1144.

Rusov tak v prbhu let prakticky ztratili schopnosti blue-water navy, tedy schopnost operovat na otevench ocenech a museli se soustedit, stejn jako stalet ped tm, na operace v pobench vodch rozshlho ruskho zem. Rusk nmon prmysl po rozpadu Sovtskho svazu upadl do hlubok krize, umocnn tm, e ada velkch zazen pro stavbu lod zstala na Ukrajin (vetn nejvtch sovtskch lodnic v Nikolajevu). O to vce se musel orientovat na export, piem vyuval odbornk, zkuenost i nvrh ze sovtskch dob.

Vznamnou zakzku zskaly baltsk a kaliningradsk lodnice na konci 90. let, kdy na velen indickho nmonictva zapsobil modernizan program fregat sovtsk tdy Krivak III (rusk oznaen Burevestnik), z nho vzela prakticky pln nov, modern tda vlench lod o dlce 125 metr, vtlaku 4 tisce tun, kter byly vyzbrojen stelami s plochou drahou letu Kalibr a pozdji i modernmi indicko-ruskmi stelami BrahMos.

Z tohoto nvrhu tak vznikla tda indickch lod Talwar. Od roku 2003 Indie obdrela est jednotek tto tdy (Talwar, Trishul, Tabar, Teg, Tarkash a Trikand), dal dv lod (Tushil a Tamala) by mla zskat v nsledujcch dvou letech. Pot se vroba pesune z Baltu do indickch lodnic ve stt Goa a Indov si lod budou vyrbt sami.

Postsovtsk vojensk prmysl se neme chlubit velkmi spchy. Jednou z vjimek je prv spn konstrukce exportnch fregat Talwar, kter pes pvodn nezjem nakonec upoutala i domc admiralitu. V roce 2010 proto Rusov zaali stavt svoje vlastn talwary, nazvan Projekt 11356. Prvn dv jednotky (Admiral Grigorovi a Admiral Essen) byly pijaty do sluby na jae 2016, tet, Admiral Makarov, je nsledovala na konci roku 2017.

Ukrajinsk embargo

Do projektu ruskch talwar vak vstoupila okupace Krymskho poloostrova a Donbasu. Sovtsk nmon prmysl byl velmi siln zvisl na tovrnch, kter byly historicky umstn na sovtsk Ukrajin. Dokud mezi obma zemmi panovaly dobr vztahy, niemu to nevadilo, domc dodavatelsk etzce jen nahradily mezinrodn smlouvy. Kdy vak Rusov zaali zabrat sti ukrajinskho zem, vyhlsila ukrajinsk vlda na dal dodvky zbrojnho vybaven do Ruska embargo.

Krom ruskch vrtulnk, jejich vroba kvli zastavenm dodvkm motor prakticky rok stla, nebo problmm s dopravnmi letouny Antonov, se najednou Rusov museli potkat tak se zastavenm dodvek plynovch turbn DS71, lodnch motor pro svoje nov fregaty Projektu 11356. Akoli se je pokusili nahradit, dostaten vkonn turbny nedokzali ani na nkolik pokus vyvinout v dostaten kvalit, a tak se nakonec museli dalch jednotek prozatm zcela vzdt.

Ti chystan lod, Admiral Butakov, Admiral Istomin a Admiral Kornilov tak nabdli v rozestavnm stavu Indii, kter je pevzala, financuje jejich dokonen a mezi lety 2024 a 2026 je plnuje zaadit do sluby pod nzvy Tushil a Tamala (tet lo zatm pojmenovna nebyla).

Perlika nakonec Ukrajinci Indm potvrdili, e pro jejich lod sv plynov turbny dodaj. Rusov tak paradoxn stavj pro Indy z ukrajinskch komponent, kter jim samotnm jsou nedostupn.

Po zkuenostech ze situace kolem potopen kinku Moskva se d oekvat, e v nejblich hodinch nebudeme mt pesnj informaci o tom, kter pesn lod a jak byly zasaeny. Tak informace o ppadnm potopen se na veejnost jist dostanou a se zpodnm.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts