Vdci objevili na Plutu ledov sopky, kter jsou mon stle aktivn

0
46

Na povrchu Pluta je deset nebo i vce kryovulkn, nejvy nich maj sedm tisc metr. Na rozdl od pozemskch sopek, kter chrl plyny a roztaven horniny, kryovulkny tto trpasli planety vytlauj velk mnostv ledu, zejm zmrzl vody. Vdci chrlen materil konzistenc pirovnali k zubn past.

Kryovulkny vdci ji dve nali teba na trpasli planet Ceres nebo nkterch mscch planet Jupiter, Saturn a Neptun. Podle odbornk se ale vechny li od Pluta, a to dky odlinm podmnkm na povrchu, jako je teplota a atmosfrick tlak, a tak dky odlin smsi ledovch materil.

Nlez tchto prvk skuten naznauje, e Pluto je aktivnj nebo geologicky ivj, ne jsme si mysleli, uvedla planetrn vdkyn Kelsi Singerov ze Southwest Research Institute v Boulderu v americkm Coloradu, hlavn autorka studie publikovan v odbornm asopise Nature Communications.

Kombinace tchto rys, tedy e jsou (sopky) geologicky mlad, pokrvaj rozshlou oblast a jsou s nejvt pravdpodobnost tvoeny vodnm ledem, je pekvapiv, protoe to vyaduje vce vnitnho tepla, ne jsme si mysleli, e Pluto v tto fzi sv historie m, dodala Singerov.

Men ne Msc a obrovsk vzdlenost od Slunce

Pluto je trpasli planeta, o status planety pila v roce 2006. V prmru m asi 2 380 kilometr a je men ne Msc. Jeho vzdlenost od Slunce je asi tyicetkrt vt ne vzdlenost Zem od Slunce. Jeho povrch tvo planiny, hory, krtery a dol.

V ervenci 2015 dorazila na vzdlenost 12 500 kilometr od Pluta americk sonda New Horizons. Podila fotografie Pluta, na nich je patrn ada rudch ploch, pravdpodobn zmrzl vody.

Zveejnn studie pinesla nejen rozshl dkazy o kryovulkanismu, ale tak potvrdila, e se nejedn o jednorzov jev, ale o dlouhodob proces, uvedl dal z autor studie Alan Stern.

Na Plutu je nejvce fascinujc, e je tak sloit stejn sloit jako Zem nebo Mars, pestoe je men a ve velk vzdlenosti od Slunce, ekl Stern.

Pluto je geologick zem zzrak, ekla Singerov. Objevovn Pluta pirovnala ke skldn puzzle. I kdy mte nkolik kousk, stejn nemte tuen, jak vypad zbytek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno