Vesmrnm turistm na ISS budou mit mozkovou aktivitu v mikrogravitaci

Jeden z mnoha experiment, kter m provst posdka lodi Crew Dragon bhem sv desetidenn kosmick mise Ax-1, je navren ve spoluprci s oddlenm kognitivnch a mozkovch vd Ben-Gurionovy univerzity ve mst Beer Sheva v Izraeli.

Na ISS k tomu vyuije headset spolenosti brain.space, kter bude zaznamenvat a analyzovat neurologickou aktivitu len posdky. Vsledek zkoumn m odhalit, zda se data zskan v mikrogravitaci li od vsledk dosaench na Zemi. Po dokonen mise bude hardware pipraven pro nvrat pi ptm dostupnm letu zpt na Zemi.

Izraelsk firma brain.space sama sebe pedstavuje jako spolenost zabvajc se infrastrukturou mozku. Vyvj hardware, software a procedury pro vzkum mozkovch funkc s pouitm EEG (elektroencefalografie). Clem firmy je vytvoit standard pro monitorovn neurologick kondice (angl. neuro-wellness) astronaut ve vesmru.

Svj EEG headset vyvj u 4 roky a tvrd, e jsou v nm pouity prlomov technologie v designu hardwaru i nejmodernj uml inteligence pro interpretaci dat a odstrann umu v signlu.

Li se prce mozku na Zemi a ve vesmru?

Projekt brain.space je soust mise Rakia, kterou sponzoruje Ramon Foundation a kter posl 30 rznch experiment na Mezinrodn vesmrnou stanici spolen s druhm izraelskm astronautem Eytanem Stibbem.

Mezi hlavn cle experimentu patpozorovn a identifikace zmn mozkov aktivity testovanch jedinc pi vykonvn stejnch kon pi rovni gravitace 1 G a 0 G. Tm maj btpoloeny zklady pro budouc pravideln monitorovn a diagnostiku mozkov aktivity astronaut a takoven vhodnosti danho zazen.

Men budou provdna po osm dn. Kad den dv patnctiminutov procedury. Operace bude zena z NASA Glenn Research Center ve spoluprci s kancel brain.space v Tel Avivu. Po kad procedue budou zskan data peposlna k analze na Ben-Gurionov univerzit.

Vichni astronauti, kte se experiment zastn, byli vykoleni zstupci brain.space v noru letonho roku. kolen zahrnovalo jak seznmen se s hardwarovm rozhranma jeho pouvnm, tak i ovldn softwaru brain.space. Porovnvac pedstartovn experimenty pak byly provdny v zazench SpaceX mezi 9. a 11. beznem.

Stejnmi procedurami jako na orbit projdou zastnn astronaut tak po nvratu na Zemi, aby bylo mon porovnat eventuln zmny jejich mozkov aktivity zpsoben pobytem v kosmu.

Mozkov aktivita se mila ji dve

Pklady experiment provdnch v minulosti na ISS:

Experiment Altea na Mezinrodn vesmrn stanici

Nen to poprv, kdy na ISS budou vykonvny pokusy s EEG nebo podobnmi zazenmi. Vce informac mete najt napklad zde. Neinvazivn neurln rozhran brain.space je sice vbec prvnm systmem suchho EEG s vysokm rozlienm na vesmrn stanici, ale gelov EEG s nim rozlienm u zde nejednou testovna byla.

Tyto star systmy vak byly sloit v nastaven a pouvn v mikrogravitaci a zamovaly se pouze na jednoduch men mozkov aktivity.

Text byl pevzat z portlu ElonX. Ped vydnm byl redakn upraven. Originl najdete zde.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts