Vhte s upgradem na Windows 11? Tyto informace byste mli vdt

Windows 11 m za sebou devt msc ivota. Vydn byl v jnu 2021 a od t doby na nj upgradovalo, i s novm potaem si ho podila ada uivatel. Podle statistik na Statcounter mezi systmy Windows nejnovj edice prozatm figuruje na tetm mst (prvn je Windows 10, a druh stle Windows 7). Z trendu je vak patrn, e podl jak destek, tak sedmiek m klesajc tendenci, a naopak jedenctky rostou.

Podl verz Windows na desktopech v celosvtovm mtku

Nkte uivatel z rznch dvod nechtj pejt na nejnovj iteraci Windows. Maj na to prvo. A na zmnu stle dostatek asu. Windows 10 toti bude podporovn a do 14. jna roku 2025. V klidu tak mohou pemlet, zda novou verzi pijmou, i nikoliv. Nicmn pojme se podvat na mon scne, kter mohou nastat, pokud byste na Windows 11 neupgradovali. A zmnme i dal informace, kter byste mli vdt.

Co kdy te neprovedete upgrade na Windows 11?

Prvn je zapoteb ci, e nen poteba, abyste okamit upgradovali na Windows 11. Dokonce i sm Microsoft tvrd, e tak nemuste uinit. Aktualizaci pestoe, se zobrazuje toti mete odmtnout. Podobn, jak lze odmtnout jakoukoliv aktualizaci, kterou spolenost Microsoft nabz (prost nezahjte proces stahovn a nslednou instalaci ve slub Windows Update). Pokud se tak rozhodnete, znamen to, e svj pota mete stle bezpen pouvat a oekvat, e budete dostvat dleit aktualizace zabezpeen, kter systm udr v chrnnm stavu a do konce ivotnosti (tedy do 14. jna 2025).

Windows 11

Mon vs napadlo, e zatmco nyn Microsoft umouje pechod na novj generaci Windows zdarma, pozdji by za to mohl chtt zaplatit. Meme vs ujistit, e to se nestane. Nejsou k tomu pedpoklady. Nestalo se to ani v minulosti (a to Microsoft upgrade zdarma u njak ten ptek nabz, respektive dlal s pedchozmi verzemi). Navc v jeho zjmu je, migrovat vtinu uivatel vdy na nejnovj generaci operanho systmu.

Jak instalaci vyvolat?

Pokud jste nabdku instalace odmtli a nyn byste ji rdi spustili, mete upgrade inicializovat nkolika zpsoby. Za prv, vdy mete pejt do Nastaven a na zloce Windows Update kliknout na tlatko Vyhledat aktualizace. K upgradu systmu Windows 10 na 11 mete pout tak nstroj Media Creation Tool. Ped aktualizac, respektive staenm ISO souboru se vak ujistte, e v systm je pro tuto generaci Windows vhodn. Star potae to bohuel nespluj v potai muste mt platnou licenci Windows 10, pipojen k sti, TPM 2.0 nebo alespo TPM 1.2 a funkci UEFI.

Chcete-li upgradovat pomoc Media Creation Tool, navtivte strnku pro jeho staen, sthnte ho tlatkem Sthnout nstroj a jakmile bude stahovn dokoneno, sta nstroj spustit a instalan proces zane upgradovat v systm. Pokud si spe pejete vytvoit spoutc USB nebo DVD mdium, mete si ho ve stejnm nstroji nechat vytvoit. Dky tomuto mdiu mte monost systm nainstalovat napklad do virtulnho potae.

Jak rizika existuj, pokud do termnu neupgradujete?

Pokud neaktualizujete systm ped ukonenm podpory v roce 2025, v pota bude elit nkolika rizikm. Za prv, pijdete o nejnovj funkce systmu, aktualizace zabezpeen, opravy a kompatibilitu pro nadchzejc funkce a programy. Tento nedostatek aktualizac bude znamenat, e v systm bude zranitelnj vi tokm.

Pouvn zastaral verze Windows navc zpsob to, e v pota bude nchylnj k nkaze PC viry (malwary), kter mohou sledovat vai aktivitu; potaovmi ervy, kter mohou pokodit data; ransomwarovm tokm, kter mohou za vae osobn informace poadovat vpaln a podobn.

Navc po nkolika letech, kdy podpora systmu skon, mohou i nkte vrobci aplikac pro tuto verzi pestat poskytovat podporu, aktualizace i dokonce je zru pln. Vae aplikace tak budou zranitelnj vi zneuit zabezpeen, protoe nebudete moci aktualizovat na jejich nejnovj verzi.

Pokud hrajete hry, mete pijt o sv oblben hry a jakkoli nov hry, kter budou pedstaveny v budoucnu. Hry, kter pouvaj nstroje proti cheatm, se zanaj spolhat na bezpenostn funkce Windows 11, aby poskytovaly lep a poctivj hran. I kdy mohou stle fungovat na Windows 10, mete oekvat, e v blzk budoucnosti bude vyadovno, aby hri peli na Windows 11.

Je mon zstat u Windows 10 navdy?

U od pradvna st uivatel radji zstvala u stvajc oblben verze Windows, ne aby pela na novou. Nen tak pekvapenm, e ve uveden data sluby Statcounter ukazuj na to, e napklad 13 % uivatel stle pouv od 14. ledna 2020 nepodporovanou verzi Windows 7. Podobn to plat i pro verze Windows 8 a dokonce i pro tolik dve oblben ikonick Windows XP. Uivatel v tchto systmech vak el popsanm vznamnm bezpenostnm rizikm.

Pokud tedy neupgradujete vbec, nejen e ohrozte svj systm, ale tak pijdete o nov funkce a bezpenost. Pokud navc neprovedete upgrade ped koncem podpory Windows 10, respektive do stanovenho termnu, budete mon muset v budoucnu za upgrade zaplatit.

Co kdy nemete na Windows 11 upgradovat?

I to se me stt. Jestlie jste provedli kontrolu PC a zjistili, e nespluje podmnky pro upgrade (s tmto omezenm si lze vak poradit), mte k dispozici pouze nkolik monost. Bu mete riskovat rizika, o kterch jsme psali, nebo koupit nov pota (ppadn upgradovat st jeho hardwaru).

Posledn monost je zvolit jin operan systm. Napklad Linux, nebo Chrome OS oba jsou bezplatn a nekladou tak vysok nroky na hardware (jako v ppad Windows 11).

A jak vnmte Windows 11 vy? Upgradovali jste na nj u, vhte, nebo jste se rozhodli pro zmnu? A jakou? Dejte vdt v diskuzi.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts