Vylate si ve Windows 11 svj informan kanl, widgety jsou zpt

0
69

Windows 7 byl poslednm operanm systmem spolenosti Microsoft, kter podporoval widgety. V dalch generacch zmizely. Oficilnm dvodem byla bezpenost. Zatmco nkte uivatel je nepouvali, existovala pomrn poetn st tch, kte si je zamilovali. A potom tu je nov generace uivatel, kte tuto vychytvku nezaili vbec. S vydnm Windows 11 se widgety vrtily a pinej renesanci.

Microsoft chtl po vzoru mobilnch zazen dt uivatelm monost zskat informace, kter asto na internetu separtn a bhem dne opakovan hledaj. Jako nejefektivnj zpsob se jim jevil panel s wigety, je jednoduchm zpsobem poskytuj na jeden klik to, co hledme.

Panel se skld ze t sekc. Zcela nahoe je vyhledvac pole,pod nm nsleduje sekce, kter zobrazuje informace o poas, akcich, sportovnch vsledcch a promt nejnovj fotografie umstn ve slub OneDrive. Spodn sekce potom nabz klikac nadpisy a nhledy na vybran lnky z rznch informanch zdroj. Postupnm rolovnm se objevuj dal a dal. Co se bude zobrazovat, si lze pizpsobit.

Vyhledvac pole a informace ve widgetech

Tip

Chcete-li otevt panel s widgety rychle a bez klikn, pouijte klvesovou zkratku Windows + W.

Krom tchto vchozch widget je mon pidat i dal. Vechny prozatm pochzej od spolenosti Microsoft, kter u krtce po uveden Windows 11 sdlila, e m v plnu zpstupnit tvorbu widget tetm stranm. Do dnenho dne se tak ovem zejm nestalo, a tak uivatel maj k dispozici jen velmi mlo widget.

Zaj

Pidat nebo odebrat widgety

Vchoz seznam widget si snadno upravte tak, e v zobrazenm panelu kliknete bu na svoji ikonu avatara vpravo nahoe, nebo na tlatko Pidat widget ped sekc zprv. Zde jsou k dispozici nsledujc widgety zabezpeen rodiny, kolnek, informace o dopravnm provozu, kalend, tipy a hry. Celkem je pro ns k dispozici devt widget. ed zobrazen se v panelu ji nachzej. Kliknte na ty, kter chcete pidat mete vybrat vechny. Widgety budou automaticky zalenny do panelu.

Pidn i odebrn widget

Pizpsoben velikosti a zmna msta

Panel s widgety si lze vyladit nkolika zpsoby.

Prvn umoujewidgety pesunout na jin msto, a tak si je uspodat podle svho, kdy napklad preferujte zobrazen informac o poas zcela nahoe. Kliknte a podrte tlatko myi na zhlav widgetu a pesute ho na nov msto.

Dal monost pravy spov ve zmn velikostiwidgetu, jeho odebrn z panelu nebo prav. Tato funkce je ukryta pod temi tekami v pravm hornm rohu. Kliknutm se zobraz kontextov nabdka. Co v n bude zobrazeno, bude zviset na konkrtnm widgetu. Napklad widget Poas me bt mal, stedn nebo velk a mete si jej pizpsobit tak, e zadte lokaci, pro kterou m zobrazovat poas, a to, zda m zobrazovat stupn Fahrenheita, nebo Celsia. Naopak widget Fotografie disponuje pouze zmnou velikosti zobrazenho okna.

Kliknete-li na nzev widgetu v levm hornm rohu, dojde k pesmrovni na samostatnou strnku do internetovho prohlee Edge, kde zskte dal informace napklad vce podrobnost o poas nebo nejnovjch sportovnch vsledcch.

Konfigurace widget

Aby informan kanl zobrazoval zprvy, kter chcete

Sekce novinek, nachzejc se pod tlatkem Pidat widgety, je sloena z panelu hlavnch pspvk a pod nm nsleduj dal jednotliv zprvy. Krom informace, z jakho zdroje pochz (informanho serveru), se zobrazuje tak, kdy byla zveejnna, nechyb jinmi uivateli pidlen emotikony vetn monosti pidat sv (palec nahoru, srdce atd.)

Zmna osobnch preferenc aby se zobrazovaly relevantn zprvy

To dleit se vak ukrv v kontextovm menu pod temi tekami vedle kadho nadpisu. Zde mte monost palcem nahoru nebo dolu ovlivovat, zda (ne)chcete zobrazovat vce podobnch pspvk. Uml inteligence od vs tmto zpsobem zsk informaci o tom, co vs zajm a co nikoliv.Dle mte monost zcela skrt lnky z tohoto serveru,uloit pspvek na pozdji a tak je tu tlatko nahlsit problm.

Posledn volbou je Spravovat zjmy. Kliknete-li na ni, skonte opt v browseru Edge. Na strnce Moje zjmy mete systmu Windows sdlit, jak typy zprv chcete nebo nechcete v informanm kanle dostvat. V prav sti strnky si mete vybrat kategorie zprv: Vybrno editory, Zbava, Finance, Zprvy, Sport atd. Po kliknut na uvedenou kategorii ji zanete v panelu odebrat.

Konfigurace widgetu v browseru Edge

Pokud se podvme na dal zloky na tto strnce, zjistme, e k dispozici je Moje uloen poloky (zde najdete zprvy, kter si oznate k peten na pozdji),Historie (seznam lnk, na kter jste v panelu klikli bhem poslednch 48 hodin) a Nastaven prosted.

Dky posledn jmenovan volb si lze vybrat jazyk vaeho zdroje nebo zapnat a vypnat nkolik funkc, vetn ikon reakc podobnch Facebooku. Mete tak vypnout nkter zkladn informan karty, jako je poas, finance atd.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno