Webb objevil star galaxie s hvzdami, kter by takto nemly existovat

0
38

Pi analze jednch z prvnch snmk, kter podil teleskop Jamese Webba, narazili astronomov na jednu zhadu. Podle serveru Space.com je okovalo zjitn, e ob a vyspl galaxie zjevn existovaly pomrn krtce po velkm tesku, tedy vzniku vesmru. Je to neekan zjitn a nikdo nedoke vysvtlit, jak se takto velk galaxie s tak pli starmi hvzdami vytvoily. Zjitn neodpovdaj ani dvjm pozorovnm mn vkonnm Hubbleovm vesmrnm dalekohledem.

Galaxie zhruba o velikosti na Mln drhy s velkmi ervenmi hvzdami zachytily snmky vzdlench zkout vesmru, pozen bhem potench pozorovn JWST. Galaxie popsan v nov studii jsou tak vzdlen, e se i vkonnmu dalekohledu jev jen jako naervenal puntky. Analzou svtla, kter vyzauj, astronomov dospli k zvru, e se jejich prostednictvm dvaj na dtstv vesmru jen 500 a 700 tisc let po velkm tesku.

Takto ran galaxie samy o sob nejsou pekvapujc. Astronomov oekvali, e prvn hvzdokupy se vyskytly krtce pot, co vesmr pekonal takzvanou dobu temna, tedy zhruba prvnch 400 tisc let sv existence, kdy vesmr prostupovala jen mlha z atom vodku.

Msto mladch modrch, velk dospl erven hvzdy

Mli jsme konkrtn vysvtlen pro typ galaxi existujcch v ranm vesmru: Jsou mlad a mal, sdlil Space.com astronom Joel Leja z Pensylvnsk sttn univerzity a jeden ze spoluautor pslun studie. Pedchoz studie o ranm vesmru, zaloen na pozorovnch Hubbleova teleskopu a dalch nstroj, podle odbornka popisovaly spe mal, modr, dtsk galaxie v ranm obdob vesmru. lo tedy o objekty, kter vznikly teprve nedvno z pvodn kosmick polvky a samy si utvoily sv mlad hvzdy a struktury.

Mlad hvzdy obecn z mode. S postupem asu ervenaj, tm jak spaluj sv palivo. V dvnch galaxich, ne n se zamuje Webbv teleskop, astronomov star erven hvzdy neoekvali. Neekali ani to, e najdou galaxie masivnj ne zhruba miliardu slunc. Naervenal body vak nasvduj tomu, e jsou padestkrt masivnj.

Teleskop Jamese Webba pozoruje vesmr ze vzdlenosti 1,5 milionu kilometr od Zem od loskho ledna. Zazen, dosud nejvkonnj svho druhu, v hodnot deseti miliard dolar (223 miliard K) je projektem NASA, ESA a kanadsk vesmrn agentury CSA.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno