Windows 11 stle postrdaj funkce, kter by uivatel ocenili

0
286

Operan systm Windows 11 s sebou pineslnkter nov uiten funkce, vetn snadnjho vytven virtulnch tematickch ploch, pichycen a rozvren oken, widget i integrovanjho prosted Microsoft Teams. Nejde vak o plnou rekonstrukci Windows 10. Nkte uivatel zkrtka doufali, e novho bude vce. Pojme se nyn podvat na to, co ve Windows 11 stle chyb.

Vertikln hlavn panel

Zatmco Hlavn panel lze ve Windows 10 pesunout nahoru, ale i do strany, tedy do svisl polohy, ve finle z hlediska uivatelskho rozhran nen jeho pouvn ono. Ve Windows 11 jsme se dokali, e panel nelze pesunout ze spodn sti jinam. Krok jet vce patnm smrem? Mon. Na druhou stranu dolo k velk nevoli ady uivatel k jakmusi vyitn. Je tedy mon, e s nm m Microsoft dal velk plny, a teba ho pipravuje prv na lep, mn chaotick pouit ve svisl podob.

Rychlej aktualizace

Windows 10 udlal velk krok k lepmu zabezpeen. Pedevm co se te distribuce aktualizac. Spolenost Microsoft plnovala pro nov model nepetrit aktualizace, co je skvl pro zabezpeen pota. Tyto aktualizace jsou vak stle tkopdn. Ve Windows 11 bychom tak rdi vidli pstup, kter by se podobal tomu, kter pouv Google v Chrome OS. V nm k upgradu dochz postupn a na pozad. Zd se vak, e tento proces pro Windows 11 zatm nen plnovn. Otzkou zstv, jestli je vzhledem k zkladm Windows vbec mon.

Rychlej vypnut, restart a probuzen ze spnku

Dostupn reimy pro vypnut, uspn i restart PC

Pestoe potae s Windows 10 startuj pomrn rychle, jist rezervy jet maj v restartech, vypnn a startu z reimu hibernace. Doufali jsme, e Microsoft zapracuje na ukonovn, respektive rychlejm zavrn/ukldn oken. To se ve Windows 11 neodehrlo a nejsou ani dn informace o tom, zda se na tomto poli nco chyst.

Chybjc multi-touch gesto

Operan systm Mac OS nabz na trackpadu notebooku monost k petahovn poloek/oken, soubor atd. pout ti prsty tedy prostednictvm jednoduchho gesta. Ve Windows stle musme pout dvojit tapnut. Kdyby byla tato funkcionalita zavedena, vedlo by to opt ke zrychlen prce. Krom toho by se mohla objevit i dal nov gesta pro trackapd.

A kdy u jsme u trackpadu, a hlavn u Mac OS, nebylo by od vci, implementovat snadn pepnn smru skrolovn. Jist, asi ada z uivatel si ponech klasick, ale ti, co pouvaj Mac OS, maj prv monost vyut k tomuto elu pepna. Uivatel Windows to mus provst sloitji v systmovm registru.

Tvorba uivatel

Nov et uivatele ve Windows 11

Co je ve Windows opravdu na povenou, je systm zavdn novch uivatel. Pokud tak chcete uinit, Microsoft vehementn vnucuje svj online et. A po nkolika odmtnutch si lze nastavit offlinov. Uvtali bychom tak nejen usnadnn torby samotnch t, ale tak vylepen jejich nastavovn. V ppad zmny onlinovch je toti nutn konfiguraci provdt v browseru, a tud vyaduje pipojen k internetu. A co je dle neuviteln, tak v ppad upgradu na Windows 11 Home edice je vyadovn Microsoft et a pipojen k internetu.

Vylepen nastaven kamer a mikrofonu

Nastaven zvuk ve Windows 11

Vzhledem k tomu, e mnoho lid pelo na vzdlenou nebo hybridn prci, jsou pro vechny videohovory prostednictvm platforem Skype, Teams, Zoom, atd. zsadn. S nrstem prce z domova stle vce uivatel vylepuje nastaven svho potae pomoc vce webovch kamer, mikrofon a nhlavnch souprav.

Systm Windows 10 tomu nejde moc naproti je t잚 v nm pohodln pouvat, respektive vybrat zazen, je chcete pouvat, a nkdy vyaduje, abyste nkter deaktivovali. Ve Windows 11 se sice objevily nkter uiten funkce pro hybridn pracovit, ale nastaven, respektive pouvn kamer a mikrofon se nezmnilo.

Widget s ivmi dladicemi

Ve Windows 11 se objevilywidgety. Naopak zmizely iv dladice z nabdky Start, kter se nikdy moc neprosadily. Jene, pro zobrazen widgetu muste kliknout a iv nhledy zcela vymizely. Kdyby se oba tyto prvky zkombinovaly, a napklad pouvaly rovnou na pracovn ploe formou ivch nhled, mohlo by to pinst adu vhod. Pokud by Microsoft el tmto smrem, jist by to ocenila nejen generace milenil.

Widget nov funkce Windows 11

Dal vlastnosti

Na co potom netrpliv ekme, je avizovan podpora spoutn aplikac pro Android. Na tto novince se intenzivn pracuje a v oficiln podob by se mla objevit pt rok. Podle veho to vak nebude zadarmo. Pracovat bude na technologii virtulnch zdroj, a to bude znamenat, e pro pouit bude muset bt pota vybaven vt pamt RAM.

Pokud se zastavme u hodin, tak nejeden uivatel by pivtal monost zobrazovat i sekundy. Co vak chyb, je absence hodin i na dalch obrazovkch. Pro to ani po letech nejde?

Zmn doznala i kontextov nabdka, zjednoduila se. Pro nkoho pnos, pro jinho zase velk problm. Pitom ji dvno prv tato nabdka by mohla bt pizpsobiteln stailo by si ve snadno naklikat, tak jak to dnes um aplikace tetch stran, kter tento neduh za Microsoft e.

Kontextov nabdka je zjednoduena.

Velmi nepouiteln je i kalend s agendou. Jist by si zaslouil pepracovat, a potom by plnovn v nm mohlo bt efektivnj a teba by tuto aplikaci i nkdo pouval. Navc, pro se zobrazuje spolen s Centrem akc?

A co vy? Co vm ve Windows chyb za funkce? Dejte vdt v diskusi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno