Zbran povstalc. V kvtnu 1945 pouili i tanky a letadlo

Povstaleck Hetzer

Prask povstn je co do potu aktivn zastnnch osob i utrpnch obt nejvt bitvou naeho nroda za svobodu na vlastnm zem v jeho novodob historii. A i kdy zde hovome o povstn praskm, tak povstaleck boj se na konci vlky strhl vcemn na celm v do t dob jet neosvobozenm zem protektortu.

Prask povstn vypuklo 5. kvtna 1945 a trvalo prakticky a do 9. kvtna. Nejintenzivnj boje v Praze ovem probhaly ve dnech 6. a 8. kvtna. Povstalcm tehdy do jist mry a v nkterch lokalitch pomohli vlasovci, tedy pslunci Rusk osvobozeneck armdy (ROA). Vlasovci byli pvodn sovtt vojci vstoupiv po zajet na stranu uchvatitele, kte se nakonec pod tlakem okolnost rozhodli bojovat zase proti Nmcm.

Nmci v Praze 8. kvtna ve tyi hodiny odpoledne podepsali kapitulaci s tm, e msto opust a vydaj se spodan smrem k Plzni, kde chtli hledat tst u Amerian. Odchod ml bt zahjen toho samho dne v est hodin veer. Povstaleck tb vyjednnm kapitulace nmeckch vojsk vytoil Stalina, kter chtl mermomoc vidt jako osvoboditelku Prahy Rudou armdu.

Na kapitulaci ovem nedbaly zbytky tvar Waffen-SS a ve sv vlce si bezostyn pokraovaly. S poslednmi esesky se potom 9. kvtna dostali do kku pslunci sovtskch tankovch jednotek, kter toho rna do Prahy dorazily (je pravda, e na pedmst Sovti dorazili ji v noci, ale trochu si odpoinuli a pokali, a vyjde slunce).

Prask povstn, kvten 1945

Prask povstn v slech

Podle dennch hlen podlhalo Vojenskmu velitelstv Velk Prahy ke dni 5. kvtna asi 19,5 tisce osob, z eho bylo 1 716 dstojnk, a ke dni 8. kvtna to u bylo 35,5 tisce osob vetn 3 292 dstojnk. Dal povstalci ani nebyli evidovni, o stavitelch barikd ani nemluv. Na druhou stranu podle povlenho odhadu velitele povstn, generla Karla Kutlvara, se pmo povstaleckch boj se zbran v ruce mohlo zastnit tak dvanct tisc lid.

Ztrty na povstaleck stran inily v Praze (myleno souasn zem Prahy) vce ne ti tisce padlch a vce ne tyi tisce zrannch, zde jsou zapotni i nebojujc. Jen pro porovnn meme uvst, e pi Karpatsko-dukelsk operaci ml 1. eskoslovensk armdn sbor lidsk ztrty ve vi 935 padlch, 4 518 zrannch a 756 nezvstnch (piem nezvstn budou ve sv vtin prakticky padl).

Pslunk ROA padlo v praskm povstn kolem t stovek. A poslednho dne, 9. kvtna 1945, jet asi dvacet vojk Rud armdy.

A dle se podvme na nkter z povstaleckch zbran.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts