Analytik: Putin do akce nasad letectvo a dlostelectvo, ale Kyjev neobsad

Jsem si tm jist, e k opravdu velk invazi, kter by smovala teba k obsazen Kyjeva, nedojde. Ale njak men ozbrojen akce pravdpodobn je, mysl si analytik. Ale je myln se domnvat, e Vladimir Putin m na vbr pouze mezi ofenzivou na Kyjev nebo staenm vojsk, to je nerealistick pedstava.

Ti mon varianty konfliktu

Luk Visingr v Rozstelu pedstavil ti dal mon varianty, kter povauje za mnohem pravdpodobnj ne klasickou konvenn vlku. Realisticky si umm pedstavit srii dlosteleckch a leteckch der, kter by zpsobily ukrajinsk armd vojensk ztrty.

Umm si pedstav tak vpd nebo njezd ruskch pozemnch vojsk na ukrajinsk zem mimo Donbas, kter by tak zpsobil Ukrajin vojenskou porku, ale potom by se rusk jednotky sthly zptky. A umm si pedstavit teba to, e by Rusov mohli poslat svoje oficiln oznaen jednotky na Donbas. Zdvodnili by to tm, e jde o mrov sly, kter pily pod zminkou, e jsou tam ohroen rut oban, vysvtluje analytik.

Zsadnm problmem hrozcho konfliktu na Ukrajin je podle Luke Visingra odlin vnmn situace z rusk a zpadn perspektivy. Jakkoliv nm to me pipadat dtinsk a paradoxn, Rusov sami jsou pesvdeni, e se brn. Oni jsou skuten pesvdeni, e jim hroz nebezpe. Celou svou strategii, vechny sv kroky vnmaj jako striktn obrann.

Oni jsou opravdu pesvdeni, e Severoatlantick aliance pro n pedstavuje hrozbu. I vojensk spoluprce NATO s Ukrajinou pro n pedstavuje ohroen. Jsou pesvdeni, e potebuj provst kroky, ktermi Ukrajinu od spoluprce s NATO odrad nebo odstra. Tedy chtj, aby Ukrajina pestala spolupracovat se Zpadem a aby se zaala chovat vce prorusky, mn analytik.

Cel rusk strategick mylen usiluje o to, aby se Rusko znovu nestalo clem pekvapivho vojenskho toku ze zpadu. To je nco, s m se u Rusov v historii mnohokrt setkali. A proto se sna, aby mezi nimi a ppadnm protivnkem bylo co nejrozlehlej zem, kter bude bu neutrln nebo pmo ovldan njakmi proruskmi reimy, a tud neme bt pro takov tok pouito jako nstupit, vysvtluje Luk Visingr.

Z jejich pohledu jde tedy o ruskou obranu, z naeho pohledu se ale Rusko chov jako agresor. N pohled k, e Rusko ikanuje Ukrajinu. Ale oni to vnmaj naprosto odlin. Podle nich Ukrajina spolupracuje s NATO, kupuje zpadn zbran a psob tam zpadn vojent poradci, tvrd Visingr.

Putin se za deset let zmnil

Visingr se v Rozstelu zamyslel i nad tm, zda takto emotivn vnm situaci na Ukrajin i samotn rusk prezident Vladimir Putin. Podle nj byl jeho pohled na napjatou situaci ped deseti lety odlin a konfliktu se brnil. Pod vlivem svch poradc a spolupracovnk sv nzory zejm pehodnotil. Luk Visingr si tak mysl, e zestrl a vnm svt mnohem emotivnji ne dve.

A o co mu tedy jde? Jak podmnky si klade Rusko, aby s Ukrajinou nezahjilo vlen konflikt? Rusov chtj, aby Ukrajina deklarovala svou neutralitu, aby to zakotvila i do stavy. Ale poaduj, aby stejnou zruku deklaroval i Zpad, tedy aby slbil, e s Kyjevem nebude vojensky spolupracovat, k analytik.

Luk Visingr v Rozstelu zhodnotil i souasnou vojenskou slu Ruska. Podle nj by si rusk armda s ukrajinskmi ozbrojenmi silami v klasickm konvennm konfliktu za souasn situace poradila.

Zamyslel se i nad tm, jestli by v souvislosti z hrozbou ozbrojenho konfliktu mla esk republika sthnout pracovnky na ambasdy v Kyjev. Z ist bezpenostnho hlediska by to na mst bylo, protoe hrozba tu existuje. Ale vyslalo by to i negativn signl, jaksi sebenaplujc se proroctv. Protoe pokud by zpadn stty zaaly hromadn stahovat z Ukrajiny svoje diplomaty, Rusov by si to mohli vyhodnotit tak, e se Zpad, respektive Ukrajina chyst k njak agresi.

Neonacist na Ukrajin

A jet dal dleit aspekt v napt mezi Ruskem a Ukrajinou zmnil Luk Visingr v Rozstelu. Nesm se ale zapomnat na to, e na Ukrajin existuje nesmrn siln st politickho a vojenskho establishmentu, kter je se souasnou situac vniv nespokojena. Jakkoliv jednn s Ruskem povauje v podstat za vlastizradu. Jsou to lid, kter je mon oznait za nacionalisty, mon i neonacisty.

Ti podle nj oste kritizuj jakkoliv ukrajinsk establishment, vetn prezidenta Zelenskho. Umm si docela realisticky pedstavit, e pokud by nakonec dolo k njak rusk akci a Ukrajina by byla vojensky poraena, tak by tato skupina mohla proti souasnmu prezidentovi uskutenit i vojensk pu.

Podle nj je tato skupina v souasn dob pesvdena, e Ukrajina je svmi vlastnmi silami schopna pipojit Donbas zptky k Ukrajin, co by vnmali jako jednoznanou vojenskou odplatu za to, co Rusko v minulosti Ukrajin provedlo v souvislosti s anex Krymu nebo odtrenm vchodn sti Ukrajiny.

Ukrajinsk armda nakupuje od R i Turecka

A to, jakm zpsobem Ukrajina v poslednch letech zbroj, tomu jasn napovd. Otzkou za milion dolar je to, zda by to byla ton, nebo obrann akce. A v souvislosti s tm bych ipomnl, e Ukrajina nakupuje dlosteleck systmy, mimo jin i z esk republiky. Dle nakupuje bezpilotn bojov letouny Bayraktar z Turecka, uvd analytik.

Tyto bezpilotn letouny jsou mimo jin nstroji, kter mly obrovsk podl na vtzstv zerbjdnu ve vlce o Nhorn Karabach, pipomn Visingr. A prv tahle vlka na podzim 2020 je adou odbornk povaovna za docela dleit zvrat ve strategickm uvaovn. Rusov se toti zaali obvat, e by tento konflikt mohla Ukrajina chpat jako inspiraci. A myslm, e na Ukrajin to ada lid jako inspiraci vnm.

e by Ukrajina mohla proti Donbasu spustit jaksi blitzkrieg a rychle by ztracen zem dostala zptky pod kontrolu. Ale tm by postavili Rusko ped volbu: bu reln spustit plnohodnotnou vlku, anebo se smit s tm, e o Donbas pilo, tak jako se Armnie musela smit s tm, e pila o Nhorn Karabach, uvauje Visingr.

Podle Luke Visingra se mon prv proto Rusko pustilo do eskalace konfliktu na vchodn Ukrajin, nebo by pro nj mohlo bt vhodnj vlit s Ukrajinou v situaci, kdy je stle jet slab a nen dokonale vyzbrojen, co by za pt a deset let nemuselo platit.

Vlka o Ukrajinu je dlouhodob nevyhnuteln

Ukrajina podle Visingra navc pracuje na vlastnch balistickch raketch, kter by mohly mt dolet i 500 kilometr, a mohly by tak ohroovat rusk tl, co by pro Putina pedstavovalo vznamnou bezpenostn hrozbu.

Rusov tak vlastn touto eskalac mohou provdt jakousi preventivn akci, kterou by Ukrajin zpsobili vojenskou porku, zpomalili by jej pezbrojovn a zabrnili by tomu, aby byla Ukrajina za pt a deset let skutenou hrozbou, mn analytik.

Podle analytika je vak konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou ze stedn a dlouhodobho hlediska tak jako tak nevyhnuteln. I kdyby se te podailo situaci uklidnit a kdyby se rut vojci zaali skuten stahovat, tak si myslm, e tam k njakmu konfliktu v horizontu pti a deseti let prost dojde, uzavr Luk Visingr.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts