Analytik: Skvl kvalita letoun F-35 je bohuel vykoupena extrmnmi nklady

Podle Jiho Vojka nen zahjen jednn o nkupu americkch sthaek pli pekvapivou zprvou. ODS jako vd sla souasn koalice byla vdycky ble transatlantickmu spojenectv, a to u v dob, kdy se rozhodovalo o gripenech. Teba Alexandr Vondra jako dleit len ODS velmi lobboval za to, aby se nakupovaly americk sthaky.

Nespornm faktem je podle nj to, e americk sthaky jsou mnohem modernjmi stroji ne vdsk letouny. Pokud odhldneme od vrobnch a provoznch nklad, od vc jako je spolehlivost i dostupnost, tak ist technologicky jsou letouny F-35 o jednu tdu modernj. Gripeny zaaly vznikat na zatku osmdestch let a F-35 jsou prvnm americkm produktem 21. stolet.

Budujeme vysokonkladovou armdu

Technologick vysplost americkch sthaek je vak podle analytika vykoupena extrmn vysokmi poizovacmi a provoznmi nklady. Jeden americk letoun vyjde zhruba na 150 milion americkch dolar (v pepotu pes 3,5 miliardy korun) a provozn nklady jsou a na sedminsobku za letovou hodinu oproti letounm JAS-39 Gripen.

Vlda tm podle Vojka sdluje obanm klovou zprvu: A to tu, e esk republika pechz na vysokonkladovou armdu. Ron provoz novch letoun toti vyjde stt a na 10 miliard korun.

Oproti gripenm toho stroje F-35 um podle Jiho Vojka mnohem vce. Maj vt nosnost. Dle je to spe sthac bombardr ne sthac letoun. Nese krom toho mnostv modernch technologi, je to takzvan neviditeln letoun, take je mnohem obtnji zachytiteln radary. Oproti gripenm je tisckrt mn pravdpodobn, e letoun bude zachycen neptelskm radarem, bude sledovn a neptel na nj bude moci navdt protiletadlov rakety. No a m i mnohem ir klu vzbroje, proto je ten letoun tak drah.

R nevyuila ani monosti Gripen

Otzkou podle analytika zstv, zda je vbec esk armda schopna vechny vhody drahch americkch stroj dostaten vyut. Napklad o nkupu letoun JAS-39 Gripen se rozhodlo v dob povodn a nsledn pila ekonomick krize, take se tyto stroje vlastn jen pronajmaly. Navc je armda naplno nevyuila.

Pouvala je pro ncvik protiletadlovho boje, ale vbec je nevyuvala pro ncvik protipozemnho boje, kter vdsk letectvo vyuilo pi akcch v Libyi nebo Amerian v Irku a v Afghnistnu. Tam nai vojci nemohli, protoe na to nebyli vycvien, upozoruje Vojek.

F-35 je nejenom sthac letoun pro vzdunou nadvldu, ale i bombardovac a przkumn letoun. M obrovsk monosti. A je otzkou, zda jich je nae armda schopna vyut, zda na to od vldy dostane potebnch deset miliard ron. Pokud by tyto penze nedostala, tak by se mohlo stt, e by st koupench letoun nevyuila svj pln potencil.

slav mus projt modernizac

Podle analytika bude muset bt zsadn upravena i leteck zkladna v slavi. Urit bude muset projt velmi nkladnou a velmi hlubokou pestavbou. Minimln to plat o vzletov a pistvac drze. Letoun F-35 je tm tikrt t잚 ne gripen a m a tyikrt vkonnj motor.

Aby nov stroje nezaaly trhat asfalt, ze kterho vzltaj, tak bude poteba vzletovou a pistvac drhu vyfrzovat a udlat pln novou. Budou se muset udlat nov sklady paliva, nov sklady zbran a mus se zajistit i bezpenost letoun, aby se k nim nedostal nkdo nepovolan, napklad k jejich softwarovmu vybaven, co by napklad n nebo Rusku velmi pomohlo pi vvoji vlastnch letoun. Ty investice budou obrovsk, varuje Vojek.

Vcvikem budou muset projt i stvajc piloti gripen. Ji Vojek vak pedpokld, e vzhledem k jejich kvalit by to nemlo pedstavovat zsadn problm.

Potebuje esk letectvo takto drah nadzvukov sthaky? A pokud ano, kolik? Kdyby byla R napadena, jak sthaky mohou reln pomoci? Kde by je esk armda nasadila? A kolik jich je reln schopno ochrnit nae zem? I na to odpovdal Ji Vojek v Rozstelu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts